Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Metsätila 57,4 ha Kokkola

Lähestymiskartta

Metsätila

Metsätila 57,38 ha Vihtori 272-418-10-50  Ahosalontie 592-647 varrella Ullavanjärven itäpuolella. Toholammintieltä matkaa noin 6 km.  Tila on hyvin monipuolinen. Pohjoisosissa on soidensuojeluun suunnitteilla olevaa Raikonevaa sekä kitu- /joutomaana olevaa yhteensä 12,6 ha ja eteläpäässä hyvä metsätien ja tilan sisäisen palstatien varrella metsämaata 44,8 ha.  Varttuneita Kemera -hoidon tarpeessa olevia taimikoita on 17 ha, nuoria kasvatusmetsiä 8,7 ha, varttuneita kasvatusmetsiä 12 ja uudistuskypsiä metsiä 6,8 ha. Maapohjissa on sekä MT että VT luokkaa kankaina ja turvekankaina.  Kehitysluokkajakauma on siten myynnissä olleisiin tiloihin verraten poikkeuksellisen optimaalinen ja hyvä. 

Metsäarvio   (klikkaa niin avautuu) osoittaa, että puustoa on noin 3900 m3 hakkuuarvoltaan 97.400 €, nuorien metsien odotusarvolisää on noin 8.500 € ja taimikoiden arvoa noin 14.000 € ja maapohjien arvoa noin 10.400 €. Käypä metsätalousarvo 100.000 €. 

Metsään.fi palvelun mukaan kasvua 193 m3/vuosi ja keskitilavuus 71 m3/ha. Taimikonhoitoa esittää 16,7 ha:lle ja harvennushakkuuta kuvioille 12 ja 20 sekä uudistushakkuuta kuvioille 23, 27, 28, 32 ja 34 yhteensä 7,8 ha  893 m3. Kuvio 9 Raikonevalla oleva 0,3 ha kangasmetsäsaareke on metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö ja kuvio 8 vähäpuustoisena suona ns muu (metsäsertifioinnin noteeraama) arvokas elinympäristö. Soidensuojeluohjelma-alue (SSO) merkintä on metsään.fi palvelussa kuvioilla 3, 7, 8, 9 ja 18.  

Kuviokartta

Tilasta on mahdollista tarjota pohjoispää suojeluun erikseen määräalana ja eteläpää talousmetsäksi kantatilana esim. kuvion 5 poikki menevä metsäoja rajana. Tällöin pohjoispäästä voisivat kiinnostua ostajina suojeluun erikoistuneet säätiöt, rahastot tai yhdistykset sekä tietysti valtio ympäristöhallinnon puolelta ja eteläpää normaalina talousmetsänä metsätaloutta harjoittaville tahoille.

Kiinteistorekisteriote Vihtori

Myydään tarjouskaupalla hintapyynnöllä yli 100.000 €.   Ostaja maksaa kaupanvahvistuksen 120 €,  4 %:n varainsiirtoveron ja  lainhuudon hankintakulut.  

Tee tarjous Vihtori -metsätilasta

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-