fbpx

Kaustinen 64,5 ha metsätilapari

Kaustinen Lumppiossa metsätilapari 64,5 ha

Kaustisen ja Vetelin rajalla Vissaveden itäpuolella Lumppiossa metsätilapari  Järvelä 236-407-4-0 ilman noin 1,7 ha rakennuspaikkaa ja sillä sijaitsevia rakennuksia osoitteessa Lumppiontie 682 noin 27,2 ha sekä Lisäkuusela 236-401-18-40 37,28 ha.

tilaparin maastokartta

Kiinteistörekisteriote Järvelä 4:0    Kiinteistörekisteriote Lisäkuusela 18:40

Metsäarvio Järvelä 4 0                  Metsäarvio Lisäkuusela

Metsätilaparin alueella on ainespuustoa tuoreen metsäarvio mukaan noin  4560 m3 ja energiapuineen kokonaispuuston määrä on noin 5320 m3.  Siitä tukkia on noin 950 m3 ja kuitupuuta noin 3610 m3. Metsätilaparin puuston vuotuinen kasvu on noin 290 m3/v, joten elokuussa tilapari on jo arvokkaampi kuin keväällä 2024. Metsäarvioiden summana käypä arvo on 171.000 €.

Järvelä kuvat                Lisäkuusela kuvat

Tarjoukset viimeistään ti  9. heinäkuuta.  Tarjouksen voi jättää 64,5 ha metsätilaparina tai tiloittain erikseen. Tai tien keskiviiva rajana kahtena tai kolmena palstana isoimman ollessa kantatila ja pienemään määräala. Tilaparin kokonaisarvo osiensa summana ratkaisee myyntijärjestyksen.

Ostaja maksaa 3 %:n varainsiirtoveron, kaupanvahvistuksen 128 € sekä lainhuudon hankinnan kulut. Jos myydään määräalana, niin ostaja maksaa sen lohkomiskulun.

Etuoven esite

tilaparin kartta

Tee tarjous tästä metsätilaparista Kaustinen Lumppio 64,5 ha alla  olevalla lomakkeella tai sähköpostilla.