Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Vimpeli 93 ha

Iso metsätila Stor Vesterbacka 33:0 Vimpeli

Vimpelissä Hallapuron eteläpuolella Kalkkitehtaantieltä lähtevän Westerbackan metsätien varrella tien molemmin puolin iso metsätila Stor Vesterbacka 934-403-33-0 pinta-alaltaan kiinteistörekisterin mukaan 93,47 ha.  Kolmipalstaisen tilan isoin palsta tien molemmin puolin sekä kaksi talvitien varassa suon takana olevaa itäistä palstaa rajoittuvat Poikkijokeen. Tilalla on osuus yhteisiin vesialueisiin kiinteistörekisteriotteen  mukaisesti.  Samalla myyjäryhmällä on Hallapurolla myytävänä myös kaksi muuta metsätilaa, Lankkukangas  10,75 ha ja Ojala  15,4 ha (+pelto 4,4ha) ja nämä kaikki kolme metsätilaa on mahdollista tarjota yhtenä 119,5 ha metsäkokonaisuutena.

Tilalla on pääosin 2014 – 2015 hoidetut nuoret ja varttuneet kasvatusmetsät, joten odotusarvoja on hyvin. Nuoria kasvatusmetsiä (02 kl) on 36 ha ja varttuneita kasvatusmetsiä 27,5 ha. Taimikoita on 10,1 ha. Turvemaat on aikanaan liki kauttaaltaan ojitettu ja tällöin 2014-2015 kunnostusojitettu. Ojitettuja rämeitä  onkin jo siirtynyt metsämaan luokkaan varputurvekankaina ja puolukkaturvekankaina, mutta myös muuttumavaihetta ja ojikkoakin löytyy. Kitu- ja joutomaan suota sekä tiealuetta on yhteensä 19,9 ha. Taimikoita ja riukuvaiheen metsiä on hoidettu Kemera -varoin 2015, 2016 ja 2021.  Tila on hyvässä kasvukunnossa.

Puustoa on tuoreen dronella kuvioittain maastotarkastetun sekä vuoden 2017 kuvioittaiseen metsäarvioon  ja eri lähteistä kerättyyn metsävaratietoon perustuva metsäarvion mukaan 6428 m3, mistä ainespuuta 5965 m3 ja tukkipuuta 907 m3 hakkuuarvoltaan noin 144.400 €.  Kehitysluokkajakaumasta johtuen nuorten metsien odotusarvolisää on runsaasti ja taimikoillakin sekä maapohjilla on arvoa, joten metsätaloudellinen  summa-arvo onkin yli 200.000 €, vaikka käypä metsäarvo on 164.000 €. 
 
Kiinteistorekisteriote 33:0          Metsäarvio Stor Vesterbacka 33 0

Tee tarjous Vimpeli 93,47 ha metsätilasta tai isommasta 119,5 ha kolmen metsätilan kokonaisuudesta alla olevalla lomakkeella tai sähköpostilla viimeistään 6.6.  Muista suojata tarjouksesi erillisellä toisella sähköpostilla, jos epäilet että joku toinen menee tarjouksesi yli. 

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-