Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Lohtaja peltoa 1,4 ha

Peltotila Lohtajalla  1,369 ha

Kokkolassa Lohtajan Ala-Viirteellä Viirretie 259 osoitteen kohdalla Rianhaalla peltotila Rinne  272-426-43-3 pinta-alaltaan kiinteistörekisterin mukaan 1,3690 ha.  Ei osuuksia yhteisiin alueisiin. Rasitustodistus on ns. puhdas. Tilan alueella on kiinteistörekisteriotteen mukaisesti voimassa 7.3.2022 vahvistettu yleiskaava (272-YK2022/1 Kokkolan strateginen aluerakenneyleiskaava).

Tila on vuokrattuna, mutta vuokrasopimus mahdollistaa tilan myynnin vuokra-aikana. Tällöin myytäessä vuokrasopimus päättyy kyseisen viljelykauden loppuun.  

Pellolla on viljelty perunaa. Peltolohko on ns korvauskelpoinen ja  sillä on tukioikeuksia.  Sijainti kestopäällysteisen tien varrella on hyvä ja maalaji kelpaa perunan tehoviljelyyn, vaikka lohkokoko onkin pienehkö – 1,4 ha. Viirretjoki on kastelua ajatellen vain 135 metrin päässä.  Tila on salaojitettu vuonna 1984.

Tila myydään tarjouskaupalla. Hintapyyntö perunapeltotilana on 19.500 €. Tarjoukset viimeistään ma 23.1 klo 24.  

Rinne 43 3 kiinteistörekisteriote      Rinne 43 3 karttaote    Tarjottu 7.1.2023 17.100 

  Salaojakartta Rianhaka 1984          Viljavuus Rianhaka 2004

ALUEEN HINTATASOSTA

Lähialueella – 9 km säteellä – on tehty viimevuosina 20 peltokauppaa keskiarvohintaan 9590 €/ha. Vaihteluväli on iso, tukioikeudettomien ja turvemaapeltojen ollessa selvästi alle keskiarvon ja tukioikeudelliset kangas- ja hietamaapellot yli keskiarvon. Kahdeksan kauppaa (40 %) on vaihteluväliltään 10.000-17.210 €/ha. Niistä iso osa on ns perunapeltoja, joilla on tukioikeus. 

Vuokratuoton kautta laskettu pellon tuottoarvo on 8 %:n korolla laskettuna koko tilalle 17.500 € eli 12.500 €/ha.

Tee tarjous kohteesta Kokkola Lohtaja peltotila Rinne 272-426-43-3  alla olevalla lomakkeella.

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-