PERHO metsätilapari 15,4 ha

Perhossa Korkiakankaantien varressa kaksi vierekkäistä metsätilaa: Korkeakangas 584-401-235-4 6,419 ha ja  Tarmola 584-401-235-5  9,0 ha,  yhteensä 15,419 ha.   Metsätilojen päässä Korkiakankaantie 726 69980 Möttönen osoitteessa on 3000 m2 rakennuspaikka erikseen myytävänä, mutta voidaan myydä myös kokonaisuutena parhaan tarjouksen mukaan tai ilman määräalaa 15,1 ha metsätilaparina.

Tiloilta on myyty vuosina 2010 ja  2018 päätehakkuukelpoiset kuviot. Rehevimmät kohdat on istutettu kuuselle, kuivahkot kankaat männylle ja myös männyn kylvöä on tehty, joten aukeaa alaa ei enää ole. Ilmakuvan mukaisesti keskellä palstoja on entistä peltoa, mikä on ollut 1970-luvulle asti viljelyksessä, mutta on nyt koivuvaltaista nuorta kasvatusmetsää. Heti naapurin pellon vieressä vapaa-ajan rakennuspaikan takana on kiireellisen taimikonhoidon kuvio, muutoin metsätilapari on kauttaaltaan käsitelty ja kauimpana tiestä olevat varttuneet kasvatusmetsät on harvennettu vuosisadan vaihteessa.   

Metsäarvion mukaan tilalla 235:4 on puustoa 122 m3 ja tilalla 235:5  438 m3 eli yhteensä 560 m3. Käypä metsäarvio tilaparille ilman vapaa-ajan paikkaa on 21.000 € eli 1390 €/ha. Myydään korkeimman ostotarjouksen mukaan tarjouskaupalla.      

Metsäarvio 9,0 ha tästä linkistä 

Metsäarvio 6,4 ha tästä linkistä.

Alla olevassa vanhassa kartassa keltaisella piirretty alue on ollut entistä peltoa ja viljelyksessä 1970 vuoteen asti.

Tee ostotarjous