Metsätilat

Myydään metsää

Myydään metsää

Metsämarkkinointi aloitti metsäpalstojen välityksellä. Kun myyjät kokivat saaneensa hyvän kokonaispalvelu metsätilansa myymisestä, he alkoivat laittaa välitysmyyntiin Metsämarkkinoinnille myös peltojaan, maatilojaan, vapaa-ajan paikkoja ja lopulta maatilan talouskeskuksia ja omakotitaloja. Metsätilan arvo määritetään perinteisellä summa-arvomenetelmällä eli puuston hakkuuarvon, odotusarvon, taimikoiden arvon ja maapohjan arvon summana ja siitä tehdään kokonaisarvon korjaus käypään arvoon pääsemiseksi. Kauppahintatilastot osoittavat, että toteutuneet kauppahinnat korreloivat hyvin summa-arvomenetelmän arvioiden kanssa. Sijainti asutuskeskukseen kuitenkin vaikuttaa hyvin paljon siihen ylitetäänkö arvio 10 vai 20 % vai jäädäänkö jopa alle arviotason.  Metsämarkkinoinnin arvioissa hyödynnetään dronea ja ilmakuvat osoittavat myös myyjälle ja ostajalle metsän todellisen tilanteen.

Metsämarkkinointi aloitti metsäpalstojen välityksellä. Kun myyjät kokivat saaneensa hyvän kokonaispalvelu metsätilansa myymisestä, he alkoivat laittaa välitysmyyntiin Metsämarkkinoinnille myös peltojaan, maatilojaan, vapaa-ajan paikkoja ja lopulta maatilan talouskeskuksia ja omakotitaloja. Metsätilan arvo määritetään perinteisellä summa-arvomenetelmällä eli puuston hakkuuarvon, odotusarvon, taimikoiden arvon ja maapohjan arvon summana ja siitä tehdään kokonaisarvon korjaus käypään arvoon pääsemiseksi. Kauppahintatilastot osoittavat, että toteutuneet kauppahinnat korreloivat hyvin summa-arvomenetelmän arvioiden kanssa. Sijainti asutuskeskukseen kuitenkin vaikuttaa hyvin paljon siihen ylitetäänkö arvio 10 vai 20 % vai jäädäänkö jopa alle arviotason.  Metsämarkkinoinnin arvioissa hyödynnetään dronea ja ilmakuvat osoittavat myös myyjälle ja ostajalle metsän todellisen tilanteen.

 

Tällä hetkellä myytävänä on seuraavat metsät: