Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Kuusamo 97,9 ha metsämääräala

97,9 ha metsämääräala tilasta Holtinniemi

Kuusamossa metsämääräala tilasta Holtinniemi 305-409-39-9  97,9 ha viidessä eri palstassa.  Myydään lokakuun aikana tarjouskaupalla koko tilan metsät yhtenä kokonaisuutena tai Rytisuon ja Lohkosuon kanssa 122,8 ha metsämääräalana, tai palstoittain erikseen riippuen saatavista ostotarjouksista. Metsämääräaloista voidaan lohkaista myös 5000 m2-1,0 ha rakennuspaikka Rukan ja Yli-Kitkan järven välimaastoon sijoittuvista maista lokakuun aikana tulleiden tarjousten perusteella. Pellot jäävät myyjälle kantatilana eivätkä ole myytävänä.

Tilan Holtinniemi metsäarvion mukaan  puumäärä noin  7066 m3 ja käypä metsäarvo on 174850 €. Varttuneita kasvatusmetsiä on runsaasti. 1960-1970 lukujen metsäaurausten jälkeen on syntynyt hyviä männiköitä. 2000-luvulla kasvatusmetsät on pääosin harvennettu. 
Tilan metsät on valtaosin Ruka-Kuusamo matkailualueen osayleiskaavan alueen (2018 hyväksytty) M eli maa ja metsätalousvaltaisella alueella.  Mm. palstalla 5 kuvio 10 rajoittuu A-alueeseen ja olisi osoitteessa Holtinniementie 65 myös hyvää rakennuspaikka-aluetta noin 200-300 metriä Yli-Kitkan rannasta.

M yleiskaavamääräys

 

 

 

Holtinniemitilan metsä-arvio              Kiinteistorekisteriote Holtinniemi 39 9

Määräalat eivät saa osuuksia Kuusamon yhteismetsään eikä Holtinniemen jakokuntaan, mutta saavat 25 %:n osuuden tilan osuuksista yhteisin vesialueisiin.

Saman maanomistajan kaikki metsäpalstat kolmelta tilalta muodostavat kokonaiserän 122,8 ha. Sillä on metsäarvion mukaan puustoa reilut 8000 m3 ja käypä metsäarvon on noin 197.000 € ja Ruka-Kuusamo matkailualueen osayleiskaavan mukaisten rakennuspaikkojen kanssa yli 200.000 €.  

Palsta 1: Ollinsuontie 74-75   24,6 ha

Palsta on pinta-alaltaan 24,6 ha hyvä metsäpalsta Ollinsuontien molemmin puolin ja metsätaloudelliselta käyvältä arvoltaan noin 43.000 €:n arvoinen. Määräalalla on Nuorta T1 taimikkoa 4,1 ha, varttuneempaa T2 -taimikkoa 2 ha, nuorta kasvatusmetsää 2,9 ha, varttunutta kasvatusmetsää 13,8 ha ja uudistuskypsää 1,2 ha. Puustoa yhteensä n 1640 m3. Kehitysluokkajakauma on todella hyvä. Ja määräala siten hyvä sijoitusmetsä. 

Palsta 2:  Isokorven palsta 52,8 ha

Palsta 2 on 1,3 km päässä Holtinniementie 64 osoitteesta ja sinne pääsee hyvää kunnostettua metsä-/peltotietä pitkin. Palsta on isoin, puustoisin (n 4950 m3)  ja arvokkain erillispalsta. T1 taimikkoa on 0,7 ha, nuorta kasvatusmetsää 4,6 ha, varttunutta kasvatusmetsää 38,1 ha, uudistuskypsää metsää 0,9 ha, kuusen suojuspuuasennossa olevaa metsää 4,1 ha ja kitumaan rämettä 4,2 ha. Palstan käypä metsäarvo on noin 120.000 €.

Palsta 3: Mustosenvaarantien 129 kohdalta   5,7 ha

Palsta 3 on pellonreunan turvemaametsää Mustosenvaarantie 129 osoitteessa olevan talon kohdalla noin 80 metriä tieltä rajalinjaa länteen päin. Määräalalla on pellon eteläpäässä kaksi metsäkuvioa – mustikkaturvekankaan runsaasti koivua sisältävä ja siten uudistuskypsäksi kirjattu kuvio 1,2 ha ja kitumaana rämekuvio 4,5 ha. Puustoa noin 166 m3 ja käypä erillispalstan metsätalousarvo  2500 €. 

Palsta 4: Rönnynrannantien 22-24 kohdalta risteyksestä n. 500 m   1,3 ha

Palsta 4 on myös pellonreunametsää kaksikuvioinen määräala Rönnynrannantie 22-24 ositteen kohdalta pohjoiseen Silta-ahoon noin vajaa 500 metriä. Metsät 1,3 ha on pellon pohjois-, itä- ja etelärajalla. Pohjoispää nuorta kasvatusmetsää 0,8 ha varputurvekankaana ja eteläpää 0,5 ha varttunutta kasvatusmetsää mustikkaturvekankaana. Puustoa noin 90 m3 ja käypä metsätalousarvo 2500 €. 

Palstasta 5: Sijainti Holtinniementie 65 kohdalla 13,5 ha

Palsta 5 on Holtinniemessä peltojen viereinen alue. Taimikkona nyt 10,7 ha, mikä on syntynyt vuonna 2009 tehtyjen pellontekohakkuiden seurauksena, mutta työ pelloksi asti on jäänyt kesken. Osa kuvioista hieskoivuvaltaisia,  osa hyvää männyntaimikkoa ja osa harvana ja kaikki nuoren metsän hoitotoimenpiteitä tarvitsevina.  Nuorta kasvatusmetsää on 0,2 ha, varttunutta kasvatusmetsää  0,6 ha ja uudistuskypsää 0,4 ha.  Kitumaan rämettä 0,7 ha ja tie/joutomaa-aluetta 0,9 ha. Puustoa noin 220 m3 ja käypä metsätalousarvo 9000 €. 
Tällä palstalla on myös rakennuspaikka-arvoja, joten hintapyyntö on erillispalstana 20.000 €.

Tee tarjous tästä Holtinniemi metsämääräala kohteesta kokonaisuutena tai palstan nimi ja pinta-ala mainiten erillispalstasta erikseen alla olevalla lomakkeella tai sähköpostina mmoy@anvianet.fi

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-