Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Korsnäs Molpe Fladan 1,44 ha

Määräala 1,44 ha rakennuksineen

Vaasan eteläpuolella Korsnäsin kunnassa Moikipään (Molpen) kylässä 1,44 ha erillispalsta tilasta Rosvik 280-405-27-0. Tilalla on purkukuntoiset kuvan mukaiset harjapeltikattoiset vanha iso hirsitalo vuodelta 1932 sekä hirsirakenteinen ulkorakennus osoitteessa Flatgrundsvägen 30-32. Talo on osin (liki 1/3 osa) naapuritilan 26:0 puolella rajan päällä. Kunnan rekisterissä kohde on loma-asuntona 34 m2 ja kerrosalana 133 m2. Molpe Vatten ab:n vesiliitymä löytyy tontilla, viemäri menee tienvarressa ja sähköliittymä siirtyy. Kiinteistövero 2021 on maapohjalle 13,77 € ja rakennukselle 71,11 €.  Talo on ollut kylmillään noin 15 vuotta.  Kohde myydään siis hyvänä tonttina valmiine liittymineen. Rakennuksilla ei ole taloudellista arvio ja omistajat saavat ne halutessaan purkaa. 

Palsta myydään määräalana tarjouskaupalla, hintapyyntö on yli 10.000 €. Tieltä meren suuntaan ulottuva pitkä kapea palsta on keskiosassa vanhaa viljelemätöntä peltoa noin 0,9 ha oheisten kuvien mukaisesti. Palstan päässä on vuonna 2020 istutettua kuusen taimikkoa lehtomaisella maapohjalla 0,2 ha.  Rakennukset ovat noin 0,1 ha rakennuspaikka-alalla ja tien ja pellon välissä on lehtipuista lehtomaisen kankaan aukkoista metsää rakennusten läheisyydessä 0,2 ha. Puustoa on hakattu 2019 ja osa energiapuusta on vielä kasoissa palstan alueella. Palsta toimii sekä maa- ja metsäpastana että potentiaalisena rakennuspaikkana valmiine liittymineen.

Kaavatieto

Kiinteistörekisteriotteen mukaisesti tilan alueella on 31.7.2004 voimaan tullut yleiskaava. Sen mukaan tienvarsi kuuluu AP-2 alueeseen ja pelto ja sen päässä oleva metsäkuvio M-2 alueeseen ja palsta myös kahden ME alueen sv-alueeseen alla näkyvän kaavakarttaotteen mukaisesti.  AP-2 on erillispientalojen asuinalue, missä saa rakentaa pientalot alla olevan kaavaselitteen mukaisesti. E-luku on 0,1 tässä paikassa eli rakennusoikeutta on hulppeasti.   Lisätietoja Korsäsin kunta tekninen toimisto. 

Yleiskaavaote
kaavaseloste1  

 

Tee tarjous Korsnäs, Molpe Flatgrundsvägen 30-32 erillinen palsta tilasta Rosvik 280-405-27-0 alla olevalla lomakkeella.

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-