Metsätilat

Myydään metsää

Myydään metsää

Metsämarkkinointi aloitti metsäpalstojen välityksellä. Kun myyjät kokivat saaneensa hyvän kokonaispalvelu metsätilansa myymisestä, he alkoivat laittaa välitysmyyntiin Metsämarkkinoinnille myös peltojaan, maatilojaan, vapaa-ajan paikkoja ja lopulta maatilan talouskeskuksia ja omakotitaloja. Metsätilan arvo määritetään perinteisellä summa-arvomenetelmällä eli puuston hakkuuarvon, odotusarvon, taimikoiden arvon ja maapohjan arvon summana ja siitä tehdään kokonaisarvon korjaus käypään arvoon pääsemiseksi. Kauppahintatilastot osoittavat, että toteutuneet kauppahinnat korreloivat hyvin summa-arvomenetelmän arvioiden kanssa. Sijainti asutuskeskukseen kuitenkin vaikuttaa hyvin paljon siihen ylitetäänkö arvio 10 vai 20 % vai jäädäänkö jopa alle arviotason.  Metsämarkkinoinnin arvioissa hyödynnetään dronea ja ilmakuvat osoittavat myös myyjälle ja ostajalle metsän todellisen tilanteen.

 

Tällä hetkellä myytävänä on seuraavat metsät:

Metsämarkkinointi aloitti metsäpalstojen välityksellä. Kun myyjät kokivat saaneensa hyvän kokonaispalvelu metsätilansa myymisestä, he alkoivat laittaa välitysmyyntiin Metsämarkkinoinnille myös peltojaan, maatilojaan, vapaa-ajan paikkoja ja lopulta maatilan talouskeskuksia ja omakotitaloja. Metsätilan arvo määritetään perinteisellä summa-arvomenetelmällä eli puuston hakkuuarvon, odotusarvon, taimikoiden arvon ja maapohjan arvon summana ja siitä tehdään kokonaisarvon korjaus käypään arvoon pääsemiseksi. Kauppahintatilastot osoittavat, että toteutuneet kauppahinnat korreloivat hyvin summa-arvomenetelmän arvioiden kanssa. Sijainti asutuskeskukseen kuitenkin vaikuttaa hyvin paljon siihen ylitetäänkö arvio 10 vai 20 % vai jäädäänkö jopa alle arviotason.  Metsämarkkinoinnin arvioissa hyödynnetään dronea ja ilmakuvat osoittavat myös myyjälle ja ostajalle metsän todellisen tilanteen.

 

Tällä hetkellä myytävänä on seuraavat metsät: