RAAHE 102 ha

Vihannin Läntisrannalla kolmesta tilasta muodostuva 102,12 ha maatilakokonaisuus rakennuksineen. Talouskeskus on osoitteessa Läntisrannantie 133, Vihanti. Tiloilla on osuuksia Vihannin jakokunnan yhteisiin maa- ja vesialueisiin osuusluvuilla 0,052000/13,364700. Järven rantaviivaa on noin 250 m, ja  rantarakentamismahdollisuudet on Raahen rakennusjärjestyksen mukaisesti mahdollisia poikkeamisluvalla.  

Kokonaisuus koostuu tiloista
– Kukkonen 1:44  pinta-alaltaan 34,84 ha, talouskeskus, maa- ja metsätila
– Kukkula 36:26  pinta-alaltaan 7,68 ha maa- ja metsätila
– Viitala 34:17 pinta-alaltaan 59,66 ha metsätila 
Tilakohtaiseen nettiesitteeseen pääsee tilan nimeä klikkaamalla.

Pellot

Vihannissa Läntisrannantiellä tukioikeudellista avo-ojissa olevaa peltoa yhteensä noin 10,4 ha tiloista Kukkonen 1:44 ja Kukkula 36:26 oheisen kartan ja ilmakuvan mukaisesti. Pellot ovat kuudessa peruslohkossa ja digitoitua peltopinta-alaa on vuokrattuna 10,39 ha. Vuokrasopimus päättyy 31.12.2020 ja tukioikeuden siirtyvät ostajalle, jos hän on ns. aktiiviviljelijä. Myyjän 103A lomakkeen mukaan tukioikeuksia on 9,52 ha:lle. Vihannin osayleiskaavassa pellot ovat MT-merkinnällä (maatalousalue) ja tilan Kukkula pienemmän peltolohkon paikalle on kaavaan kirjattu AP- merkintä (asuinpientalojen alue) eli rakennuspaikka oheisen kaavakartan mukaisesti.

Pohjois-Pohjanmaalla peltojen keskihinta on ollut trendinä viimevuosina laskeva ja nykyisin noin 6500 €/ha. Raahen ja Siikalatvan peltokauppojen hintataso on ollut reilun tonnin alempi kuin maakunnan keskiarvo. Tilastojen valossa nyt myytävän peltoalueen käypä hintataso ominaisuuksineen on noin 4200 €/ha, sijainti, lohkokoko, maalaji, viljeltävyys, tukioikeudet ja kysyntä/tarjontatilanne vaikuttavat kauppahintaan. 

Talouskeskus

   Kuvat tästä linkistä

Osoitteessa Läntisrannantie 133, Vihanti on vanhan maatilan talouskeskus rakennuksineen reilun puolen hehtaarin alueella tilalla Kukkonen 1:44 oheisen kartan ja ilmakuvan mukaisesti. Pihapiirin alueella on voimassa Vihannin kirkonkylän osayleiskaava. Pellot ovat MT -merkinnällä (maatalousalue) ja rakennuspaikka on merkitty AP -merkinnällä asuinpientalojen alueeksi. Tilalla on sähköliittymä, mutta ei vesi- eikä viemäriliittymää. T

Puurunkoinen, lautavuorinen talo on valmistunut kiinteistöveroperusteen mukaan v 1940 90 m2:n suuruisena ja siihen on tehty elintasosiipenä tiilivuorinen talouspää vuonna 1969 27 m2:n suuruisena. Talo on ollut kylmillään vuodesta 2004 alkaen.  Vesi on haettu omasta kaivosta / lähdevesi. Nykyisellään talo ei sovellu asuinkäyttöön eikä jatkuvaan vapaa-ajan käyttöön, sillä siellä voi olla merkittäviä kosteusvaurioita, mitkä tekevät rakennuksesta korjauskelvottoman. Verotusarvo rakennuspaikan ja tuotantorakennusten rakennuspaikan kanssa on yhteensä noin 14.000 € ja ns jälleenhankinta-arvo 48.700 €. Verotusperuste yliarvioi kohteen nykyistä käyttöarvoa.

Muut rakennukset pihapiirissä ovat käyttökuntoisia ja muodostavat rakennuspaikan kanssa hyvän aihion uudeksi talouskeskukseksi, pieneläintilaksi, hevostilaksi tai vapaa-ajan viettopaikaksi. Taloa vastapäätä on iso hirsiaitta ja tienliittymässä pienempi hirsiaitta. Navettarakennus on tiiliseinäinen lautarakenteista karjalato-osaa lukuunottamatta. Maakellari on navetan ja isomman aitan välissä. Uudempi varastorakennus on peltikattoisena hyväkuntoinen. Vanha riihi-/varastorakennus on osin hirsi ja osin lautarakenteinen. Rakennuksilla on edelleen hyvä maatilan talouskeskuksen varastokäyttöarvo. Hirsirakennukset ovat myös siirrettävissä rakennuspaikalta toiselle.

Rakennuksissa on vanhaa maatalousirtaimistoa, mikä myydään tarjousten perusteella erikseen.

Metsät

Metsää on kolmella eri tilalla yhteensä 91,6 ha ja puustoa yhteensä noin 4500 m3 . Tilakohtainen metsäarvio avautuu tilan nimeä klikkaamalla:

– Viitala  59,66 ha, puustoa 3130 m3, käypä arvo 70.000 €  kuvalinkki     
– Kukkonen 28 ha, puustoa 972 m3, käypä arvo 30.000 €  kuvalinkki
– Kukkula 4,0 ha puustoa 435 m3  käypä arvo 9.850 €     

Metsien uudistuskypsät kuviot on viimevuosina uudistushakattu, taimikoita ja siemenpuualuetta on tuomassa tulevaa kasvua.

IRTAIN

Maatilan talouskeskuksen rakennuksissa on paljon 1970-luvun maatalousirtaimistoa. Siitä tulee ja voi tarjota syyskuun loppuun mennessä erikseen, joko kaikki irtain yhteensä tai esineittäin erikseen. Katso kuvat tästä linkistä   ja tarjoa.

VIRTUAALIESITTELY  VIDEON JA KUVIEN  KAUTTA

 

Tee ostotarjous 102 ha:n kokonaisuudesta tai nimeämistäsi osista erikseen