Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Kokkola metsätila 1,2 ha

Kokkola metsätila 1,2 ha

Metsätila sijaitsee Kokkolassa Rimmissä rautatien itäpuolella Perhonjoen koillisrannalla ja on pinta-alaltaan kiinteistörekisterin mukaan 1,1850 hehtaaria. Tila STORÅ 272-410-4-1 on Kanta-Kokkolan kyläasutuksen vaiheyleiskaavan mukaista M-aluetta rautatien melualueella. Tieoikeus on kolmesta eri suunnasta alla olevan tieoikeuskartan mukaisesti. 

Kiinteistorekisteriote Storå 4:1

Metsämaa on rehevää lehtomaista kangasta. Puusto on varttunutta kasvatusmetsää,  koivu- ja lehtipuuvaltaista ja  sitä on energiapuineen noin 160 m3. Puuston hakkuuarvo on noin 3100 € ja odotusarvolisä 600 € ja metsämaapohja 700 €. Käypä metsäarvo on 3600 €.

Soveltuu hyvin virkistysarvo- ja polttopuumetsäksi. Maayhteys Perhonjokeen ja rantaa pitkin tulvarinteen päälle menevä tieura lisäävät kohteen kauppa-arvon selvästi metsätaloudellista arvoa korkeampaan hintaluokkaan.

Myydään tarjouskaupalla.

Tee tarjous kohteesta metsätila Kokkola 1,2 ha  alla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse.

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-