Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Maitotila Veteli

Vanha ja uusi navetta

Vanha ja uusi navetta

Maitotila Veteli

Vetelissä Tunkkarintiellä myytävänä maatalousrakennukset erikseen tai maatilakokonaisuuden kanssa:
1) Pihattonavetta v 2012 betonielementti, 1474 m2, 48 lehmä-paikkaa, lypsyasema 2*5 kalaruoto, lietelantajärjestelmä, rehukeskus/varasto, 2) parsinavetta v 1944/1972 357 m2 40 eläinpaikkaa nuorkarjalla ja myös vanha laakasiilo nuorkarjalla,  
3) konesuoja v 1998 250 m2,
4) kuivaaja v 1970 70 hl öljykäyttöinen.. Alla olevan kuvan mukaisesti. Myös asuinrakennus on myytävänä ja sen yhteydessä 5) puuliiteri ja 6) aitta.  Pellot on mahdollista tarjota erikseen tai rakennusten kanssa yhdessä. 

Talouskeskuksen rakennukset

Eläimet 49 lehmää, 10 hiehoa yli 1 v , 20 alle 1 v, maitomäärä 2019 436.336 litraa, 48.000 €.

Tuotevarastot, 20.000 €

Osuuspääomat; Pohjolan Maito osuuspääoma 18.493.

Toimintaedellytyksenä vuoden 2021 alusta on siirrytty maidon osalta  ns sopimustuotantoon. Aiemman tuotantomäärän perusteella maatilan sopimusmääräksi on vahvistettu 460.936 litraa. Vuosien 2015-2020 keskimääräiset tulot ovat olleet noin 235.000 €. 

Jos ostaja täyttää ns nuoren viljelijän aloitustuen ehdot, hän pystyy saamaan kauppaan korkotukilainan, aloitusavustuksen ja em vapautuksen varainsiirtoverosta kiinteän omaisuuden osalle. Korkotukilainan enimmäismäärä on 80 % kauppahinnasta, mutta kuitenkin korkeintaan 230.000 €. Nuoren viljelijän aloitustuki on enintään 35.000 € ja edellytyksenä on alle 41 vuoden ikä, alan koulutus, kolmen vuoden kokemus maataloudesta sekä ostettavan tilan riittävä kannattavuus. Hakuprosessi ELY-keskuksessa kestää jonkin verran pidempään kuin normaali rahoitusneuvottelu pankin kanssa. 

Ostotarjoukset viimeistään 8.11  joko rakennus / rakennukset erikseen tai pellon kanssa yhdessä tai pellon ja talon kanssa yhdessä.

Navetta

Kuvissa pihattonavetta vuodelta 2012 1474 m2 rakennuslupapiirroksineen ja sisäkuvineen. Uudessa navetassa on 48 lehmäpaikkaa ja vanhassa 357 m2 navetassa on vasikat sekä nuorkarjaa myös vanhan navetan laakasiilossa. Lämpökeskus lämmittää sekä myyjän talon että myyjän vanhempien navetanviereisen talon ja on siis jälkimmäisen osalta rasite ostajalle lämpö- sähkö- ja vesiliittymien osalta sekä puuliiterin käytön osalta. Navetan verotusarvo kiinteistöverotuksessa on ollut 379867 € ja kiinteistövero 3608 €/vuosi.  

Tee tarjous tästä maatilan rakennuksista tai isommasta kokonaisuudesta alla olevalla lomakkeella tai sähköpostilla viimeistään 8.11.

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-