Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Kokkola metsäpalsta 5,9 ha

Metsäpalsta 5,9 ha Kokkola 

Kokkolassa Riipankankaan ja Riipanmäen välissä rautatien pohjoispuolella metsäpalstamääräala tilata Lehtoaho 272-404-31-2 palsta 31:2/2 pinta-alaltaan noin 5,9 ha. Tieoikeus kulkee Pohjanlahdentie 683 kohdalla olevan levähdysalueen kautta lähtevän osittain risuista perkaamatta olevan ajouran kautta.   Palstan eteläpäätä rasittaa rautatien noin 15 metrin levyinen suoja-alue. 

Palsta on kokonaisuudessaan ensiharvennuksen ja harvennuksen tarpeessa. Kaikki kuviot ovat nuoria tai varttuneita kasvatusmetsiä iältään 30 v – 73 v. Valtaosin kuivahkon kankaan VT ja vähäiset turvemaat puolukkaturvekangasta.  Puustoa metsäarvion mukaan 1526 m3 hakkuuarvoltaan 43.626 €. Odotusarvolisä on laskettu harvennushakkuussa jäävälle jäävälle puuston osalla määrällä 10.762 €. Käypä metsäarvo 44.000 €. Kokonaisarvon korjauksessa huomioitu lohkomiskustannusta ja pitkää 1 km ajouraa ja matkaa Pohjanlahdentieltä.   

Määräala myydään tarjouskaupalla, tarjoukset viimeistään 22.8.2022 klo 24.  Määräalan vieressä on myytävänä metsätila Lampola 32:2 pinta-alaltaan 5,41 ha. Määräalasta ja metsätilasta voi jättää myös yhteistarjouksen 11,3 ha kokonaisuutena. Paras tuotto myyjän kannalta ratkaisee myyntijärjestyksen.  

Arvio Lehtoaho 31 2 palsta 2    Kiinteistörekisteriote Lehtoaho   

 

Tee tarjous kohteesta Kokkola määräala Lehtoaho 272-404-31-2/2   5,9 ha metsäpalstasta alla olevalla lomakkeella

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-