Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Lapua metsätilapari 35,4 ha

Metsätilapari 35,4 ha Lapuan Hirvijärvellä 

Kahdesta metsätilasta koostuva tilapari Alajärven ja Lapuan rajalla Menkijärven ja Jurvan kylien välissä oheisen kartan mukaisesti. Tieoikeus Jokikorpeen menevän metsä-/peltotien kautta. Tila Kangas 1:125 on yksipalstainen pinta-alaltaan 18,24 ha ja sillä on pienet osuudet Kauhajärven jakokunnan yhteiseen vesialueeseen, muta- ja savipalstaan, sorapaikkaan Kumpusalossa, mullanottopaikkaan sekä sorapalstaan oheisen kiinteistörekisteriotteen mukaisesti.   Vieressä oleva tila Pasila 1:531 on kolmipalstainen ja pinta-alaltaan 17,179 ha. Kummankaan tilan alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa ja rasitustodistukset ovat ns “puhtaat”. 

Metsäarvion 3.1.2022 mukaan ainespuustoa noin 2330 m3 ja käypä metsäarvo 62.000 €.  Tilojen uudistuskypsät metsät noin 11,9 ha on hakattu 2016-2017 siemenpuuasentoon (ei ole muokattu) ja ovat nyt osin Y1 ja pääosin vielä SO asennossa. Nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä on harvennettu 2016-2020 noin 8,3 ha. Taimikoita on hoidettu 2018-2019 1,9 ha osalta. Yläkuvassa Jokikorven peltoien pohjoispuolella olevat kuvio 9 1,4 ha hoidettu kuivahkon kankaan T2  ja 10  2,1 ha 2016 harvennettu 03 kl varputurvekankaan männikkö. Vielä harventamatta olevilla kuvioilla on  jonkin verran harvennusmahdollisuuksia.

Metsäarvio Kangas ja Pasila Lapualla    Kiinteistorekisteriote-kangas    Kiinteistorekisteriote-pasila

 

Tee tarjous tästä tarjouskaupalla myytävästä Lapuan metsätilaparista 35,4 ha alla olevalla lomakkeella viimeistään maanantaina 31.1.2022. Hyvä ostotarjous voidaan hyväksyä jo ennen määräaikaa.

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-