Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Maa- ja metsätila Halsua 18,4 ha

Metsätila, maatila ja vapaa-ajan paikka 

Halsualla Hautakoskentien ja Ärmätintien varressa kolmepalstainen maatila Lehtola 51:5 kiinteistorekisteriotteen  mukaan pinta-alaltaan 19,35 ha.  Tilan talouskeskus on osoitteessa Hautakoskentie 358, 69550 Kanala. Noin 0,2 ha rakennuspaikalla on Pihla -talojen huvilarakennus sähkö- ja vesiliittymällä. Tämä vapaa-ajan paikka on ollut erikseen myytävänä hintaan 35.000 € osoitteessa https://metsamarkkinointi.fi/project/halsua-hirsihuvila/. Nyt myytävänä on koko maatilakokonaisuus. Mutta kuitenkin siten, että myyjä pidättää itselleen 1,0 ha määräalan Ärmätintie 1117 osoitteen kohdalta. Määräalle jää  puukasa, vaja ja lato ja kuvio 7 pusikoitunut vanha pelto tievarresta alla olevan kuvan mukaisesti. Joten myytäväksi maatilakokonaisuudeksi jää noin 18,4 ha. 

Myyjän määräala

Myyjän määräala

 Maa- ja metsätilan alueella on voimassa yleiskaava 074-Kv § 42 7.3.2001. Tilaa rasittaa Fingrid Oyj:n voimansiirtolinjat, joista kaksi on valmiina ja kolmas näiden viereen suunnitteilla tuulivoimatuotannon tarpeisiin.  Tilan palsta 51:5/1 Ärmätintien varressa pinta-alaltaan 3,03 ha on vuorattu Halsuan Tuulivoima Oy:lle Honkakankaan tuulipuiston vaikutusalueella. Mikäli tuulipuisto rakennetaan, niin tältä pinta-alalta on odotettavissa vaikutusalueeseen sidottua vuotuista vuokratuottoa arviolta muutamia kymppejä vuodessa. Tilalla ei ole osuuksia yhteisiin alueisiin.

Ensisijaisesti ollaan myymässä huvilapalstaa 0,2 ha tai palstana 51:5/2pellon kanssa 0,6 ha. Metsää ja muuta peltoa ei myydä ennen sitä. Kokonaisuus myydään talven ja kevään 2021 aikana tarjouskaupalla ja lähtöhintapyynnöllä 89.000 €. Tarjous on mahdollista jättää myös erikseen kolmesta eri palstasta tai erikseen metsästä 15,7 ha tukioikeudellisesta pellosta noin 3,3 ha (nyt vuokrattuna) ja noin 0,2 ha vapaa-ajan paikasta.  Palstoittain  myytäessä tarjoukset hyväksytään vasta sitten, kun kokonaisuudesta tai kaikista ositteista on hyväksyttävissä oleva ostotarjous. 

 

Metsätila

Metsää on kahdella eri palstalla yhteensä 14,7 ha. Metsäarvion ( Arviolausunto Lehtola 51:5 , klikkaa niin aukeaa) mukaan ainespuustoa on noin 1500 m3 hakkuuarvoltaan noin 46.000 € ja metsätaloudelliselta  käyvältä arvoltaan noin 40.000 €. Metsätila myydään kantatilana, jos pellot 3,3 ha ja rakennuspaikka 0,2 ha myydään määräalana.  Kuviot 6, 11 ja 12 on harvennettu kuviot 13 ja 14 ensiharvennettu vuonna 2010. Hakkuumahdollisuuksia  on kuviolla 1, 2, 3, 4, 9 ja 10.  Tuulivoimapuiston vaikutusalueeseen  jäävät kuviot 13 ja 14 yht noin 3 ha erillisenä palstana voidaan myydä erikseenkin riippuen saatavista ostotarjouksista. Myyjä pidättää itselleen em 1,0 ha, joten myyntiin jää 14,7 ha metsää.

Pelto määräalana tai maatilana

Tilalla on kolme korvaus- ja tukikelpoista peltolohkoa ja niillä peltoa yhteensä 3,42 ha. Ns Peräorisalmi 1,21 ha, Eutorisalmi 1,77 ha ja Linnen tuvantaus 0,44 ha.  Pellot on naapurilla ns “toistaiseksi” vuokralla ja tukioikeudet on vahvistettu hänelle. Vuokralainen on valmis luopumaan niistä, mikäli pellot päätyisivät eu-tukea saavalle toiselle viljelijälle viljelyyn. 

Lehtola tukioikeudet

Lehtola tukioikeudet

Tee ostotarjous 18,4 ha:n kokonaisuudesta tai nimeämistäsi osista erikseen

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-