Kälviän hirsimetsän osuuksia

, ,
Kälviän hirsimetsän osuuksia

Myynnissä olevalla maa- ja metsätila Uusimäki 13:44, joka myydään kokonaisuutena tai osina, voidaan myydä määräalana tilalle kuuluvat 22757 osuutta Kälviän Hirsimetsän Yhteismetsään osuusluvulla 0,022757/9,481058. Yhteismetsällä on noin 880 osakastilaa ja tämän tilan osuus kokonaispinta-alasta vastaa noin 29 ha pinta-alaa ja 20 ha metsätalouden maata. Käypä hintataso on ollut Metsämarkkinoinnin kautta viimevuosina myytäessä noin 1 €/osuus eli osuusmäärän käypä arvo olisi 22.757 €.

Yhteismetsällä on omat kotisivut osoitteessa http://www.kalvianhirsimetsa.fi/.  Sieltä saa hyvää lisätietoa näistä osuuksista, metsästys- ja kalastusoikeuksista, hakkuusuunnitteesta ja yhteismetsän toiminnasta ylipäätään. Viimevuoden ja tämän vuoden kokouksissa on käsitelty mm tuulivoimahankkeita yhteismetsän maa-alueille, mitkä toteutuessaan voisivat nostaa näiden osuuksien käypää arvoa.  Myydään tarjouskaupalla.

Yhteistä vesialuetta 272-876-3-1 Uusimäki -tilalla on 0,022265/38,630900 (Kälviän- Ullavan yhteisten vesialueiden osakaskunta) vastaten 4,2 ha suuruista osuutta ja yhteistä maa-aluetta 272-878-1-3 (Kälviän-Ullavan jakokunta) 0,022265/38,623100 vastaten 334 m2 suuruista osuutta. Osakaskunnat ovat järjestäytyneet ja toimivat aktiivisesti ranta-asemakaava ja yleiskaava-alueilla mm vuokratonttien, venevalkamien ja satamien kanssa, joten osuuksilla on ollut erillistäkin kysyntää. Osakkaat ovat näissä asioissa ei-osakkaita paremmassa asemassa.

Hintapyyntö yhteisalueosuuksille yhteensä on 25.000 €/ tarjouskauppa. Tarjouksia otetaan myös näistä erikseen ja/tai hirsimetsäosuuksista kahtena eränä a) 11379 kpl ja b) 11378.

TARJOUSMENETTELYSTÄ

Kun koko tila myydään tarjouskaupalla yhdellä tai useammalla kaupalla, niin asia on ratkaisuvalmis vasta sitten kun tarjouksia on saatu sekä kokonaisuudesta että kaikista osista erikseen tarjousvertailun tekemiseksi. Tässä vaiheessa tarjousten eräpäivää ei aseteta, mutta edellytetään, että tarjouksen pitää olla voimassa vähintään 14 vuorokautta.

Taidot

Lähetetty

23.07.2020