Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Maatila Veteli 26 ha

Vanha ja uusi navetta

Vanha ja uusi navetta

Maitotila -kokonaisuus n 26 ha

Vetelissä maatilakokonaisuus pinta-alaltaan yhteensä noin 27  ha rakennuksineen, eläimineen, koneineen ja varastoineen. Peltoa peltolohkorekisterin mukaan 23,91 ha.  Tuotannossa ja toiminnassa olevan maitotilan käytössä on lisäksi vuokrapeltoa 27,38 ha ja viljelysopimus noin 7 ha alalta ostaa sen vuotuinen sato. Maatila käsittää seuraavat tilojen pellot ja rakennukset rakennuspaikkoineen:

Tilakokonaisuus pyritään myymään ensisijaisesti toimivana matitotilakokonaisuutena ilman tuotannon keskeytystä. Ja ellei se onnistu, niin omaisuuslajeittain osina ja / tai tiloittain erikseen.  

Veteli maatilan kartat.pdf

Yhteenveto

Maatalousrakennukset 200.000 €: 1) Pihattonavetta v 2012 betonielementti, 1474 m2, 48 lehmä-paikkaa, lypsyasema 2*5 kalaruoto, lietelantajärjestelmä, rehukeskus/varasto,  2) parsinavetta v 1944/1972 357 m2 40 eläinpaikkaa nuorkarjalla ja myös vanha laakasiilo nuorkarjalla,  3) konesuoja v 1998 250 m2, 4) kuivaaja v 1970 70 hl öljykäyttöinen, 5) puuliiteri, 6) aitta.  Alla olevan kuvan mukaisesti.

Talouskeskuksen rakennukset

Asuinrakennus hirsitalo 1800-luvulta, peruskorjaus 2009 254 m2, 5mh+tupakeittiö+aula+sauna+2 kylpyhuonetta+kodinhoitohuone+2 wc, 3200 m2 rakennuspaikalla Tunkkarintie 6, Tunkkari. Käypä arvo  200.000 €.  Kaavamerkintä rk5 eli paikallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen asuinrakennus. Kalliolämpö ja hirsitalon kakluunit lämmönlähteenä.

Tunkkarintie 6 päärakennusTunkkarintie 6 päärakennus

Maatalouskoneet ja kalusto arvioitu 85.000 €, mm 4 traktoria maatilan tavanomaisine työkoneineen.

Eläimet 49 lehmää, 10 hiehoa yli 1 v , 20 alle 1 v, maitomäärä 2019 436.336 litraa, 48.000 €.

Tuotevarastot, 20.000 €

Osuuspääomat; Pohjolan Maito osuuspääoma 18.493.

Toimintaedellytyksenä vuoden 2021 alusta on siirrytty maidon osalta  ns sopimustuotantoon. Aiemman tuotantomäärän perusteella maatilan sopimusmääräksi on vahvistettu 460.936 litraa. Vuosien 2015-2020 keskimääräiset tulot ovat olleet noin 235.000 €. 

Pellot

salaojitetut pellot

salaojitetut pellot

ProAgrian yhteenvedon mukaan peltoa on yhteensä 23,91 ha käyvältä arvoltaan 8000 €/ha eli yhteensä peltojen arvo 191.280 €. Pellot ovat lähellä maitotilan talouskeskusta alla olevan kartan mukaisesti. Omista pelloista 70 % on hyviä jokirannan kivennäismaita ja 30 % elopäisiä maalajeja.  Vuokramaat ovat tarpeen tilan elinkelpoisuuden kannalta. Niitä on yhteensä 27,38 ha. Peltolohkoja on yhteensä 20 ja keskimääräinen lohkokoko on 2,61 ha. Noin 80 % pelloista sijaitsee 2 km:n säteellä talouskeskuksesta ja loputkin alle 6 km säteellä. Omassa viljelyksessä olevan pinta-alan lisäksi on viljelysopimus noin 7 ha alalta, jolta maatila ostaa sadon. Vuonna 2018 tehdyn viljavuustutkimuksen mukaan pH oli keskimäärin korkea, Ca-arvo ja P-arvo tyydyttävä, K- ja Mg arvo huononlainen, S-arvo välttävä, Cu ja Zn arvo tyydyttävä. Peltoalasta noin 40 ha on nurmella ja loppu rehuviljalla. Rehuvaunun ape vaa’an mukaan nurmisato on ollut noin 9000 kgka/ha, mikä on keskimääräräistä parempi taso. Säiliörehua on kerätty kolme satoa per kesä.  Peltojen vesitalous on hyvässä kunnossa.   

Talouskeskuksen, peltojen ja metsien ilmakuvat ja kartat ovat alla olevassa galleriassa.

Myyntimenettelystä

Koska ostajaehdokkaat tarvitsevat mitä ilmeisimmin pankin myönteisen lainapäätöksen, niin ostosuunnitteluun on  varattu maalis-huhtikuulta hyvin aikaa. Sen takia tarjouskauppamenettelyn takarajaa ei ole heti aseteta maatilalle, vaan on annettu ostajaehdokkaille aikaa pohtia asia, tehdä tarvittavat liiketoimintasuunnitelmat ja hankkia alustavat näkemykset rahoittajilta mahdollisesti saatavissa olevasta lainasta. Ja sen jälkeen ostotarjous sisään. Jokainen asiallinen kokonaistarjous käsitellään. 

Ostaja vastaa lainhuudonhaun kuluistaan ja määräalojen osalta ostaja vastaa myös lohkomiskuluista. Hyväksytyt tarjoukset vahvistetaan käsirahalla. Nuoren viljelijän varainsiirtoverovapautta lukuun ottamatta ostaja maksaa 4 %:n varainsiirtoveron. 

Jos ostaja täyttää ns nuoren viljelijän aloitustuen ehdot, hän pystyy saamaan kauppaan korkotukilainan, aloitusavustuksen ja em vapautuksen varainsiirtoverosta kiinteän omaisuuden osalle. Korkotukilainan enimmäismäärä on 80 % kauppahinnasta, mutta kuitenkin korkeintaan 230.000 €. Nuoren viljelijän aloitustuki on enintään 35.000 € ja edellytyksenä on alle 41 vuoden ikä, alan koulutus, kolmen vuoden kokemus maataloudesta sekä ostettavan tilan riittävä kannattavuus. Hakuprosessi ELY-keskuksessa kestää jonkin verran pidempään kuin normali rahoitusneuvottelu pankin kanssa. . 

Kuvagalleriat aiheittain ja omaisuuslajeittain

Kuvat kertovat maatilasta enemmän kuin tuhat sanaa. Ensimmäisessä galleriassa pyörii maatilakokonaisuudet kartat ja ilmakuvat sekä tuotantorakennusten ulkokuvat. Tilakokonaisuuden metsät on jo myyty.

Navetta

Toisen gallerian kuvissa pihattonavetta vuodelta 2012 1474 m2 rakennuslupapiirroksineen ja sisäkuvineen. Uudessa navetassa on 48 lehmäpaikkaa ja vanhassa 357 m2 navetassa on vasikat sekä nuorkarjaa myös vanhan navetan laakasiilossa. Lämpökeskus lämmittää sekä myyjän talon että myyjän vanhempien navetanviereisen talon ja on siis jälkimmäisen osalta rasite ostajalle lämpö- sähkö- ja vesiliittymien osalta sekä puuliiterin käytön osalta.

 

Peltolohkot

Kolmannen gallerian kuvissa salaojitetut peltolohkot. Maaseutuyksikkö KaseKan mukaan peltolohkorekisterin mukainen peltopinta-ala on 23,74 ha. Pelloilla on korvauskelpoisuus  ja ne ovat ympäristökorvauksen sitoumuslohkoja pois lukien peruslohko 06313  0,76 ha. Tukioikeuksia on yhteensä 22,08 ha ja ne puuttuvat lohkoilta 06313 0,76 ha ja 05600 0,90 ha:n alalta.   Karhumäki 9:107 tilalla on kaksi peruslohkoa 1,25 ha ja 1,50 ha. Kaukola 9:14 tilalla on 1,20 ha peruslohko.  Pussinperä 4:284 tilalla o 5,30 ha peruslohko. Jukkala 9:32 tilala on 0,59 ha peruslohko. Jukkala 47:4 tilalla on seitsemän eri peruslohkoa pinta-aloin 2,45  3,06  3,31  1,13  1,95  0,42  0,76.

Vuokrapeltojen osalta 8,15 ha sopimus on voimassa 31.12.2024 asti, 19,12 ha sopimus 31.12.2021 asti ja 0,23 ha toistaiseksi. Em vuokrapellot ovat tukikelpoisia kaikissa tuissa. 

 

Maatilan päärakennus

Neljännen gallerian kuvissa maatilan päärakennus, iso komea kaksikerroksinen 254 m2 hirsitalo 1800-luvulta.Peruskorjattu vuonna 2009. Pohjakuvan mukaisesti 5 mh, tupakeittiö, aula, sauna, kylpyhuoneet ja wc:t ala- ja yläkerrassa, kodinhoitohuone, tekninen tila, missä maalämpöyksikkö. Kohteella ei ole energiatodistusta, vaikka energiatodistuslain mukaan kohteella pitäisi olla energiatodistus.

 

Maatalouden koneet ja kalusto

Viidennen gallerian kuvissa on maatilan kone- ja laitekantaa sekä maatalouden kalustoa. Siitä on luetteloitu seuraavat: 
koneluetteloLumppiontievarren metsäpalstalla on vanha toimintakuntoinen kenttäsirkkeli, mutta se ei kuulu myyntierään omistuksen ollessa tilanomistajan isällä.

 

Tee tarjous / pyydä lisätietoja / pyydä näyttöä   Vetelin maa- ja maitotilasta tai sen omaisuusosasta.

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-