Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Maatila Veteli 26 ha

Vanha ja uusi navetta

Vanha ja uusi navetta

Maitotila -kokonaisuus n 26 ha

Vetelissä maatilakokonaisuus pinta-alaltaan yhteensä noin 26  ha rakennuksineen, eläimineen, koneineen ja varastoineen. Peltoa peltolohkorekisterin mukaan 23,91 ha.  Tuotannossa ja toiminnassa olevan maitotilan käytössä on lisäksi vuokrapeltoa 27,38 ha ja viljelysopimus noin 7 ha alalta ostaa sen vuotuinen sato.

Myydään kokonaisuutena tai osina tarjousten perusteella parhaan tuoton mukaan.

Yhteenveto

Maatalousrakennukset 200.000 €: 1) Pihattonavetta v 2012 betonielementti, 1474 m2, 48 lehmä-paikkaa, lypsyasema 2*5 kalaruoto, lietelantajärjestelmä, rehukeskus/varasto,  2) parsinavetta v 1944/1972 357 m2 40 eläinpaikkaa nuorkarjalla ja myös vanha laakasiilo nuorkarjalla,  3) konesuoja v 1998 250 m2, 4) kuivaaja v 1970 70 hl öljykäyttöinen, 5) puuliiteri, 6) aitta.  Alla olevan kuvan mukaisesti.

Talouskeskuksen rakennukset

Peltoa peltolohkorekisterin mukaan 23,91 ha, linkistä lisätietoja pelloista.

Asuinrakennus hirsitalo 1800-luvulta, linkistä lisätietoja talosta Tunkkarintie 6.

Tunkkarintie 6 päärakennus

Maatalouskoneet ja kalusto arvioitu 85.000 €, mm 4 traktoria maatilan tavanomaisine työkoneineen.

Eläimet 49 lehmää, 10 hiehoa yli 1 v , 20 alle 1 v, maitomäärä 2019 436.336 litraa, 48.000 €.

Tuotevarastot, 20.000 €

Osuuspääomat; Pohjolan Maito osuuspääoma 18.493.

Toimintaedellytyksenä vuoden 2021 alusta on siirrytty maidon osalta  ns sopimustuotantoon. Aiemman tuotantomäärän perusteella maatilan sopimusmääräksi on vahvistettu 460.936 litraa. Vuosien 2015-2020 keskimääräiset tulot ovat olleet noin 235.000 €. 

Myyntimenettelystä

Ostaja vastaa lainhuudonhaun kuluistaan ja määräalojen osalta ostaja vastaa myös lohkomiskuluista. Hyväksytyt tarjoukset vahvistetaan käsirahalla. Nuoren viljelijän varainsiirtoverovapautta lukuun ottamatta ostaja maksaa 4 %:n varainsiirtoveron. 

Jos ostaja täyttää ns. nuoren viljelijän aloitustuen ehdot, hän pystyy saamaan kauppaan korkotukilainan, aloitusavustuksen ja em vapautuksen varainsiirtoverosta kiinteän omaisuuden osalle. Korkotukilainan enimmäismäärä on 80 % kauppahinnasta, mutta kuitenkin korkeintaan 230.000 €. Nuoren viljelijän aloitustuki on enintään 35.000 € ja edellytyksenä on alle 41 vuoden ikä, alan koulutus, kolmen vuoden kokemus maataloudesta sekä ostettavan tilan riittävä kannattavuus. Hakuprosessi ELY-keskuksessa kestää jonkin verran pidempään kuin normaali rahoitusneuvottelu pankin kanssa. . 

Navetta

Alla olevan gallerian kuvissa pihattonavetta vuodelta 2012 1474 m2 rakennuslupapiirroksineen ja sisäkuvineen. Uudessa navetassa on 48 lehmäpaikkaa ja vanhassa 357 m2 navetassa on vasikat sekä nuorkarjaa myös vanhan navetan laakasiilossa. Lämpökeskus lämmittää sekä myyjän talon että myyjän vanhempien navetanviereisen talon ja on siis jälkimmäisen osalta rasite ostajalle lämpö- sähkö- ja vesiliittymien osalta sekä puuliiterin käytön osalta.

 

Maatalouden koneet ja kalusto

Alla olevan gallerian kuvissa on maatilan kone- ja laitekantaa sekä maatalouden kalustoa. Siitä on luetteloitu seuraavat: 
koneluetteloLumppiontievarren metsäpalstalla on vanha toimintakuntoinen kenttäsirkkeli, mutta se ei kuulu myyntierään omistuksen ollessa tilanomistajan isällä.

 

Tee tarjous / pyydä lisätietoja / pyydä näyttöä   Vetelin maa- ja maitotilasta tai sen omaisuusosasta.

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-