Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Kuusamossa 24,0 ha metsämääräala

24 ha metsämääräala tilasta Rytisuo 

Kuusamossa määräalana tilasta Rytisuo 305-421-1-10 metsät pellon ja metsän piiriojaan rajoittuen. Metsäpalsta sijaitsee Holtinniementien ja Ollinsuontien risteyksessä yleiskaavan alueella. Osa palstasta on MU-1 alueella eli maa- ja metsätalousvaltainen alue, missä on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.  Kuvion 6 rajalla menee valaistu ulkoilureitti.  Metsämääräalan saavutettavuus on hyvä teiden ansiosta. Määräala saa pinta-alaansa vastaavat osuudet kiinteistörekisteriotteelta näkyvistä tilan osuuksista yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin.

Likimain kaikki metsämaana olevat kasvatusmetsät ja uudistuskypsät metsät on harvennettu 2017. Noin puolet pinta-alasta on T2 -taimikkoa noin 10 vuotiasta, mikä on syntynyt vanhalle 2000-luvun aiotulle pellontekohakkuun alueelle. Taimikko on monipuulajinen ja osin aukkoinen mustikkaturvekankaan rehevyystasoa oleva iso kuvio.  Metsäarvion mukaan  puumäärä noin 920  m3 ja käypä metsäarvo on noin 28.500 €.  Myydään tarjouskaupalla hintapyyntönä metsäarvion taso joko omana palstanaan tai Lohkosuon ja Holtinniemen palstojen kanssa yhdessä isompana kokonaisuutena.

Rytisuon arvio          Rytisuo kiinteistorekisteriote

 

Tee tarjous tästä 24 ha Rytisuon metsämääräalasta tai isommasta metsäkokonaisuudesta alla olevalla lomakkeella tai sähköpostilla mmoy@anvianet.fi

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-