Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Metsäpalsta Kälviä Matkuskorpi 13,7 ha

Metsäpalsta 13,7 ha Kälviä 

Kälviän Matkuskorvessa määräala tilasta Uusimäki  palsta 8:97/3  13,7 ha Matkuskorventien ja Korkianiemenpiston molemmin puolin oheisen kartan mukaisesti. Määräala saa pinta-alaansa vastaavan osuuden tilan osuuksista yhteisiin maa- ja vesialueisiin 272-876-3-1 ja 272-878-1-3. Palsta on hyvin saavutettavissa oleva ja tieoikeus em. teiden kautta. 

Puustoa metsäarvion mukaan energiapuineen lähes 1300 m3 hakkuuarvoltaan noin 30.000 €. Varttuneita pääosin 2012 ensiharvennettuja kasvatusmetsiä 6,3 ha, nuoria kasvatusmetsiä 3,5 ha ja varttuneita taimikoita 3,9 ha. Hoidettu hyvässä kasvukunnossa oleva metsäpalsta. 
Metsätaloudellinen käypä arvo 40.000 €.  

Myydään tarjouskaupalla ja tarjoukset viimeistään 29.11.2021.
Ostaja maksaa kaupanvahvistuksen (120 €), lainhuudon hankintakulut sekä määräalan lohkomiskulut MML:n kulloisenkin hinnaston mukaan. Määräala on tarjottavissa myös Hautakorpi -tilan kanssa yhteensä 43,9 ha metsäkokonaisuutena.

Arvio Uusimäki Matkuskorven palsta    Kiinteistorekisteriote Uusimaki 8 97           

Tee tarjous 13,7 ha metsämääräalasta Matkuskorpi viimeistään 29.11

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-