Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Maa- ja metsäpalsta Jeussintie 15,6 ha Kruunypyy

Jeussintien palstat

Jeussintien palstat

Jeussintien pelto- ja metsäpalstamääräalat 15,6 ha 

Kruunupyyn Söderbyssä osoitteen Jeussintie 140 liittymän kohdalta peltoa yllä olevan kartan mukaiset palstat  6,0 ha, 0,7 ha ja 4,3 ha. Yhteensä turvemaapohjaista tukioikeudellista peltoa noin 11,0 ha. Ja pellon takana kaksi metsäpalstaa 2,1 ja 2,5 ha yhteensä metsää 4,6 ha. Määräalaan ei kuulu tilojen 288-403-11-10 ja 288-406-44-0 osuuksia yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin. Jeussintien ja pellon välissä olevat metsäpalstat jäävät myyjälle.  

Yhteensä noin 15,6 määräala voidaan myydä Söderpåraksentie 336 osoitteessa olevan maatilan talouskeskuksen kanssa ja sen vieressä olevien pelto- ja metsäpalstojen kanssa yhdessä 28,5 ha maatilakokonaisuutena rakennuksineen tai vain omana Jeussintien palstana.  Tieoikeus molemmille – niin pelloille kuin metsäpalstoille – järjestellään lohkomistoimituksessa kulkemaan Jeussintieltä alkaen olemassa olevia tieuria myöden ja valtaojan yli menevän sillan kautta. Samalla määräytyy myös määräalan tarkka pinta-ala, mikä laitetaan kulkemaan pellon ja metsän piiriojaa myöden siten, että oja kuuluu peltomääräalaan. Kahdesta tilasta koostuvan noin 15,6 ha pelto- ja metsäpalstan käypä arvo on arviolausunnon mukaan noin 105.000 €. 

Peltomääräala 11 ha

Jeussintien pelto noin 11,0 ha voidaan tarjota myös erikseen. Salaojitettu peltoalue on vesitaloudeltaan hyvässä kunnossa. Valtaojan yli menee toimiva silta. Turvemaapellon käypä arvo on ollut selvästi kivennäismaapeltoja halvempaa viljelymahdollisuuksien takia. Kruunupyyn kunnan alueella MML:n kauppahintatilaston toteutuneiden puhtaiden peltokauppojen viimevuosien keskiarvo on 7374 €/ha. 
Metsämarkkinoinnin arviolausunnon mukaan näiden Jeussintien turvemaapeltojen käypä arvo on 6900 €/ha eli 11 ha:lle yhteensä 75.900 €.

Peltoalue myydään tarjouskaupalla ja tarjoukset huhtikuun 2021 aikana, jotta tukioikeuspaperit ehditään tehdä jo tulevalle kesälle uudelle omistajalle.  

Metsämääräala 4,6 ha

Noin 4,6 ha metsämääräalasta 2,1 ha on kivennäismaata tilan 44:0 määräalana, jolla on kaksi kuvioa: nro 16 0,5 ha nuorta noin 30 -vuotiasta tuoreen kankaan lehtipuuvaltaista kasvatusmetsää ainespuustoa noin 50 m3 ja nro 20  1,6 ha tuoreen kankaan noin 95-vuotiasta kuusivaltaista uudistuskypsää metsää, ainespuustoa noin 514 m3 eli hehtaarilla selvästi yli 300 m3  –  pitkää järeää kuusta ja seassa mäntyä ja vähän myös lehtipuuta  Kuvio 24 määräalana tilasta 11:10 pinta-alaltaan  2,5 ha on noin 60-vuotiasta varputurvekankaan kasvatusmetsää ja ainespuustoa on noin 200 m3. 

Metsäarvio Jeussintie.pdf, tuoreen arvion mukaan metsäpalstan käypä arvo on 29.300 €. 

Myydään tarjouskaupalla  ja tarjoukset huhtikuun aikana. Ostaja maksaa kaupanvahvistuksen 132 €,  4 %:n varainsiirtoveron sekä lainhuudon hankintakulut sekä määräalan lohkomiskulut. 

Tee tarjous,  Kruunupyyn Jeussintien peltomäärälasta tai metsämääräalasta tai molemmista yhteensä.

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-