Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

KANNUS soranottopaikka 30 ha

SORANOTTOPAIKKA

Kannuksessa Märsylässä Perälahdentien vaikutusalueella sijaitseva yhteensä n. 30 ha salaojasoran, betonissoran, täytehiekan ja tukioikeudellisen pellon muodostama alue. Siitä noin 14 ha on jo suunniteltu maa-ainesten ottoon. Sora-alue koostuu noin 16 ha:n erillisestä määräalasta tilasta Pesola 217-403-5-49/3 sekä sen vieressä olevasta tilasta 217-409-16-6 pinta-alaltaan n. 14 ha. Kulku määräalalle on Perälahdentie 75 kohdalta kääntyvää maa- ja metsätietä pitkin ja tilalle 16:6 em määräalan kautta ja lisäksi Perälahdentie 121 osoitteen kohdalta lähtevän Hanninhautakankaalle lähtevän metsätien kautta, mikä sivuaa tilaa alla kuvissa näkyvän kartan mukaisesti.  Olennaista on, että alueella ei ole pohjavesirajoitteita, joten isolle toiminnalle esim. tuulimyllyjen pohjarakenteiden ja valujen sekä teiden tarpeisiin on hyvät mahdollisuudet.

SALAOJASORAA

Salaojasoralla on ollut vakiintunut noin 100.000 €/vuosi oleva kysyntä lähialueella. Ja sitä on alueella paljon.  Luonnon betonisora, salaojasora  ja hiekkavarat on ehtyvä resurssi, mutta tällä alueella on jopa toistamiljoonaa kuutiota näihin tarpeisiin soveltuvaa hyvää luonnon raaka-ainetta. Se mahdollistaa isolle toimijalle ison toiminnan tai pienelle toimijalle elämänuran mittaisen selväpiirteisen toiminnan.  Hintataso on vakiintunut salaojasoralle noin 15 € /m3 olevaan tasoon ja täytehiekalle noin 8 € / m3. Soran nosto kaivurin ottomahdollisuuksien jälkeen maksaa noin 0,70 € / m3, joten yritystoiminnalle, työlle ja kuljetuksille saa katetta sen mukaan millainen kalusto jo on olemassa. Raaka-ainevarat mahdollistavat myös tyhjästä alkavan toiminnan, jos pääomaa on alueen ja kaluston ostamiseen. 

MYYNTI TAI VUOKRAUS

yydään tarjouskaupalla tai neuvottelumenettelyllä riippuen ostajan tarpeista ja mahdollisuuksista.  Tarjouksia pyydetään 2.4 mennessä sekä kiinteänä kokonaiskappahintana että vaihtoehtoisesti  x € / tn / vuosi tyyppisenä vuokraoikeutena.   

MAA-AINESTEN OTTOLUVAT JA SUUNNITELMAT 

Pesola 217-403-5-49/3 määräalalle on maa-ainesten ottolupa 2,81 ha:n alueelle, joka vanhenee 24.1.2022. Lupa on myönnetty hiekka- ja sora-aineksen 162 500 m3 ktr ottamiseen. Maa-ainesta on otettu kaivinkoneella osasta lupa-aluetta noin 30.000 m3 noin 4 metriin asti ilmakuvassa vesijärvenä olevalta määräalan itäpään kohdalta, joten toiminnan jatko on mahdollista vesialueen vierestä heti kaivinkoneella ja heittokoneella syvemmältä aina 13-15 metriin saakka. Ja kaupungin mukaan jatkolupa myönnetään, sillä vastaavia alueita ei juurikaan enää ole. Kairausten mukaan tilan rajalla oli hiekkaa  23 metriin saakka ennen kalliota ja heittokoneella naapurissa on nostettu 13 metrin syvyyteen asti. 

Tukikohtana voi käyttää aiemman rakennussoramontusta muodostuneen määräalan länsipäässä olevan lammen rannalla olevaa kuvien mukaista hirsimökkiä ja saunaa. Peltoalue käy tukioikeudellisena viljelykseen, läjitysalueeksi ja täytemaaksi ja on hiekkapitoista.

Soranottosuunnitelma tilan Pesola määräalalle vuodelta 2011, sekä Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma tilalle Pesola
Kiinteistörekisteriote Pesola

 

Viereen tilalle 16:6 on tehty maa-ainesten ottosuunnitelma 12,67 ha alueelle, johon sisältyy 2,79 ha läjitys/varastoalue, mutta lupaa ei ole vielä haettu. Tarkemmat tiedot ilmenee tarjousta pohtiville oheisista asiakirjoista. 

Maa-ainesten ottosuunnitelma vuodelta 2017 uudelle alueelle 16:6, sekä Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 16:6
Kiinteistörekisteriote 217-409-16-6  

 

 

 

Tee ostotarjous

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-