Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen Maanmittauslaitoksen suoritteiden maksullisuudesta sekä sähköisten asiointijärjestelmien käytöstä perittävistä maksuista. Asetuksessa säädetään myös kaupanvahvistuksesta perittävien maksujen määräytymisestä sekä kaupanvahvistukseen liittyvistä korvauksista. Uusi hinnasto astuu voimaan 1.1.2021.

Tässä muutamia esimerkkejä asetuksessa säädetyistä hinnoista:
* Kaupanvahvistus 120 euroa pysyy ennallaan samoin kuin kiinnityksen kuolettaminen, mikä jatkuu nolla euroisena.
* Lainhuudatus (myös selvennyslainhuuto) 132 euroa  kun  31.12.2020 mennessä vireille laitetuissa 119 €.
Eli nopeasti lainhuutohakemukset sisään, niin voi säästää muutamia euroja ja tämä koskee myös omistusoikeuden rekisteröintiä, kuulutuslainhuutoa ja selvennyslainhuutoa sekä erityisen oikeuden kirjaamista tai erityisen oikeuden siirtoa.

* Vuokraoikeuden siirtoa koskeva kirjaamishakemus 132 euroa (kirjaamisvelvollisuuden alainen vuokraoikeus)
* Kiinnityksen vahvistaminen, yhdistäminen, purkaminen, jakaminen, laajentaminen, muuttaminen tai etusijajärjestyksen muuttaminen 38 euroa
* Kiinteistönkaupan esisopimus sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä 53 euroa
* Kiinteistönkaupan asiointimaksu sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä 185 euroa (sisältää lainhuudatusmaksun).
Kun perinteinen kaupanvahvistus 120 € ja lainhuudatus 132 € tekee yhteensä  252 €, niin sähköisellä säästää 67 €.
* Vuokraoikeuden kauppa sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä 95 euroa (asiointimaksu sisältää siirron kirjaamismaksun)
* Sähköisen panttikirjan siirtoa koskeva hakemus sähköisessä kiinnitysjärjestelmässä 12 euroa/kiinnitys (HUOM! sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä  luovutuksen yhteydessä syntyneestä sähköisen panttikirjan siirtohakemuksesta ei peritä maksua)
* Omistuksen rekisteröinti osakehuoneistorekisteriin (myös selvennyskirjaus) 60 euroa
* Panttauksen kirjaaminen osakehuoneistorekisteriin 26 euroa
* Osakeluettelotuloste 18 euroa
* Osakehuoneistotuloste 18 euroa

Kaikki maksut koskevat metsätiloja, maatiloja, tontteja, taloja ja ylipäätään kiinteistöjä ja niiden määräaloja.

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-