Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

rantatontti

rantatontti Puusaaressa Vetelissä

Rakennuspaikkamääräala 3000 m2, myyntihinta 30.000 € 

Vetelin Puusaaressa Perhonjoen rannalla yleiskaavaehdotuksen mukainen uusi rantarakennuspaikka omakotitalolle ARA/1 alueella.  Pinta-alaltaan vähintään 3000 m2 määräalana tilasta 924-410-11-47  alla olevan kartan ja ilmakuvan mukaisesti. Rantaviivaa 44 metriä. Lisäpinta-alaa kaavan mukaiseen minimissään 3000 m2 rakennuspaikkaan on neuvoteltavista / tarjottavissa erillisen peltopalstan 11:47/1 pinta-alaan 1,42 ha:iin asti. Perushinta 3000 m2:lle 30.000 € ja lisäneliöt 1 €/m2. 

Määräala saa pinta-alaansa vastaavan osuuden tilan osuuksista yhteisiin vesialueisiin (876-2-0)  ja maa-alueisiin (878-1).   Tieoikeus nykyisellään Rantatietä Koulutien kautta ja määräalan tieoikeus järjestellään lohkomistoimituksessa yleiskaavaehdotuksen vaatimusten mukaisesti.  

Ostaja maksaa kaupanvahvistuksen 120 €,  4 %:n varainsiirtoveron ja  lainhuudon hankintakulut  sekä määräalan lohkomiskulut.

Tee tarjous kohteesta

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-