Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Kaustinen Virkkalantien pelto

Peltoalue 4,8 ha Virkkalantie 119  ja joen välissä

Kaustisella noin 4,8 ha maa- ja metsäpalstamääräala Perhonjoen rannalla Krannintien eteläpuolella tilasta Anttola 17:170  rakennuksineen ja rakennuspaikkoineen.  Voimassa olevassa Kaustisen keskustan osayleiskaavassa määräalan alue on MA-peltoaluetta (maisemallisesti arvokas peltoalue). Vuoden 2022 kaavaehdotuksen mukaan peltoalue olisi tulossa M- alueeksi (maa- ja metsätalousalue) oheisen kaavakarttaotteen mukaisesti.  Molemmissa rannalla on A -asuinrakennuspaikka.  Kaavaehdotuksessa Virkkalantien varteen tilan 17:170 alueelle olisi tulossa kaksi uutta vähintään 3000 m2 rakennuspaikkaa. Paikka keskustan yleiskaavan alueella on hyvä – kaikki Kaustisen kuntakeskuksen palvelut ovat noin 2,0 km päässä. 

Määräala 4,8 ha myydään Virkkalantie 117 talon kanssa yhdessä tai erikseen riippuen saatavista ostotarjouksista. Peltojen kanssa  rakennukset mahdollistavat hevosharrastuksen tai pieneläinten pidon. Hintapyyntö talon kanssa 160.000 € / tarjouskauppa. 

Rannassa oleva A-rakennuspaikka on kaavan mukaan minimissää 3000 m2 (hintapyyntö 40.000 €),  mutta on tarvittaessa kasvatettavissa aina 3,5 hehtaariin asti ja myytävissä erikseenkin riippuen saatavista ostotarjouksista. Hintapyyntö alla olevan kartan mukaisella 3,3 ha rajauksella olisi 80.000 €, mutta myydään tarjouskaupalla. A -rantarakennuspaikka saa enintään 80 metriä rantaviivasta riippuen rakennuspaikan koosta. A -rakennuspaikan rakennusoikeus on kuvagalleriassa näkyvän kaavaotteen mukainen talolle 200 k-m2 ja rantarakennukselle 20 k-m2.  4000 m2 (64 m* 64 m) A -määräalasta on tarjousaika päättymässä ma 20.3 klo 24, sillä kohteeseen ilmaantui useita ostajaehdokkaita.

Krannintien mutkasta jokeen päin tilasta 17:170 varataan noin 20 metriä rantaviivaa Virkkalantie 117 talon toiseksi 1600 m2 palstaksi ja samoin 20 m rantaviivaa ja 1700 m2 sekä 20 m ja 1800 m2 varataan kahdelle tienvarren uudelle rakennuspaikalle jokirantaan laituri ja venevalkamapaikoiksi. Hintapyyntö kullekin 5000 € / 20m rantaviivaa.   Myös pelto saa yhteyden jokeen.  Tieoikeudet määrätään lohkomistoimituksessa myyjän peltomaalta Krannintien mutkasta määräalalle asti.  

Virkkalantien varressa on vanha hirsinen riihirakennus ja jokirannassa mökki.  Riihi saattaisi olla muutettavissa esimerkiksi hevostalliksi. Lähtökohtaisesti nykyisen yleiskaavan MA alueelle ei saisi rakentaa, mutta muutos M-alueeksi mahdollistaa maa- ja metsätalouteen liittyvän rakentamisen olemassa olevan maatilan tarpeisiin.

Palstan eteläpäässä on vuonna 1990 valmistunut  vapaa-ajan pyöröhirsimökki väestötietojärjestelmän mukaan kokonaisalaltaan terassin kanssa 39 m2 (sisämitta 5,8*6,0 m, terassi 1,45*6,0 m)). Mökin asuinala on 32 m2 ja huoneina oh+2h +kk+parvi. Kattomuoto on harja ja katteena on pelti. Lämmönlähteenä on puu ja lämmitystapana on kamina -lämmitys. Mökissä on lankkulattiat, pyöröhirsipuupinta ja paneeli katossa.  Terassi on joen yläjuoksulle päin. Puusto mökin ympärillä on tiheää ja energiapuuksi raivauksen tarpeessa olevaa pääosin lehtipuuta. Ranta mökin edessä on hyvä rantapaikka. Mökki ja 3000 m2 määräala on myös erikseen myytävänä. Mökki on nykyisin vuokratontilla ja Virkkalantie 117 talon  omistajan  omistuksessa, joten luonteva kauppa olisi yhteistarjous talosta ja mökistä vuokratontilla. Myytävät määräalat saavat kukin pinta-alaansa vastaavan osuuden tilan osuuksista kymmeneen yhteiseen maa- ja vesialueeseen. 

Anttola kiinteistörekisteriote              Mökin rakennustieto

Tilaan Anttola 16:170 kuuluu myös Lehmijärventieltä lähtevän Lomakankaanpiston päässä oleva 34,9 ha metsäpalsta metsäarvioltaan 45.000 €. Myös se on erikseen myytävänä tarjouskaupalla peltoalueen 4,8 kanssa ja/tai Virkkalantie 117 talon kanssa tai ilman. 

Kauppahinnan lisäksi ostaja maksaa lisäksi kapanvahvistuksen 120 € ja omat  lainhuudonhaun kulut sekä varainsiirtoveron 4 %. Lainhuudon saamisen jälkeen lohkominen tulee vireille automaattisesti ja ostaja maksaa lohkomiskulut MML:n hinnaston mukaan. 

 

Tee ostotarjous 4,8 ha maa- ja metsäalueesta tilasta Anttola alla olevalla lomakkeella tai muotoile sähköpostiin oma rajausvaihtoehto tarjoukseksi.

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-