Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Kokkola metsämääräala 4,6 ha

Metsämääräala 4,6 ha Kokkola 

Kokkolassa Hirvisnevanpolku 73 osoitteen kohdalla tien Kvikantin puoleinen osa tilasta Karintila 272-401-4-232 pinta-alaltaan noin 4,6 ha. 
Kulku Kokkolan keskustasta Vaasantie 546 osoitteen kohdalta lähteen lähtevän Hirvisnevantien kautta. Matkaa kaupungin keskustaan noin 7 km.

Kiinteistörekisteriote Karintila

Kuviot 1, 2 ja 3 yhteensä 2,5 ha on tuoreen kankaan noin 30 -vuotiasta männyn istutusaluetta (kl 02), mihin on luontaisesti tullut myös kuusta ja koivua ja ovat ensiharvennettavissa. Nuoren metsän hoito on tehty Kemeratyönä vuonna 2016.  Kuvio 4  1,2 ha on ylispuista taimikkoa (Y1), missä männyt ovat noin 5 -vuotiaita ja ovat tukehtumassa vesakkoon eli  on taimikonvarhaishoidon  tarpeessa. Mäntysiemenpuut voi jo poistaa. Määräalan maantien puoleinen osa 0,9 ha on sähkölinjaa eli käytännössä joutomaata, vaikkakin kasvaa 2 metrin mittaista taimikkoa.  Yleiskaavassa alue on M-aluetta, eli maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Hyvä puuha- ja energiapuu-/polttopuupalsta omatoimiselle metsänomistajalle. Puustoa noin 350 m3 ja nuorilla kasvatusmetsillä on hyvä kasvu ja arvokasvu puuston nopean järeytymisen seurauksena eli odotusarvolisä nostaa palstan arvon puuston hakkuuarvoa korkeampaan yli 10.000 €:n hintaluokkaan, vaikka vielä tukkipuustoa ei paljon olekaan. 

Määräala myydään tarjouskaupalla, tarjoukset viimeistään 19.6.2023.

Tee tarjous kohteesta Kokkola Hirvisnevanpolku metsämääräala 4,6 ha alla olevalla lomakkeella

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-