Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Metsätila/tontti Perho Kokkolantie 550

7876 m2 tila Perhossa

Kaksipalstainen kuvan mukainen tila Mäntylä 37:17 Perhon Oksakoskella osoitteen  Kokkolantie 550-551 kohdalla tien molemmin puolin. Tila on Kivelän pysäkkikatoksen kohdalla, Perhonjoen varrella noin 5 km Perhon keskustasta. Molemmin puolin tilaa on pysyvää asutusta.
Tilan alueella on peltoa ja vanhaa uudistuskypsää metsää sekä jokirannassa lehtipuustoa polttopuupalstaksi asti. Puustoa metsäarvion mukaan energiapuineen 187 m3 hakkuuarvoltaan 7300 €. Käypä arvo pelto 0,12 ha sekä tonttiarvo huomioon ottaen 9000 €. Myydään tarjouskaupalla.   

Tila kuuluu Oksakosken osayleiskaavan ehdotusvaiheen alueeseen alla olevan kaavakarttaotteen mukaisesti, missä pääosa metsäalueesta on a-aluetta. Yleiskaava on hyväksytty ja  jos kaava saa lainvoiman, niin se voi mahdollistaa omakotitalon rakentamisen.

Kokkolantie 550 Perho arvio            Kiinteistorekisteriote

 

 

Tee tarjous Perho Oksakoski Mäntylä 37:17 tilasta Kokkolantien varrella

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-