RAAHE, Vihanti maa- ja metsätila 7,68 ha

Maa- ja metsätila Läntisrannalla

Maa- ja metsätila Vihannin Läntisrannalla Kukkula 36:26 pinta-alaltaan 7,68 ha osoitteen Särkijärventie 30, Raahe kohdalla alla olevan kartan ja ilmakuvan mukaisesti. Tieyhteys myös Läntisrannantien kautta. Tukioikeudellista peltoa kahdessa lohkossa noin 3,9 ha ja metsää noin 3,8 ha. Myydään tarjouskaupalla 102 ha maa- ja metsätilakokonaisuuden mukana, tilana tai peltomääräalana  erikseen ja metsä kantatilana erikseen riippuen saatavista ostotarjouksista. 

 

Metsäarvion (klikkaa, niin arvio avautuu) mukaan pääosin varttunutta vuonna 2016 harvennettua kasvatusmetsää oleva tila, millä on puustoa 430 m3 hakkuuarvoltaan 11.784 € ja käypä metsäarvo on 9.850 € eli 2462 €/ha ja 22,9 €/m3. Pellon käypä arvo tukioikeuksineen on  15.150 € ja koko tila käyvältä arvoltaan 25.000 €. Tilan alueella on vanha rakennuspaikka, mikä on huomioitu myös osayleiskaavan AP-merkinnällä. Rakennuspaikalla on vanhat talousrakennukset.

Tilakokonaisuudessa on peltoa yhteensä 10,4 ha yhdessä tilan Kukkonen peltojen kanssa. 

Myydään tarjouskaupalla. Tarjoukset osoitteella mmoy@anvianet.fi tai oheisella lomakkeella tai 0400564433. Ostaja maksaa kaupanvahvistuksen maanmittauslaitoksen kulloisenkin hinnaston mukaan ( 120 €) 4 %:n varainsiirtoveron ja lainhuudonhaun kulut. Jos pelto myydään määräalana, niin ostaja maksaa sen lohkomiskulut.  

Tee ostotarjous