Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Veteli peltoa 23,91 ha

lähitilat

Pellot Tunkkarilla

Vetelin Tunkkarilla peltoa yhteensä 23,91 ha käyvältä arvoltaan 8000 €/ha eli yhteensä peltojen arvo ProAgrian arviolausunnon mukaan 191.280 €. Pelloista noin 70 % on hyviä jokirannan kivennäismaita ja noin 30 % elopäisiä maalajeja.  Vuonna 2018 tehdyn viljavuustutkimuksen mukaan pH oli keskimäärin korkea, Ca-arvo ja P-arvo tyydyttävä, K- ja Mg arvo huononlainen, S-arvo välttävä, Cu ja Zn arvo tyydyttävä.  Peltojen vesitalous on hyvässä kunnossa.

Pellot myydään tarjousten perusteella yhtenä kokonaisuutena tai palstoittain tai maatilakokonaisuuden mukana riippuen saatavista ostotarjouksista. Tarjoukset alla olevalla lomakkeella  viimeistään 8.11.2021 tarjouksen kohde selvästi mainiten tai  MM Oy:n sähköpostilla. 

Maaseutuyksikkö KaseKan mukaan peltolohkorekisterin mukainen peltopinta-ala on 23,74 ha. Pelloilla on korvauskelpoisuus  ja ne ovat ympäristökorvauksen sitoumuslohkoja pois lukien peruslohko 06313  0,76 ha. Tukioikeuksia on yhteensä 22,08 ha ja ne puuttuvat lohkoilta 06313 0,76 ha ja 05600 0,90 ha:n alalta.   Karhumäki 9:107 tilalla on kaksi peruslohkoa 1,25 ha ja 1,50 ha. Kaukola 9:14 tilalla on 1,20 ha peruslohko. 

Karhumäki 9:107 tilalla on kaksi peruslohkoa, 1,25 ja 1,5 ha:  Mäntysaarentie 6 ja Mäntysaarentie 28 osoitteiden kohdalla.

Kaukola 9:14 tilalla on 1,20 ha peruslohko jokirannassa Siltalantie 30 osoitteen kohdalla osin asemakaava-alueella.

Vierekkäisillä tiloilla Kaukola 9:52 ja Jukkala 9:32 on 0,82 ha + 0,59 ha peruslohko Tunkkarintie 15 osoitteen kohdalla.

Pussinperä 4:284 tilalla on 5,30 ha peruslohko Koulutie 139 osoitteen kohdalta lähtevän peltotien varrella.

Jukkala 47:4 tilalla on seitsemän eri peruslohkoa pinta-aloin 2,45  3,06  3,31  1,13  1,95  0,42  ja 0,76.   Lähimmät osoitteet ovat 

Kokkolantie 384 

Siltalantie 40 – Tunkkarintie 7

Mäntöläntie 31 Lumppiontie 138

Tee tarjous Tunkkarin pelloista kokonaisuutena tai osina erikseen alla olevalla lomakkeella viimeistään 8.11

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-