Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Maa- ja metsätila Siponkoskentie 132 Veteli

Maa- ja metsätila Soukkaranta 73:2, Siponkoski,  Veteli

Vetelin Siponkoskella Halsuanjoen rannalla 15,27 ha kaksipalstainen maa- ja metsätila, millä metsää n 9,4 ha, tukioikeudellista peltoa kolmessa lohkossa yhteensä 5,16 ha ja rakennuspaikka purkukuntoisine rakennuksineen. Tieoikeus on Siponkosken yksityistien kautta.  Tilalla on osuuksia yhteisiin maa- ja vesialueisiin kiinteistörekisteriotteelta näkyvin osuuskin.  Kaksipalstaisen tilan kantatilapalsta 73:2/1  noin 9,25 ha on pääosin varttunutta ja uudistuskypsää metsää. T1 kuusen taimikkoa on 1,4 ha ja peltokuvio on  0,52 ha. Puustoa on noin 1200 m3 hakkuuarvoltaan noin 38.000 €. Puolukkaturvekangasta on iso kuvio 3, mutta muuten kangasmaan kuviot ovat tuoreen kankaan MT-luokkaa.   Käypä metsätalousarvo palstalle on 38.000 € ja lisäksi puolen hehtaarin peltokuvio tuo koko palstan arvoksi summa-arvo menetelmällä 41.000 €. 

Palsta 73:2/2  noin 5,7 ha mahdollisesti määräalana erikseen myytävä palsta on valtaosin hyvää Halsuanjoen jokirantapeltoa, mitä on kahdella palstalla yht. 4,64 ha. Tien ja pellon välissä on pieni metsäkuvio samoin  jokirannassa on rantapuustoa yhteensä  vajaa 1 ha metsää  hakkuuarvoltaan noin 2500 €. Palstalla on noin 0,3 ha rakennuspaikka, millä on purkukuntoisena kosteus- ja homevaurioitunut vanha omakotitalo osoitteessa Siponkoskentie 132. Palstan käypä arvo yhteensä 28.500 €.   

Puustoisen ja hyväpohjaisen metsäpalstan, pellon sekä koko maa- ja metsätilan markkina-arvo voi poiketa kilpailutilanteessa huomattavastikin summa-arvomenetelmällä laaditusta metsätaloudellisesta käyvästä arvosta, joten palstat ja tila myydään tarjouskaupalla. Jätä ostotarjous viimeistään ma 20.9.2021.

Soukkaranta-arvio                    Kiinteistörekisteriote Soukkaranta

Myydään tarjouskaupalla,  hintapyyntö 70.000 € / tarjoukset.

Tee tarjous maa- ja metsätilasta Soukkaranta 73:2 15,27 ha yhteensä tai palsoittain erikseen tai pelto erikseen ja metsä erikseen. Metsä on kantatilaa ja pelto määräalaa, jos erikseen myydään.

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-