Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Maatila Veteli 96,3 ha

Vanha ja uusi navetta

Vanha ja uusi navetta

Maitotila -kokonaisuus 96,3 ha

Vetelissä maa- ja metsätilakokonaisuus pinta-alaltaan yhteensä 96,31 ha rakennuksineen, eläimineen, koneineen ja varastoineen. Peltoa peltolohkorekisterin mukaan 23,91 ha ja metsää noin 70,6 ha yhteensä kuudella eri rekisteriyksiköllä.  Tuotannossa ja toiminnassa olevan maitotilan käytössä on lisäksi vuokrapeltoa 27,38 ha ja viljelysopimus noin 7 ha alalta ostaa sen vuotuinen sato. Maatila käsittää seuraavat tilat:

Tilakokonaisuus pyritään myymään ensisijaisesti toimivana kokonaisuutena ilman tuotannon keskeytystä. Ja ellei se onnistu, niin omaisuuslajeittain osina ja / tai tiloittain erikseen. Maidon ollessa päätuotantosuunta, niin metsä on toki mahdollista tarjota ja myydä erikseen ilman suurempia ongelmia maataloustuotantoon.  

Veteli maatilan kartat.pdf

Yhteenveto

Käypä arvo eri omaisuusosien summa-arvona on yhteensä ProAgrian (Juha Nivalan) koostaman yhteenvedon mukaan n 890.000 €,
mihin välittäjän näkemyksen mukaan tulee soveltaa normaalia kokonaisarvon korjausta, jotta päästään maatilan käypään markkina-arvoon.

Maatalousrakennukset 200.000 €: 1) Pihattonavetta v 2012 betonielementti, 1474 m2, 48 lehmä-paikkaa, lypsyasema 2*5 kalaruoto, lietelantajärjestelmä, rehukeskus/varasto,  2) parsinavetta v 1944/1972 357 m2 40 eläinpaikkaa nuorkarjalla ja myös vanha laakasiilo nuorkarjalla,  3) konesuoja v 1998 250 m2, 4) kuivaaja v 1970 70 hl öljykäyttöinen, 5) puuliiteri, 6) aitta.  Alla olevan kuvan mukaisesti.

Talouskeskuksen rakennukset

Asuinrakennus hirsitalo 1800-luvulta, peruskorjaus 2009 254 m2, 5mh+tupakeittiö+aula+sauna+2 kylpyhuonetta+kodinhoitohuone+2 wc, 3200 m2 rakennuspaikalla Tunkkarintie 6, Tunkkari. Käypä arvo  200.000 €.  Kaavamerkintä rk5 eli paikallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen asuinrakennus. Kalliolämpö ja hirsitalon kakluunit lämmönlähteenä.

Tunkkarintie 6 päärakennusTunkkarintie 6 päärakennus

Maatalouskoneet ja kalusto arvioitu 85.000 €, mm 4 traktoria maatilan tavanomaisine työkoneineen.

Eläimet 49 lehmää, 10 hiehoa yli 1 v , 20 alle 1 v, maitomäärä 2019 436.336 litraa, 48.000 €.

Tuotevarastot, 20.000 €

Osuuspääomat; Pohjolan Maito osuuspääoma 18.493.

Toimintaedellytyksenä vuoden 2021 alusta on siirrytty maidon osalta  ns sopimustuotantoon. Aiemman tuotantomäärän perusteella maatilan sopimusmääräksi on vahvistettu 460.936 litraa. Vuosien 2015-2020 keskimääräiset tulot ovat olleet noin 235.000 €. 

Pellot

salaojitetut pellot

salaojitetut pellot

ProAgrian yhteenvedon mukaan peltoa on yhteensä 23,91 ha käyvältä arvoltaan 8000 €/ha eli yhteensä peltojen arvo 191.280 €. Pellot ovat lähellä maitotilan talouskeskusta alla olevan kartan mukaisesti. Omista pelloista 70 % on hyviä jokirannan kivennäismaita ja 30 % elopäisiä maalajeja.  Vuokramaat ovat tarpeen tilan elinkelpoisuuden kannalta. Niitä on yhteensä 27,38 ha. Peltolohkoja on yhteensä 20 ja keskimääräinen lohkokoko on 2,61 ha. Noin 80 % pelloista sijaitsee 2 km:n säteellä talouskeskuksesta ja loputkin alle 6 km säteellä. Omassa viljelyksessä olevan pinta-alan lisäksi on viljelysopimus noin 7 ha alalta, jolta maatila ostaa sadon. Vuonna 2018 tehdyn viljavuustutkimuksen mukaan pH oli keskimäärin korkea, Ca-arvo ja P-arvo tyydyttävä, K- ja Mg arvo huononlainen, S-arvo välttävä, Cu ja Zn arvo tyydyttävä. Peltoalasta noin 40 ha on nurmella ja loppu rehuviljalla. Rehuvaunun ape vaa’an mukaan nurmisato on ollut noin 9000 kgka/ha, mikä on keskimääräräistä parempi taso. Säiliörehua on kerätty kolme satoa per kesä.  Peltojen vesitalous on hyvässä kunnossa.   

Metsät

metsää 73,3 ha

metsää 73,3 ha

Kasvullista metsää on ProArgian yhteenvedon mukaan 56,64 ha, kitumaata 5,9 ha, joutomaata 7,8 ha ja  muuta maata 1,0 ha käyvältä arvoltaan mhy:n 2-4 vuotta vanhojen metsäarvioiden  mukaan 70,8 ha  127.098 €.

Metsät on mahdollista myydä erikseen ja niistä on  valmistunut palstoittain tuore metsäarvio  Veteli 73,3 ha metsää.  Niiden mukaan  yhteissummiltaan kyseessä on 73,3 ha metsämääräala kokonaisuus, millä on kasvavaa puustoa 5700 m3 ja käypä metsäarvo on yhteensä 161.500 €.

Palstat ovat työnimikkeineen, pinta-aloineen, puustoineen ja metsäarvioineen seuraava sekä linkkeinä kohdekohtaiseen esitteeseen seuraavat:
1)  Jukkala 47:4 Vehkajärven palsta 26,0 ha 1534 m3  28.000 €.
2) Jukkala 47:4 Pirttikankaan palsta 34,5 ha 3025 m3 98.000 €.
3) Jukkala 47:4 Virkkalantienvarren palsta 7,7 ha  663 m3, 20.000 €.
4) Jukkala 47:4 Palokankaan palsta 3,35 ha 430 m3, 12.500 €.
5) Karhumäki 9:107 Karhumäen palsta  1,8 ha 40 m2 3.000 €
Yheensä Veteli 73,3 ha metsää

Talouskeskuksen, peltojen ja metsien ilmakuvat ja kartat ovat alla olevassa galleriassa.

Myyntimenettelystä

Koska ostajaehdokkaat tarvitsevat mitä ilmeisimmin pankin myönteisen lainapäätöksen, niin ostosuunnitteluun on  varattu maalis-huhtikuulta hyvin aikaa. Sen takia tarjouskauppamenettelyn takarajaa ei ole heti aseteta maatilalle, vaan on annettu ostajaehdokkaille aikaa pohtia asia, tehdä tarvittavat liiketoimintasuunnitelmat ja hankkia alustavat näkemykset rahoittajilta mahdollisesti saatavissa olevasta lainasta. Ja sen jälkeen ostotarjous sisään viimeistään ma 3.5. Jokainen asiallinen kokonaistarjous käsitellään. 

Metsien erikseen myynnin osalta on nopeampi valmius edetä jo kevään 2021 aikana tarjouskauppana maaliin. Tarjoukset 3.5 mennessä myös metsille palstoittain tai yhteensä.

Ostaja vastaa lainhuudonhaun kuluistaan ja määräalojen osalta ostaja vastaa myös lohkomiskuluista. Hyväksytyt tarjoukset vahvistetaan käsirahalla. Nuoren viljelijän varainsiirtoverovapautta lukuun ottamatta ostaja maksaa 4 %:n varainsiirtoveron. 

Jos ostaja täyttää ns nuoren viljelijän aloitustuen ehdot, hän pystyy saamaan kauppaan korkotukilainan, aloitusavustuksen ja em vapautuksen varainsiirtoverosta kiinteän omaisuuden osalle. Korkotukilainan enimmäismäärä on 80 % kauppahinnasta, mutta kuitenkin korkeintaan 230.000 €. Nuoren viljelijän aloitustuki on enintään 35.000 € ja edellytyksenä on alle 41 vuoden ikä, alan koulutus, kolmen vuoden kokemus maataloudesta sekä ostettavan tilan riittävä kannattavuus. Hakuprosessi ELY-keskuksessa kestää jonkin verran pidempään kuin normali rahoitusneuvottelu pankin kanssa. . 

Kuvagalleriat aiheittain ja omaisuuslajeittain

Kuvat kertovat maatilasta enemmän kuin tuhat sanaa. Ensimmäisessä galleriassa pyörii maatilakokonaisuudet kartat ja ilmakuvat sekä tuotantorakennusten ulkokuvat.

Navetta

Toisen gallerian kuvissa pihattonavetta vuodelta 2012 1474 m2 rakennuslupapiirroksineen ja sisäkuvineen. Uudessa navetassa on 48 lehmäpaikkaa ja vanhassa 357 m2 navetassa on vasikat sekä nuorkarjaa myös vanhan navetan laakasiilossa. 

 

Peltolohkot

Kolmannen gallerian kuvissa salaojitetut peltolohkot. Maaseutuyksikkö KaseKan mukaan peltolohkorekisterin mukainen peltopinta-ala on 23,74 ha. Pelloilla on korvauskelpoisuus  ja ne ovat ympäristökorvauksen sitoumuslohkoja pois lukien peruslohko 06313  0,76 ha. Tukioikeuksia on yhteensä 22,08 ha ja ne puuttuvat lohkoilta 06313 0,76 ha ja 05600 0,90 ha:n alalta.   Karhumäki 9:107 tilalla on kaksi peruslohkoa 1,25 ha ja 1,50 ha. Kaukola 9:14 tilalla on 1,20 ha peruslohko.  Pussinperä 4:284 tilalla o 5,30 ha peruslohko. Jukkala 9:32 tilala on 0,59 ha peruslohko. Jukkala 47:4 tilalla on seitsemän eri peruslohkoa pinta-aloin 2,45  3,06  3,31  1,13  1,95  0,42  0,76.

Vuokrapeltojen osalta 8,15 ha sopimus on voimassa 31.12.2024 asti, 19,12 ha sopimus 31.12.2021 asti ja 0,23 ha toistaiseksi. Em vuokrapellot ovat tukikelpoisia kaikissa tuissa. 

 

Maatilan päärakennus

Neljännen gallerian kuvissa maatilan päärakennus, iso komea kaksikerroksinen 254 m2 hirsitalo 1800-luvulta.Peruskorjattu vuonna 2009. Pohjakuvan mukaisesti 5 mh, tupakeittiö, aula, sauna, kylpyhuoneet ja wc:t ala- ja yläkerrassa, kodinhoitohuone, tekninen tila, missä maalämpöyksikkö. 

 

Maatalouden koneet ja kalusto

Viidennen gallerian kuvissa on maatilan kone- ja laitekantaa sekä maatalouden kalustoa. Siitä on luetteloitu seuraavat: 
koneluetteloLumppiontievarren metsäpalstalla on vanha toimintakuntoinen kenttäsirkkeli, mutta se ei kuulu myyntierään omistuksen ollessa tilanomistajan isällä.

 

Tee tarjous / pyydä lisätietoja / pyydä näyttöä   Vetelin maa- ja maitotilasta tai sen omaisuusosasta.

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-