Maatila 13:44 2,8 ha Ruotsalossa 

Maatila Uusimäki

2,8 ha maa- ja metsätila Uusimäki Vähäjärven rannalla Ruotsalossa

Kokkolassa Vähäjärven ja Ruotsalon Kirkkotien välissä sijaitseva maa- ja metsätila Uusimäki 13:44 osoitteen Ruotsalon Kirkkotie 501 kohdalla.  Tilalla on vanhaa peltoa ja niittyä noin 0,6 ha,  metsää noin 1,9 ha,  talon rakennuspaikka 0,1 ha  ja sillä vuonna 1972 valmistunut rakennusalaltaan 113 m2 puurakenteinen lautavuorinen huopakattoinen omakotitalo, vanha rakennuspaikka 0,1 ha ja sillä vanha 1920 valmistunut purkukuntoinen hirsitalo ja puulato, uusi Ruotsalon kyläasutuksen vaiheosayleiskaavan mukainen nyt metsää kasvava rakennuspaikka ja Vähäjärven rannalla 0,1 ha ranta-aluetta ja 1995 valmistunut höylähirsinen rantasauna. Tilalla on lisäksi 22757 osuutta Kälviän Hirsimetsän yhteismetsään ja osuuksia Kälviä-Ullavan yhteiseen vesialueeseen 272-876-3-1 ja ja maa-alueeseen 272-878-1-3. 

Monipuolinen tila myydään tarjouskaupalla yhtenä kokonaisuutena tai kantatilana ja yhtenä tai useampana määräalana tai yhteisalueosuuskauppana erikseen riippuen saatavista ostotarjouksista. Paras myyntitulos euroina myyjälle ratkaisee. Katso maa- ja metsätilan kuvat tästä linkistä.

KaavaKaavakartta

Kaavakartta

Tilan 13:44 alueella on 16.10..2019 voimaan tullut yleiskaava. Ruotsalon kyläasutuksen vaiheyleiskaavan mukaan tilan alueella on olemassa olevan talon ja sen rakennuspaikan lisäksi yksi uusi punaisella merkitty rakennuspaikka, mikä vaatii vähintään 4000 m2 pinta-alan tilan alueesta. Ottaen huomioon olemassa olevat rakennukset vanhana rakennuspaikkana ja uusi kaavan mukainen rakennuspaikka, niin tila olisi perustellusti jaettavissa kolmeen osaan, joille kaikille tulisi maayhteys Vähäjärveen esim. alla olevan kartan mukaisesti. Tarjoaja  voi esittää myös oman rajausesityksen tarjouksensa pohjaksi, mutta tällöin tulee olla valmis neuvottelemaan rajauksista, jotta kaikille ositteille saadaan käypä ostotarjous. 

kartta

Uusimäki kartta

 

 

Myyntivaihtoehdot  

Omakotitalo 

talo

Vanha 1972 valmistunut puurakenteinen lautavuorinen harjakattoinen huopapeitteinen talo on osoitteessa Ruotsalon kirkkotie 501, 68320 Ruotsalo. Rakennusluvan mukaan talon rakennusala on 113 m2, tilavuus 330 m3 ja huoneistoala 74 m2. Asuinpinta-alaa on sauna- ja pesuhuoneosaston kanssa noin 85 m2. Talossa on suora sähkölämmitys ja vesiliittymä. Talo on ollut asumattomana vuodesta 2014 asti, mutta peruslämpö (+10 astetta) on ollut päällä. Talo kuntotarkastettu 30.7.2020 ja myydään remontointi- ja perusparannuskohteena.

Talossa on kuvien mukaisesti olohuone, keittiö ja 2 huonetta sekä wc. Ulkoa tullaan tuulikaapin kautta eteiseen. Toisesta makuuhuoneesta on ovi vaatehuoneeseen ja tuulikaapista talouskellariin.  Sauna ja pesuhuoneosasto on uusittu klinkkerein, lattialämmityksin ja kaakelein noin 2010 ja tuulikaapista pääsee kodinhoitohuoneeseen, missä on pesukoneliitäntä.  Päädyssä on autotallivarasto ja teknisen tilan varasto, missä on mm vesimittari.  Ilmavaihto on painovoimainen ja viemäröinti sakokaivoilla.

pohjapiirros

pohjapiirros

Lisää talon kuvia tästä linkistä

Talon takana on lautavuorinen kuvan mukainen huopakattoinen varastorakennus. Rakennukset myydään tarjouskaupalla vähintään 4000 m2 määräalana tai metsän ja pellon kanssa karttakuvan  mukaisena noin 1,57 ha kantatilana. Kaavan mukaan olemassa olevalla rakennuspaikalla on paljon käyttämätöntä rakennusoikeutta, joten talon paikalle taikka viereen pohjoispuolelle voisi rakentaa uudenkin talon. Rakennusoikeutta on kaavan mukaan aina 500 m2:iin asti. 

6.7.2020 arviolausunnon mukaan vuoden 1972 talo, sen kiinteistöveroperusteinen rakennuspaikka 1570 m2 sekä maa- ja metsätilaa 1,4 ha kantatilana (yht 1,57 ha)   ilman yhteisalueosuuksia oli purkukuntoisena 40.000 €, mistä sähkö- ja vesiliittymän osuutta on 3500 € ja rakennusten osuutta 6500 €, metsän (LUO-merkintä) ja pellon osuutta 4000 € ja rakennuspaikan (tontin) osuutta 26.000 €.

Kuntotarkastus 30.7.2020 osoitti, että rakennuksen pohja ja valesokkelin rakenteet ovat kuivat, käyttövesiputket pintavetona ja lattiakaivot on vaihdettu remontin yhteydessä.. Kuvissa näkyvä tapetin tummeneminen on johtunut kuntotarkastuksen mukaan tuuletuksen puutteessa kondenssivedestä sen takia, että peruslämpö ei ole ollut riittävä. Jalkalistan seinäpuoli oli puhdas eikä hometta ollut. Katossa oli kuitenkin keittiön hormiston kohdalla vuotohavainto yläpohjassa ja alalaudoissa samoin pesuhuoneessa oli katolta jossakin vaiheessa tullutta vuotoa, mikä nyt oli kuiva. Keittiön viemärin liitos on jossain vaiheessa vuotanut, sillä allaskaapin sokkeliosassa oli kosteuden aiheuttamia jälkiä. Todetut kosteusvauriot ovat kuitenkin korjattavissa, joten talon arvo on selvästi “purkukuntoisena” arvioitua korkeampi. Myydään tarjouskaupalla.  

Uusi rakennuspaikka

Kaavakartan mukaisesti uusi rakennuspaikka on merkitty okt:n ja vanhan hirsitalon väliin. Luonnoskartalla kohteena 2) on muodostettu 8500 m2 suuruinen Ruotsalon Kirkkotieltä  Vähäjärven rantaan ulottuva määräala. Puusto tienvarressa on komeaa vanhaa mäntymetsää ja muuttuu järveä kohti mentäessä nuoremmaksi ja lehtipuut ja kuusi tulevat mukaan.  Osoite uudelle rakennuspaikalle on Ruotsalon Kirkkotie 493  ja sillä olisi Vähäjärven rantaviivaa yhteensä noin 50 metriä.   

Kaavamerkintä tarkoittaa maaseutumaiseen asumiseen soveltuvaa asutusaluetta. Rakennuspaikalle saa sijoittaa yhden yksi- tai kaksiasuntoisen päärakennuksen ja muita rakennuksia. Jätevedenkäsittely tulee hoitaa ympäristöviranomaisen määräysten mukaisesti. Rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus on 15% rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 500 m2 ja aina vähintään 300 m2. Tarkemmat tiedot kokonaisrakennusoikeudesta Kokkolan kaupungilta. Rakennusoikeutta olisi siis 300 m2 esim talolle, ulkorakennuksille ja rantasaunalle suoraan kaavan mukaisesti.

Hintapyyntö kartan mukaiselle 8500 m2 määräalalle alueella toteutunut ja rantaan rajoittuvien rakennuspaikkojen hintataso huomioon ottaen on 35.000 € sisältäen määräalalla olevan tienvarren uudistuskypsän männikön keskiosan vanhan pusikoitumassa olevan peltoläntin ja Vähäjärven 50 metrin rantaviivan mukaisen polttopuumetsän. Myydään tarjouskaupalla.

Rantasauna ja vanha hirsitalo

Tienvarressa – Ruotsalon Kirkkotie 485 – on väestötietojärjestelmän mukaan vuonna 1920 valmistunut uunilämmitteinen hirsitalo kerrosalaltaan 60 m2. Huopaharjakatto on heikkokuntoinen, lattia painunut ja talo on selvästi purkukuntoinen, mutta hirret materiaalina sinällään käytettävissä.  Hirsitalon päädyssä on siirtokelpoinen hirsilato. 

Vuonna 1995 valmistuneelta Konsta -tuotteen höylähirsisaunalta on hyvä näkymä Vähäjärvelle.  Tilan alueella ranta on paras juuri saunan kohdalla – siitä pohjoiseen ranta on heinäinen. Saunassa on terassi, pukuhuone ja sauna kuvien mukaisesti.

Hirsitalolle ja saunalle on varattu yhteiseksi määräalaksi kaavan vaatima minimipinta-ala 4000 m2, jotta poikkeamisrakentamisen mahdollisuudet hirsitalon paikalle säilyisivät tontin pinta-alan puolesta.  Hintapyyntö tällä osiolle määräalana 20.000 €/tarjouskauppa.

Yhteisalueosuudet 

Tilalla on 22757 osuutta Kälviän Hirsimetsän Yhteismetsään osuusluvulla 0,022757/9,481058. Yhteismetsällä on noin 880 osakastilaa ja tämän tilan osuus kokonaispinta-alasta vastaa noin 29 ha pinta-alaa ja 20 ha metsätalouden maata. Käypä hintataso on ollut Metsämarkkinoinnin kautta viimevuosina myytäessä noin 1 €/osuus eli osuusmäärän käypä arvo olisi 22.757 €.

Yhteismetsällä on omat kotisivut osoitteessa http://www.kalvianhirsimetsa.fi/.  Sieltä saa hyvää lisätietoa näistä osuuksista, metsästys- ja kalastusoikeuksista, hakkuusuunnitteesta ja yhteismetsän toiminnasta ylipäätään. Viimevuoden ja tämän vuoden kokouksissa on käsitelty mm tuulivoimahankkeita yhteismetsän maa-alueille, mitkä toteutuessaan voisivat nostaa näiden osuuksien käypää arvoa.  Myydään tarjouskaupalla.

Yhteistä vesialuetta 272-876-3-1 Uusimäki -tilalla on 0,022265/38,630900 (Kälviän- Ullavan yhteisten vesialueiden osakaskunta) vastaten 4,2 ha suuruista osuutta ja yhteistä maa-aluetta 272-878-1-3 (Kälviän-Ullavan jakokunta) 0,022265/38,623100 vastaten 334 m2 suuruista osuutta. Osakaskunnat ovat järjestäytyneet ja toimivat aktiivisesti ranta-asemakaava ja yleiskaava-alueilla mm vuokratonttien, venevalkamien ja satamien kanssa, joten osuuksilla on ollut erillistäkin kysyntää. Osakkaat ovat näissä asioissa ei-osakkaita paremmassa asemassa.  

Hintapyyntö yhteisalueosuuksille yhteensä on 25.000 €/ tarjouskauppa. Tarjouksia otetaan myös näistä erikseen ja/tai hirsimetsäosuuksista kahtena eränä a) 11379 kpl ja b) 11378.

TARJOUSMENETTELYSTÄ

Kun koko tila myydään tarjouskaupalla yhdellä tai useammalla kaupalla, niin asia on ratkaisuvalmis vasta sitten kun tarjouksia on saatu sekä kokonaisuudesta että kaikista osista erikseen tarjousvertailun tekemiseksi. Tässä vaiheessa tarjousten eräpäivää ei aseteta, mutta edellytetään, että tarjouksen pitää olla voimassa vähintään 14 vuorokautta.