RAAHE 59,66 ha metsätila

Vihannissa 59,66 ha metsätila Viitala, hp 70t€/tk

Neljäpalstainen metsätila Vihannissa pinta-alaltaan kiinteistörekisterin mukaan 59,66 ha. Isoin palsta 34:17/2 on  Viitalantie 105 kohdalta menevän metsätien varrella Ylä-Vuolujärven luoteispuolella. Palsta 34:17/3 on järven länsipuolella. Palsta 34:17/1 on Ala-Vuolujärven länsipuolella ja palsta 34:17/4 Ahmanevan pohjoispuolella Välinevalla.

Tilalla on osuuksia yhteisiin vesialue ja vesijättömaihin 678-420-876-1 0,078700/0,770800, yhteisiin maa-alueisiin 678-420-878-11 0,079400/0,770800,  Vihannin jakokunnan yhteisiin vesialueisiin 678-876-2-1 0,078700/13,364700  ja  Vihannin jakokunnan yhteisiin maa-alueisiin 678-878-2-1 0,079400/13,364700.  Tilan alueella on 1990 vahvistettua ranta-asemakaavaa. Tieoikeudet on kiinteistörekisteriotteen mukaan mm Viitalan yksityistien ja Aittokankankaantien kautta.

Metsäarvion (klikkaa sanaa, niin aukeaa) mukaan valtaosin nuorta kasvatusmetsää sisältävä tila. Uudistuskypsät kuviot on hakattu siemenpuuasentoon, mitä on S0 kuvioina osin jo taimettuneena osin ei vielä 13,6 ha. T2 taimikoit aon 9,1 ha, nuorta kasvatusmetsää 22,5 ha ja varttunutta kasvatusmetsää 4,3 ha. Kitumaan rämettä on 10,2 ha. Puustoa yhteensä 3130 m3 hakkuuarvoltaan 66.126 €. Nuorille metsille lasketaan huomattavaa odotusarvoa, joten käypä metsäarvo on noin 70.000 €.  Katso kuvat tästä linkistä

Myydään metsäarvion mukaisella hintapyynnöllä joko omana tilanaan erikseen tai voidaan myydä myös yhdessä samalla alueella myynnissä olevien tilojen Kukkonen ja Kukkula kanssa 102 ha kokonaisuutena tai näiden metsien kanssa riippuen saatavista ostotarjouksista. Tarjoukset oheisella lomakkeella.

Tee ostotarjous