Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Korsnäs Molpe Fladan tontit

Tonttimääräalat 2300 m2 ja 2100 m2 rakennuksineen

 

Vaasan eteläpuolella Korsnäsin kunnassa Moikipään (Molpen) kylässä tienvarressa kaksi kaavatonttia toisella vanha hirsitalo (2100 m2) ja toisella vanha purkukuntoinen navetta (2300 m2) määräaloina tilasta Rosvik 280-405-27-0. Tontit ova osoitteessa Flatgrundsvägen 30 ja 32. Kunnallistekniikka on lähellä, sillä Molpe Vatten ab:n vesiliitymä löytyy talon tontilla, viemäri menee tienvarressa ja sähköliittymä siirtyy pienemmän talotontin mukana. Kiinteistövero 2021 oli maapohjalle 13,77 € ja vanhalla talorakennukselle 71,11 €.  Talo on ollut kylmillään noin 15 vuotta.  Kohteesta myydään siis tontit määräaloina ja tontin kokoa voidaan lisätä peltojatkeelta aina 1 ha:iin asti tarvittaessa.  Rakennuksilla ei ole taloudellista arvio ja omistajat saavat ne halutessaan purkaa uudisrakennuksen tieltä.

Palsta myydään määräalana tarjouskaupalla, hintapyyntö on tontille 1 7000 €  (2300 m2)  ja tontille 2  8.000 €  (2100 m2). Ja lisämaata on tarjolla 1 ha neliöhintapyynnöllä 0,50 €/lisä m2 tonttien jatkeen olevalta peltoheitolta.  Tieltä meren suuntaan ulottuva pitkä kapea palsta on keskiosassa vanhaa viljelemätöntä peltoa noin 0,8 ha. Palstan päässä on vuonna 2020 istutettua kuusen taimikkoa lehtomaisella maapohjalla noin 0,2 ha.   Tien ja pellon välissä on lehtipuista lehtomaisen kankaan aukkoista metsää rakennusten läheisyydessä 0,2 ha. Puustoa on hakattu 2019. Palsta 1,44 ha toimii sekä maa- ja metsäpastana että nyt eriteltyjen tonttien osalta potentiaalisena rakennuspaikkana.

Kaavatieto

Kiinteistörekisteriotteen mukaisesti tilan alueella on 31.7.2004 voimaan tullut yleiskaava. Sen mukaan tienvarsi kuuluu AP-2 alueeseen ja pelto ja sen päässä oleva metsäkuvio M-2 alueeseen ja palsta myös kahden ME alueen sv-alueeseen alla näkyvän kaavakarttaotteen mukaisesti.  AP-2 on erillispientalojen asuinalue, missä saa rakentaa pientalot alla olevan kaavaselitteen mukaisesti. E-luku on 0,1 tässä paikassa eli rakennusoikeutta on hulppeasti.   Lisätietoja Korsäsin kunta tekninen toimisto. 

Yleiskaavaote
kaavaseloste1  

Koko alue 1,44 ha  on myös erikseen myytävänä. 

 

Tee tarjous Korsnäs, Molpe Flatgrundsvägen 30  2100 m2 tontti tai  nro  32  2300 m2 tontti määräalana tilasta Rosvik 280-405-27-0 alla olevalla lomakkeella tai sähköpostilla.

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-