Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Ullava taimikkopalsta 2,7 ha

Ullava taimikkopalsta 2,7 ha

Ullavanjärven ja Venetjoentekojärven puolivälissä Kairinevan tien eteläpuolella Halsuan kunnanrajaan rajoittuva metsäpalstamääräala tilasta Honkala 272-430-18-37 palsta 18:37/3 pinta-alaltaan noin 2,7 ha. Tieoikeus Hanhisalosta Morsianniemen metsätien ja Kairinevan metsätien kautta.   Määräala on suunnitellun Kokkolan puolelta Tuohimaan ja Halsuan puolelta Riutanmaan tuulipuistojen vaikutusalueella sijoittuen mahdollisen tuulipuiston länsireunalle. Omistajalle on tarjottu tuulivuokrasopimusta, mutta sitä ei ole allekirjoitettu. Allekirjoittamaton vuokrasopimusehdotus luovutetaan ostajalle.

Määräala on tuoreen kankaan kangasmaata ja noin 15 vuotta vanhaa kuuselle perustettua taimikkoa. Nuoren metsän hoito on ajankohtainen, sillä palstalla on lehtipuuta ja myös haapaa runsaasti. 

Metsäpalsta myydään tarjouskaupalla. Palsta soveltuu hyvin puuhapalstaksi ja polttopuumetsäksi. Energiapuuta on ja sitä on tulossa kasvun myötä lisää. 

Tuulipuiston myötä odotettavissa on myös mahdollisia vuokratuloja, jos omistaja vuokraisi tilan tuuliyhtiölle. Vuokrasopimusehdotuksen mukaan tuulipuiston vuokranantajille vuokraa maksettaisiin tuotantosidonnaisena, mutta minimissään 18500-20000 €/voimala, josta 3000 € voimalakiinteistölle ja loput pinta-alan mukaan vuokrattujen pinta-alojen suhteessa.

Tarjoukset viimeistään 7.6.2023.

Tee tarjous kohteesta metsäpalsta Kokkola Ullava 2,7 ha  alla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse.

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-