Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Metsäpalsta Kaustinen 13,5 ha

 

Metsäpalstamääräala 13,5 ha

Nuoren metsän hoitovaiheeseen tuleva hyvä 13,5 ha suuruinen taimikkovaltainen metsäpalsta Kaustisella Vintturilla. Palsta myydään määräala 11:114/3 tilasta Kotikangas 236-401-11-114. Tieoikeus Palojärventie 222 osoitteen kohdalta palstan itäpäähän sekä länsipäähän Outoveden tieltä Tiaissaarten piston kautta. Ei osuuksia yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin. 

Metsäarvio

Suurin kuvio nro 19 5,6 ha on  19 -vuotiasta tuoreen kankaan luontaisen uudistamisen tuloksena syntynyttä hyvää männyntaimikkoa, mihin kuusi ja koivu pyrkivät lisäpuiksi. Kuvio on jo nyt Kemera -kelpoinen, mutta muutaman vuoden kuluttua energiapuuta tulee paljon enemmän. Nuorta kasvatusmetsä on 1,6 ha ja varttunutta 2,4 ha. Palojärven puoleinen pää kuvio 17  3,3 ha on ojitettua rämettä ja vielä joutomaan puolella, vaikka osa on jo kitumaata. Kuvio 16 vieressä on jo selvästi kitumaan luokassa. Kuvio 15 Harjun kankaan ja suon rajalla 1,4 ha  turvemaana on tiehää puolukkaturvekangasta ja sillä on kiireellinen ensiharvennustarve.  Kangaskuvioilla 20 ja 21 on myös kiireellinen harvennustarve. 

Metsaarvio Palojarven palsta  osoittaa, että käypä metsäarvo on 21.300 € eli 1578 €/ha ja 36,8 €/ ainespuu m3. Puuston hakkuuarvo on noin 15.400 € ja lisäksi T2 -kuvio on järeytymässä kovaa kyytiä nuoreksi kasvatusmetsäksi.  Turvemaakuviot noin 6 ha soveltuisivat pellontekoon Palojärventienvarren peltojen lisämaiksi.

Myydään tarjouskaupalla.   Ostaja maksaa kaupanvahvistuksen 132 €,  4 %:n varainsiirtoveron, lainhuudon hankintakulut sekä määräalan lohkomiskulut. 

Tee tarjous,  metsäpalsta 13,5 ha Palojärventie Kaustinen

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-