Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Tontti Kalajoki Tomujoentie 624

Rakennuspaikka Lestijoen rannalla 

Kuvan mukainen Lestijoen rantamääräala noin 1,5 ha tilasta Tuomiranta 208-434-6-13/2 osoitteen  Tomujoentien 624 kohdalla. Uusi tieura johtaa Alhonkosken liittymän ja myyntikyltin kohdalta jokirantaan. Määräalalla on rantaviivaa noin 225 metriä.   
Kalajoen kaupungin  Lestijokilaakson osayleiskaavassa määräalan alueelle on merkitty yksi uusi RA -loma-asuntojen rakennuspaikka. Kaavamääräyksen mukaan kaupunki voi suoraan myöntää sille rakennusluvan. Rakennusoikeutta on kaikkiaan 150 k-m2, erilliselle lomarakennukselle max 120 ja rantasaunalle max 30 m2. 

Määräalan kokoa voidaan tarjousten perusteella tarkistaa, mutta tarjolla on 1,0-1,5 ha ja hintapyyntö on 1 €/m2. Jokirannassa on kuvan mukaista suojapuustoa ja metsän puolelle tultaessa T1 -pientä kuusen taimikkoa. 

Kartat ja kaavamaarays          Kiinteistorekisteriote Tuomiranta 6 13

Tee tarjous Kalajoki, Himanka Tomujoentie 624 1,5 ha määräalasta

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-