Puukauppa

Puun osto 2020

Keski-Pohjanmaan Metsämarkkinointi Oy välittää metsänomistajien puuta ja energiapuuta paikalliseen puunjalostukseen ja energialaitoksille.  Mutta pystykaupalla pääosin vain alitarjontatilanteessa. Sillä metsänomistajien etuhan ei ole tuputtaa markkinoille puuta ylitarjontatilanteessa. Ylitarjontahan laskee metsänomistajien puusta saamaa hintaa, joten metsänomistajan etu ei tällöin toimi.

Pelisäännöt:  Oy antaa hinta- ja korjuutarjouksen mitta- ja laatuvaatimuksineen nähtyään leimikon, kartan tai  puunmyyntisuunnitelman. Pienten hankinta-/käteiserien osalta myyjä varmistaa sähköpostilla tai puhelimitse (0400564433 puun menekin. Jos puille on käyttöarvoa Oy:n sopimuksiin, niin asiasta tehdään kirjallinen sopimus.