Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Metsäpalsta Kaustinen 2,9 ha

Metsäpalsta Kaustinen 2,9 ha

Pauanteentien molemmin puolin metsäpalstamääräala  tilasta Jussila 236-401-15-355. Lähellä Kaustisen keskustaa olevan metsäpalstan pinta-ala on noin 2,9 ha. Tilalla ei ole osuuksia yhteisiin alueisiin. Tieoikeus ja -rasite kulkee Pauanteentietä pitkin. Kiinteistörekisteriotteen mukaisesti määräalaa rasittaa Oy Herrfors Ab voimansiirtolinja Ventusneva-Veteli 110 kV, mikä kulkee Pauanteentien vieressä palstan poikki.

Metsäarvion mukaan käypä arvo on  7000  € muodostuen noin 200 m3 puustosta hakkuuarvoltaan noin 6600  €, 0,7 ha  taimikoista 420 € ja metsämaapohjista 558 € ja 8 % kokonaisarvon korjauksesta. Varttuneet kasvatusmetsät kuviot 1 ja 4 on harvennettu 2019 ja kuviolla 3 on tehty ensiharvennus vuonna 2010. Kuvio 2 on hakattu siemenpuuasentoon 2010 ja 2019 siemenpuut on poistettu noin 8 vuotiaan T2 – osin vielä T1 – taimikon päältä.  

Myydään lokakuun aikana tarjouskaupalla vähintään metsäarvion hintapyyntötasolla. Ostaja maksaa kaupanvahvistuksen (120 €), lainhuudon lunastuksen (4 %:n varainsiirtovero sekä 132 €) sekä määräalan lohkomiskulut MML:n hinnaston (1350 €) mukaan. 

Metsaarvio Jussila 16 355              Kiinteistorekisteriote Jussila 15 355

Tee tarjous 2,9 ha metsäpalstasta Jussila 15:355 lokakuun aikana.

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-