Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Metsätila Lohtaja 5,76 ha

Metsätila Lohtaja 5,76 ha

Uusikylällä Pirttikankaantie 91 osoitteen kohdalla pellon ja Lohtajanjoen takana oleva metsätila Sihvonen II 272-427-12-0 pinta-alaltaan kiinteistörekisterin mukaan 5,76 ha. Tilasta on myyty 20.11.2019 tehdyllä kaupalla peltopalstamääräala. Tieoikeus molemmille – niin kantatilalle kuin määräalalle – järjestellään lohkomistoimituksessa kulkemaan joen yli menevän sillan kautta. Matkaa Kokkolan keskustaan on noin 40 km.

Alaviirteen yhteisalueet

Tilalla on 0,000600/100 suuruinen osuus yhteiseen maa-alueeseen 272-878-9-2 Alaviirteen yhteisalueet. Näillä osuuksilla on ollut kysyntää myös erillisinä kauppoina aktiivisesti toimivan osakaskunnan sekä ranta-alueen ja meren saarten ranta-asemakaavan kesämökkipaikkojen ansiosta.  

Metsäarvio

Pinta-alasta suurin osa on ojittamatonta kitumaan rämettä kuviona 1 pinta-alaltaan  4,26 ha. Pellon ja metsän piiriojan reunassa ja palstan läpi kulkevan ojan varressa  on kuvio 2  0,7 ha sekä pitkän ojitetun rajan reuna kuvioa 2.1  0,2 ha on noin 65 -vuotiasta varttunutta kasvatusmetsää puolukkaturvekankaana. Kuvio 3 on varputurvekankaan nuorta kuitupuukokoista kasvatusmetsää.  Puustoa on metsäarvion mukaan  224 m3, mistä energiapuukoossa reilut 50 m3.

Arvio Sihvonen II osoittaa, että käypä metsäarvo on 3800 € koostuen likipitäen samansuuruisesta hakkuuarvosta,  394 €:n odotusarvolisästä, maapohjien arvosta ja kokonaisarvon 21 % korjauksesta, missä on otettu huomioon pieni määrä Alaviirteen yhteisalueita. 

Myydään tarjouskaupalla lähtöhinnalla 4.000 € / tarjouskauppa.  Ostaja maksaa kaupanvahvistuksen 132 €,  4 %:n varainsiirtoveron sekä lainhuudon hankintakulut. 

Tee tarjous,  metsätila Lohtaja 5,76 ha Pirttikankaantie 91 

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-