Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Metsäpalsta Veteli 3,35 ha

Palokangas

Palokangas

Metsäpalsta

Metsäpalstamääräala noin 3,35 ha Vetelissä tilasta 924-410-47-4/3 Tunkkarilla Pappilanojan takana Palokankaalla. Koko määräala varttunutta mäntyvaltaista vuonna 2010 harvennettua kasvuisaa metsää. Kuusta ja koivua mukana sekapuuna. Soveltuu hyvin lisämetsäksi  tai aloitusmetsäksi metsänomistajaksi aikovalle.  Tieoikeus nyt Kokkolantie 386 osoitteen kohdalta pellon poikki, mutta käytännön kulku Karhumäentien kautta, mitä pitkin noin 980 m palstan nurkalle ja voitaneen vahvistaa lohkomistoimituksessa riippuen ostajan kulkusuunnista.   

Metsäarvio 

Mhy:n 20.3.2019 metsäarvion mukaan yksi kuvio, mikä 50 -vuotiasta tuoreen kankaan mäntyvaltaista metsämaata.  Puustoa arvion mukaan 350 m3 hakkuuarvoltaan 9651 € ja odotusarvoltaan 2895 €. Mäntytukkia 132 m2, kut 3 m3, mäntykuitua 1988 m3, kuk 10 m3,  kok 17 m3. Metsätaloudellinen summa-arvo 13570 € ja käypä metsäarvo 10.042 €.

Arvioon on lisättävä kesien 2019 ja 2020 kasvu, joten puustoa on nyt enempi ja se on järeytynyt lisää.  Metsään.fi palvelun mukaan puustoa olisi nyt mät 134, kut 18, mäk 237, kuk 54 ja kok 35 eli yhteensä ainespuustoa 478 m3.  

Metsämarkkinoinnin  Metsäarvio Palokangas  liitteen mukaan puustoa on 430 m3 ja käypä arvo  12.500 €.

Myydään tarjouskaupalla.  Ostaja maksaa kaupanvahvistuksen 120 €,  4 %:n varainsiirtoveron, lainhuudon hankintakulut ja määräalan lohkomiskulut.  

Tee tarjous  -metsäpalstasta 47:4/3 määräalana 3,3 ha 

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-