Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Metsätila Kaustinen 11,45 ha

Metsätila Kaustinen 11,45 ha

Metsätila Kaustinen 11,45 ha

Metsätila

Metsätila 11,45 ha Kulmala 236-402-3-94 Kaustisella Kärmesalontie 69 kohdalta ajoura oheisen kartan osoittamassa paikassa. Tasaisesti T2 -luokan varttuneita hyviä taimikoita ja harvennettuja varttuneita kasvatusmetsiä. Hyvä pieni metsätila niin aloitusmetsäksi kuin lisämetsäksikin.  Myös metsästysoikeuspalstana toimii oikein hyvin. Mm hirvenjälkiä on niin kesäisin kuin talvisinkin. 

Metsätilalla on  osuuksia vesialueisiin 236-876-1-0 ja Kaustisen jakokunnan yhteisiin maa-alueisiin 878-1-1. Tieoikeus ja tierasite on olemassa tilan molempien päiden kautta alla olevan  kartan mukaisesti.

Tieoikeuskartta

Tieoikeuskartta

 

Metsäarvio

Metsäarvio Kulmala 3:94  mukaan puustoa 700 m3 hakkuuarvoltaan noin 14.400 €, odotusarvolisää n 1500 € €, taimikoiden arvoa noin 5100 € ja metsämaapohjien arvoa 2500 €. Käypä metsätalousarvo 17.000 €.   Pohjoispään kuviot on hoidettu Kemera -hankkeena muutama vuosi sitten. Eteläpään kuvio 10 1,7 ha on hoitamatta. Keskiosan ja pohjoispään puustoiset kuviot on harvennettu 2013 Eteläpään kuvion on hakattu 2000-luvun alussa. Takarajaoja on kunnostusojitettu.

Myydään tarjouskaupalla hintapyynnöllä yli 17.000 €.   Ostaja maksaa kaupanvahvistuksen 120 €,  4 %:n varainsiirtoveron ja  lainhuudon hankintakulut.  

Tee tarjous Kulmala 3:94 -metsätilasta

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-