Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Kälviä AP 2 ja M-4 palstat

Isokedontie 6 – Kälviänjokivarsi   AP-2 määräala ja M-4 määräala 

Kälviän keskustan tuntumassa osoitteen Isokedontie 6 kohdalla 1) noin 4025 m2 suuruinen määräala voimassa olevan yleiskaavan AP-2 alueella. Määräalan eteläpää on peltoa ja pohjoispää metsää kuvan mukaisesti.  Kaavamerkintä tarkoittaa pientalovaltaista asuintoaluetta, mikä toteutetaan rakennuskaavalla. 

Määräala 2) on pinta-alaltaan noin 7520 m2 ja se on peltoa jokirannan pusikkoa lukuun ottamatta. Tämä pelto on yleiskaavan M-4 alueella. Sillä alueella maa- ja metsätalouden rakentaminen on mahdollista, mutta muu rakentaminen toteutetaan myös tällä alueella rakennuskaavalla. 

 

Kiinteistörekisterin mukaan tilan alueita kuuluu myös 7.3.2022 vahvistetun Kokkolan strateginen aluerakenneyleiskaava 2040 alueelle. Määräalat kuuluvat siinä Kälviän kirkonseudun taajamaan ja vanhan em. merkinnät sisältävän yleiskaavan sanotaan olevan uusimisen tarpeessa. Kälviäjoen kulttuurimaisema ja Kälviän kirkonkylä on kirjattu maakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi.

 

 

 

Kiinteistorekisteriote Kukkula            Kaavaote  

Määräalat 1) ja 2) myydään joko erikseen tai yhdessä riippuen saatavista ostotarjouksista. Osuudet yhteisiin alueisiin jäävät myyjälle kantatilaksi jäävälle palstalle. Kokkolan kaupungin tonttien hinnat ovat Kälviän Potankankaalla 1000-1500 m2 koossa noin 5,7 €/m2  ja Peltomäenkankaalla noin  2000 m2 tontit noin 8,5 €/m2.  Näihin hintoihin nähden määräalan 1) 4025 m2 käypä arvo olisi nykyisellä kaavamerkinnällä 18000 € ja määräalan 2) 7520 m2 hinta 15000 €. Kaavoituksen päivityksen jälkeen käypä arvo muuttuu riippuen rakennusmahdollisuuksien määrästä.. 

Tee tarjous Kälviä Isokedontie AP 2 palstasta 4025 m2 tai M-4 pellosta 7520 m2 alla olevalla lomakkeella.

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-