Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen Maanmittauslaitoksen suoritteiden maksullisuudesta sekä sähköisten asiointijärjestelmien käytöstä perittävistä maksuista. Asetuksessa säädetään myös kaupanvahvistuksesta perittävien maksujen määräytymisestä sekä kaupanvahvistukseen liittyvistä korvauksista. Uusi hinnasto astuu voimaan 1.1.2022.

 

Maksut koskevat metsätiloja, maatiloja, tontteja, taloja ja ylipäätään kiinteistöjä ja niiden määräaloja.

Tässä muutamia esimerkkejä asetuksessa säädetyistä hinnoista:
* Kaupanvahvistus 120 euroa pysyy ennallaan samoin kuin kiinnityksen kuolettaminen, mikä jatkuu nolla euroisena.
* Luovutuskirjan tai muun asiakirjan jäljennöksestä maksu on 2 euroa sivulta.
* Lainhuudatus (myös selvennyslainhuuto)  144  €  kun 31.12.2021 mennessä vireille laitetuissa 132 euroa  (vrt 31.12.2020 mennessä vireille laitetuissa 119 €).
Eli nopeasti lainhuutohakemukset sisään, niin voi säästää muutamia euroja ja tämä koskee myös omistusoikeuden rekisteröintiä, kuulutuslainhuutoa ja selvennyslainhuutoa sekä erityisen oikeuden kirjaamista tai erityisen oikeuden siirtoa.

* Vuokraoikeuden siirtoa koskeva kirjaamishakemus 144 euroa (kirjaamisvelvollisuuden alainen vuokraoikeus)
* Kiinnityksen vahvistaminen, yhdistäminen, purkaminen, jakaminen, laajentaminen, muuttaminen tai etusijajärjestyksen muuttaminen 38 euroa
* Kiinteistönkaupan esisopimus sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä 53 euroa
* Kiinteistönkaupan asiointimaksu sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä  197 € (vrt 2021 vain 185 euroa),  sisältää lainhuudatusmaksun.
* Kun perinteinen kaupanvahvistus 120 € ja lainhuudatus 144 € tekee yhteensä  264 €, niin sähköisellä säästää 67 €.
* Vuokraoikeuden kauppa sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä 95 euroa (asiointimaksu sisältää siirron kirjaamismaksun)
* Kiinteistön kiinnityksen vahvistaminen maksaa vuoden 2022 alusta sähköisesti 22 euroa ja kirjallisena 40 euroa. .
* Sähköisen panttikirjan siirto sähköisesti maksaa vuoden 2022 alusta 13 euroa ja kirjallisena 21 euroa.

Asunto-osakkeita koskien

* Omistuksen rekisteröinti osakehuoneistorekisteriin (myös selvennyskirjaus) 60 euroa
* Panttauksen kirjaaminen osakehuoneistorekisteriin 26 euroa
* Osakeluettelotuloste 18 euroa
* Osakehuoneistotuloste 18 euroa

Lohkomisen hinta nousi

Kiinteistötoimitusmaksut muuttuvat jonkin verran 1.1.2022 alkaen. Maksut nousevat keskimäärin 2,5 prosenttia.
0,1 -enintään 1 ha lohkominen maksaa vuonna 2022  1120 €, enintään 5 ha 1380 €, enintään 20 ha 1690 €

Kiinteistötoimitusten hinnasto 2022

 

Palvelemme em kiinteistöasioissa metsätilat, maatilat, talot ja tontit,
tilaa palvelu kätevästi alla olevalla lomakkeella

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-