Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Metsätila Kälviä Hautakorpi 30,18 ha

Metsätila Kälviä

Metsätila Kälviän Välikylän Iso-Pihtinevan suunnalla. Kolmipalstainen tila on pinta-alaltaan 30,18 ha. Kulku ja tieoikeus Välikylältä Häijynkalliontien ja Sikokallion piston kautta tai Honkiperältä Viirrekankaantien ja Joosepinpolun kautta oheisen kartan mukaisesti.  

Talven 2021 metsäarvion (15.3.2021) mukaan käypä arvo on  37000  € muodostuen noin 1000  m3 ainespuustosta ja 400 m3 energiapuusta hakkuuarvoltaan noin 25.000  €. Taimikoita on 15,3 ha ja niiden arvoa 12.000 €.  Toinen puoli pinta-alasta on nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä, joilla odotusarvolisää reilut 3000 €. 

Arviohetken jälkeen puun hinnat ovat nousseet noin 5 % ja puusto on kasvanut kesän 2021 aikana noin 5 %, joten metsätilan käypä metsäarvo on syksyllä 2021 jo  39.000 €. 
Lisäksi palstalla 1 on kuvan mukainen kolmannen osapuolen rakennus, mikä nostaa metsätilan markkina-arvon yli 45.000 €:n tasoon. 

Ostaja maksaa kaupanvahvistuksen (120 €) ja  lainhuudon hankintakulut.   Tila on tarjottavissa myös Uusimäki -tilan Matkuskorven metsäpalstan kanssa yhtenä 43,9 ha metsäkokonaisuutena. Myydään tarjouskaupalla ja tarjoukset viimeistään 29.11.2021.

 

 

Arvio Hautakorpi 32 1             Kiinteistorekisteriote Hautakorpi 32 1

Tee tarjous 30,18 ha metsätilasta Hautakorpi

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-