Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Metsäpalsta 15,2 ha Kaustinen

Entinen turvetuotantoalue

Entinen turvetuotantoalue

Metsäpalsta

Metsäpalsta määräalana 15,2 ha Kaustisella Köyhäjoella Kuivasaarennevalla tilasta Sunteri 236-402-8-77.  Entinen turvetuotantoalue, mihin yksityinen metsänomistaja on oikeutettu hakemaan 1.3.2021 alkaen metsitystukea ja hoitotukea. Turvetuotantoa on ollut viimeksi vuonna 2016, joten alue on jo alkanut itsestään metsittyä varastoalueen ja suoja-alueen osalta sekä sarkaojien reunoilta. Tuotantoalueen reuna-alueet ovat jo metsänä alla olevan kuviokartan ja ilmakuvan mukaisesti.  Omatoimiselle hyvä puuhapalsta työllistää itseään valtion tuella istutustyön ja taimikonhoitotyön kautta. Pitkässä juoksussa myös hyvä sijoitus, sillä tuet tulevat kattamaan suuren osan kauppahinnasta. Ja kyseessä on kuitenkin kohtuullisen iso palsta. Tuhkalannoitus tietysti vielä parantaisi kasvumahdollisuuksia.

Kulku palstalle menee Halsuantie 574 osoitteen jälkeen tulevan Petäjämaantien (n 800 m)  sekä turve-, viljelys- ja metsätien kautta noin  4 km ja vasemmalle oheisen kartan mukaisesti.  Palsta rajoittuu lounaassa Näätinkiojaan, luoteessa tilan rajalla kulkevaan ojaan, koillisessa metsätien ojaan ja kaakossa turvekentän sarkaojaan. Tienpuoleinen pää on merkattu punaisella nauhalla ja MM Oy LKV myyntikyltillä. Ei osuuksia yhteisiin. Tieoikeus järjestyy lohkomistoimituksessa olemassa olevaa karttatietä pitkin.  

Entinen turvetuotantoalue karttatulosteena klikkaamalla värillisenä olevaa sanaa.

Metsäpalsta määräala

Metsäpalsta määräala

Myydään tarjouskaupalla hintapyynnöllä 20.000 €.

Ostaja maksaa kaupanvahvistuksen 120 €,  4 %:n varainsiirtoveron, lainhuudon hankintakulut sekä määräalan lohkomiskulun, mikä vuoden 2021 MML:n hinnaston ja pinta-alan mukaan on 1630 €.  

Tee tarjous Sunterin palstasta 

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-