fbpx

Lohtaja metsää määräala 4 ha

Lohtaja metsää määräala 4 ha

Metsäpalsta määräala 4,2 ha Lohtaja Ala-Viirre

Viirretie 223-253 osoitteen kohdalla Haankalliolla metsäpalstamääräala 4,2 ha Kokkolan kaupungissa Lohtajan Ala-Viirteellä. Myös saman tilan pelto 5,2 on myytävänä erikseen tai yhdessä metsäpalstan kanssa.  Tilan rasitustodistus on ns puhdas.

Kiinteistörekisteriote Peltola I 12 42

Metsästä noin 1,4 ha on kallioalueena kitu-/osin joutomaata, mutta 2,8 ha on varttunutta kasvatusmetsää iältään 60 vuodesta 80 vuoteen.

 

Tee tarjous Lohtaja metsäpalstamääräala  4,2 ha Viirretie 223-253 Ala-Viirre alla olevalla lomakkeella viimeistään 2.1.2024 klo 24

Lohtaja peltoa määräalana 5 ha

Lohtaja peltoa määräalana 5 ha

Peltopalstat 5,2 ha määräalana Lohtaja

Nyt tarjolla peltoa kahdessa palstassa yhteensä noin 5,2 ha  Kokkolan kaupungissa Lohtajan Ala-Viirteellä Viirretien ja Viirrejoen välissä osoitteessa Haantie 21.  Pelto on tukioikeuskelpoista jokirantapeltoa. Rakennukset noin 4000 m2 kantatilana ja rakennusten ja joen välinen peltokaista rantaan asti jää myyjälle.

Lohtajan pelto

Lohtajan pelto

Pellon hinta 

8 km säteellä on tehty viimevuosina 20 peltokauppaa, joiden perusteella hehtaarihinta  olisi 9400 €/ha. Kaksitoistakauppaa on alle 10.000 €/ha ja 8 kauppaa yli 10.000 €/ha. Myytävän 5,2 ha alalle sovitettuna pellon hinta-arvio olisi  48.000 €.

peltokaupat

peltokaupat

 

 

Tee tarjous Lohtaja peltoa 5,2 ha Haantie 21 Ala-Viirre alla olevalla lomakkeella viimeistään 2.1.2024 klo 24

Kokkola Ullava metsätila 16ha

Kokkola Ullava metsätila 16ha

Kokkola, Ullava, metsätila 16,14 ha

Kokkolan ja Ullavan välissä Kälviäntien ja Haapasalon teiden varsilla metsätila KIVIMÄKI 272-430-12-34 kolmessa palstassa  pinta-alaltaan kiinteistörekisterin mukaan 16,140 ha. Metsätilalla on pienet osuudet yhteisiin maa- ja vesialueisiin rekisteriotteen mukaisesti. Rasitustodistus on ns. puhdas.

Kiinteistörekisteriote-Kivimäki         Metsäarvio Kivimäki 12 34

Tuoreen metsäarvion mukaan alle 10 vuotiasta taimikkoa on 0,8 ha muu osa eli 15,3 ha metsätilasta on nuoria alle 60 vuotiaita kasvatusmetsiä. Rehevimmissä paikoissa jo varttuneena kasvatusmetsänä.  Puustoa on  noin 1775 m3 ja sen hakkuuarvo on noin 49.000 €. Odotusarvolisää on laskettu harvennuksen jälkeiselle puustolle noin 14.000 €. Käypä metsäarvo 29,5 %:n kokonaisarvon korjauksen jälkeen 47.000 €.

Metsätila myydään kokonaisuutena tai palstoittain erikseen riippuen saatavista ostotarjouksista.  Tarjoukset viimeistään 28.12.2023 klo 24.

 

Tee tarjous tästä Kokkola Ullava Metsätila Kivimäki 12:34  16,14 ha alla olevalla lomakkeella.

Kälviän Rantalan Yhteismetsän osuuksia

Kälviän Rantalan Yhteismetsän osuuksia

Kälviän Rantalan Yhteismetsän osuuksia

Kälviän Rantalan Yhteismetsä  272-874-1-1  on pinta-alaltaan kiinteistörekisterin mukaan 1065,5 ha. Metsä sijaitsee Kokkolan Ullavan Sepäkylässä Akkalankankaan metsätien molemmin puolin. Puuston määrä on julkisen metsävaratiedon mukaan noin 112.000 m3  ja kasvu 3,8 m3/ha/v eli noin 4.000 m3 vuodessa.

Nyt myydään tilan Uusimäki II 8:124  Kälviän Rantalan Yhteismetsän osuudet. Myytävä on joko osuusluku 0,010796 / 0,974118 vastaa noin 11,8 ha osuutta yhteismetsästä tai vaihtoehtoisesti osuusluku 0,031552/0,974118  noin 34,5 ha.

Laskennallinen metsäarvo keskimääräisellä hehtaarihinnalla 3300 €/ha on pienemmälle osuusluvulle 38.940 € ja isommalle 113.900 €. Osuuden laskennallinen arvio on yliarvio osuuden metsätaloudellisesta arvosta. Käypä osuuden metsäarvo riippuu vuotuisesta keskimääräisestä metsätalouden jako-osuudesta.

Hakkuusuunnite on 2500 m3/v ja jakosumma on ollut 60.000 €/v. Koko Uusimäki II tilan Kalvian Rantalan Yhteismetsan osuuspotin jako-osuus on ollut  1943,42 €/v.

Rantalan yhteismetsä rasitustodistus
Rantalan yhteismetsän kiinteistorekisteriote

Rantalan yhteismetsän alueella on tuulipuistokaavailuja, mitkä voivat johtaa osuuden arvon merkittävään lisäkysyntään. Rasitustodistuksen mukaan tuulivoimaa varten vuokrasopimus on tehty 2022 ja on voimassa 2057 vuoden loppuun asti 909,53  ha:n alueella vuokralaisena Neoen Renewables Finland Oy, 2945811-1.  Kaavoitus on aloitettu ja arviovuosi on  2026, tehoväli on 100-270 MW ja voimaloiden lukumäärä 15-30.

Yhteismetsäosuuden tarjouskauppa

Kälviän Rantalan Yhteismetsän osuudet myydään tarjouskaupalla. Tarjoukset viimeistään 30.11 klo 24.   Ostaja maksaa kaupanvahvistuksen 120 €, 3 %:n varainsiirtoveron  ja  lainhuudon hankintakulut ja yhteisalueosuuden erottamiskulut. Ilmoita tarjouksessa tarkoitatko pienempää vai isompaa myynnissä olevaa erää.

Tee ostotarjous Kälviän Rantalan Yhteismetsän osuuksista alla olevalla lomakkeella viimeistään 30.11.2023 klo 24 mennessä.

Kälviä 13,7 ha maa- ja metsätila Saaralantie

Kälviä 13,7 ha maa- ja metsätila Saaralantie

Maa- ja metsätila 13,1 ha Kälviällä

Kokkolassa Kälviällä sijaitseva maa- ja metsätila Saarala, jolla on n 11,3 ha metsämaata, n. 2,4 ha peltoa. Pelto voidaan myydä määräala erikseen tai yhdessä koko metsän kanssa. Hirsimetsäosuudet on jo myyty.

Pellon vuokrasopimus on voimassa 31.12.2025 asti.

Kiinteistorekisteriote Saarala    Metsäarvio Saarala

Tilan metsä on puustoista. Varttunutta ja uudistuskypsää metsää valtaosa ja ainespuustoa 2100 m3 ja energiapuut päälle. Puuston hakkuuarvon arvio on liki 100.000 €. Ja käypä metsäarvo mm uudistamiskulut ja metsäverot huomioon ottaen 79.100 €. Pellon hinta-arvio  2,4 ha:lle on 10.000 €.

 

Tee tarjous 13,1 ha maa- ja metsäkohteesta alla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse jos tarjoat vain osasta esim. pellosta.

Kälviä Porkola metsätila

Kälviä Porkola metsätila

Pienmetsätila Kälviä Uusimaa 65

Kokkolassa Kälviällä Porkolassa Uusimaa 65 osoitteen kohdalla 1,67 ha metsätila Uusimaa 272-418-68-2. Kiinteistörekisterin mukaan tilan alueella on vuonna 2017 voimaan tullut Kokkolan Kälviän kirkonkylän lievealueen kyläasutuksen vaiheyleiskaava. Tilan alueella ei ole uusia ohjeellisia asuinrakennuspaikkoja, mutta silti tila on as-3/4 alueella, jolla isommalla alueella on yhteensä neljä ohjeellista rakennuspaikkaa. As-3 on asutusalue, jolla ei ole rakennuspainetta, maaseutumaiseen asumiseen ja täydennysrakentamiseen soveltuva alue.   

Tie tulee perille ja vieressä on asutusta, joten tila tai siitä lohkottava määräala voi soveltua rakennuspaikaksi.  

Kiinteistörekisteriote uusimaa      Rasitustodistus uusimaa

Metsätilalla on kaikenikäistä puustoa taimettumassa olevasta aukeasta (AO 0,1 ha, 02 0,6 ha,  03 0,7 ha 04 0,3 ha) uudistuskypsään metsään asti, vaikka tila itsessään on vain 1,67 ha kokoinen. Puustoa on neljällä kuviolla metsäarvion mukaan 230 m3 hakkuuarvoltaan 8.436 €. Metsämaapohjien arvoa on 503 € ja tilan metsätaloudellinen summa-arvio 8.939 €.  Puuston kasvu on 9.8 m3/vuosi.  Tila soveltuu myös polttopuumetsäksi.

Kyläsasutuksen vieressä oleva metsätila myydään hintapyynnöllä 20.000 €/tarjous. 

Tilasta on mahdollisuus tarjota ostettavaksi myös yleiskaavan mukainen vähintään 4000 m2 määräala rakennuspaikaksi. Jos kävisi niin ikävästi, että ostaja ei saisi vuoden sisällä kaupasta hakemaansa rakennuslupaa, niin osapuolet sitoutuvat siihen, että kauppa peruttaisiin käänteisessä järjestyksessä.    Ostaja maksaa kaupanvahvistuksen 120 €, varainsiirtoveron 4 % ja  omat lainhuudonhaun kulut.

Jos myydään 4000 m2 määräala niin ostaja maksaa lainhuudon saamisen jälkeen vireille tulevan lohkomisen  lohkomiskulun MML:n hinnaston mukaan.  Tällöin toimituksessa määrätään myös tieoikeus ko. kaupan kohteena olevalle palstalle.

 

Tee tarjous Kokkola, Kälviä, Porkola, Uusimaa 65 metsätilasta alla olevalla lomakkeella tai määräalasta sähköpostilla.

Kokkola osakesarja tontti

Kokkola osakesarja tontti

Pormestarinkatu 2D, osakesarja ja tontti, myyntihinta 60.000 € 

ilmakuva osakesarjan alueesta 60 m2 + piha-alue 130 m2

Harvinaisuus ja oiva mahdollisuus Kokkolan Neristanissa. Yhtiöjärjestyksen mukainen osakesarja, mikä oikeuttaa muita osakkaita kuulematta käyttämään jäljellä olevan Rantakadun ja Pormestarinkadun kulmassa olevan Snellmannintalon viereisen tontin kaavan mukaisen rakennusoikeuden ja omalla kustannuksellaan rakentamaan suunnittelemansa tilat olemassa olevan noin 60 m2 piharakennuksen yhteyteen.

Piharakennus on huonokuntoinen ja suojeltu, mutta vielä peruskorjattavissa. Toinen pää on hirsirakenteinen ja Rantakadun puoleinen osa on lautarakenteinen harjakattoinen rakennus – ”liiteri ” -oheisten kuvien mukaan. Hirsiosassa on katteena uusi peltikatto ja lautaosassa pelti. Kuntokartoitus ja korjaussuunnitelma on tehty ja saatavilla tarjouksen tekemistä varten. Lautaosa on luvanvaraisesti purettavissa. Toimenpiteille vaaditaan Museoviraston lausunto.

Piha-alue 130 m2

Ko. D-sarjan osakkeet 2791-3050 oikeuttavat lisäksi hallitsemaan piha-aluetta tontin koilliskulmassa noin 130 m2 Rantakadulle asti ja kaavan mukaisesti rakentamaan tälle.  Sijainti on aivan keskeinen ja Suntin varrella Kokkolan kaupungintaloa vastapäätä. Suunnitelmia on mm kahvilan tai toimistorakennuksen suhteen. Tule tutustumaan olemassa oleviin välittäjän toimistolle tai laadi omaan liikeideaasi perustuvat suunnitelmat omista tarpeistasi lähtien. 

Kaavan nojalla rakentamisessa tulee noudattaa kaavassa merkittyä rakentamisen rajaa, johon toki voidaan perustellusta syystä hakea vähäistä poikkeamaa. Piharakennukselle varattu rakennusala on Rantakadun suunnassa noin 7 m. Olemassa olevan piharakennuksen runkosyvyys on reilu 4 m ja päädyn etäisyys Rantakadun puoleiseen rajaan noin 13 m. Mahdollisen uudisrakennuksen tulisi olla alisteinen päärakennukselle ja soveltuva harjakorkeus tulisi olla kutakuinkin samassa korossa kuin piharakennuksen harjan.

Kiinteistö Oy Pormestarinkatu 2

Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan ”omistaa tontin n:o 7 Kokkolan kaupungin 3. kaupunginosan 1. korttelissa sekä tontilla olevat rakennukset, peruskorjata olevat rakennukset ja rakennuttaa mahdollinen lisärakennus.”  Yhtiöllä on Rantakadun ja Pormestarinkadun kulmassa kerrostalo liike- ja asuintiloja sekä piharakennus oheisen yhtiöjärjestyksen mukaisesti neljään osakesarjaan A, B, C ja D jakautuen.  Kaikkien ja siten myös nyt myytävien osakkeiden yhteisiä tiloja ovat päärakennuksen pohjakerroksessa olevat tekniset tilat noin 18 m2 ja päärakennuksen ja piharakennuksen välinen piha-alue. 

Yhtiöjärjestys antaa hyvän mahdollisuuden toimintaan 60 m2 piharakennuksen ja Rantakadun väliin jäävän 130 m2 pihan suunnittelun ja rakentamisen suhteen. Myytävän osakesarjan vastike on vuonna 2022  yhteensä 536,60 € vuodessa eli 44,90 €/kk. Yhteensä yhtiön vastikekertymä 2022 on 13.300 € ja tase 31.12.2021 128.489,72 valtaosin omaa pääomaa. Isännöitsijänä toimii Timo Salonen Rakennusliike  A Salonen Oy:ltä. Yhtiön oma tontti on rekiserinumeroltaan 272-3-1-7 ja pinta-ala on 784 m2.

Yhtiöjärjestys Pormestarinkatu 2

Myyntihinta 60.000 €.      Kohteen linkki etuoveen

Tee tarjous tai pyydä lisätietoja olemassa olevista suunnitelmista ja kuntokartoituksesta kohteesta Kokkola osakesarjatontti 130 m2 alla olevalla lomakkeella tai sähköpostilla.

Metsätila Kokkola 7,6 ha

Metsätila Kokkola 7,6 ha

 

Metsätila

Metsätila 7,625 ha Kalliokoski 272-411-2-61 Kokkolassa Orreksentie 98 osoitteen kohdalla. Pieni  kiila tien vasemmalla puolela Perhonjokeen asti mahdollistaa esim. veneen pidon lähellä meren suuta. Heti tien oikealla puolella liittymässä iso lautavuorinen peltikatteinen varastohalli ja kauempana mäen ja kallion päällä puuvaja ja puukatos. Erinomainen puuha- ja vapaa-ajanpalsta valmiine varastorakennuksineen ja polttopuumetsineen. Minkä lisäksi myös merkittävää talousmetsää ja luontoarvoja monimuotoisena kaupunkimetsänä lähellä asutusta. Alue on potentiaalista seuraavan kaavoitusvaiheen rakennuspaikka-aluetta, sillä paine rakentaa Perhonjoen rantaan ns toiselle vyöhykkeelle kasvaa. Tämä tila isolla pinta-alallaan mahdollistaa tulevat uudet rakennuspaikat, joten osto on myös sijoitus pitkälle tulevaisuuteen.  Jokiyhteys itsessään tuo monimuotoisia lisäarvoja.  

Kalliokoski tilan kesäkuvat ovat jo muutaman vuoden takaa, mutta myös ne kannattaa em linkin takaa katsoa. Tilalla on myös merkittävät osuudet kylän yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin alla olevan asetelman mukaisesti:

Kalliokoski Orres Yhteiset alueet

Kalliokoski Orres Yhteiset alueet

Metsäarvio 

Metsäarvio Kalliokoski 2:61:n  mukaan puustoa noin 1050 m3 hakkuuarvoltaan noin 24.650 €. Ei taimikoita, mutta joitain kitumaan kallionlakeja, muutoin valtaosin varttunutta noin 60-70 vuotaiasta kasvatusmetsää.   Käypä metsätalousarvo 25.000 €.  Tätä tilaa ei myydä sillä arvolla. Tilan arvo muodostuu metsäarvon lisäksi rakennusten arvoista, Perhonjoen ranta-arvoista ja tulevaisuuden tonttiarvoista sekä kaupungin läheisyyden tuomasta virkistys- ja monimuotoisuusarvoista. Myydään tarjouskaupalla. 

Ostaja maksaa kaupanvahvistuksen 120 €,  4 %:n varainsiirtoveron ja  lainhuudon hankintakulut.  

Tee tarjous Kalliokoski  -metsätilasta ja varastorakennuksista alla olevalla lomakkeella

Ostotoimeksianto: metsätila

Kokkolalainen asiakkaamme etsii sopivaa yli 10 ha:n suuruista metsätilaa tai metsämääräalaa. Ostaja maksaa välitys- ja kauppakulut, joten myyjältä ei mene näitä kuluja.  Ostaja myös itse arvioi kohteen, joten siltäkin osin helppo laittaa tarjolle. Toki teemme myyjälle oman arviokin, jos niin sovitaan.
Tarjoa oheisella lomakkeella tilaasi (kunta, kylä, tilannimi ja rekisterinumero), niin katsotaan mihin päädytään.

KOKKOLA Öja rantasauna

Kokkola Öja rantapaikka, Mjobergintie 21

Kokkolan Öjassa upea mereen rajoittuva Mjosundsbergin rantatontti kalliolla pienvenesatamaa vastapäätä osoitteessa Mjobergintie 21. Tontilla on peruskorjattava saunatupa ja purkukuntoinen huvila. Sähkölinja ja kesävesi kulkevat vierestä naapuritontille. Tieoikeus olemassa olevaa tietä pitkin. Kyseessä on 1/2 -määräosa Hälliberg -nimisestä tilasta 272-417-5-15, millä on noin 71 metriä rantaviivaa. Siitä puolet eli 35,5 metriä on tilan eteläpäähän 1996 valmistuneen tilan toisen omistajan huvilan käytössä ja toinen 35,5 m pohjoispäästä on nyt myytävänä tilan pohjoispään rakennuksineen. Rakennukset siis omistetaan erikseen ja maapohja yhdessä.

Alueella on voimassa 4.3.2009 voimaan tullut yleiskaava, missä Mjosundsbergin alueella kaavamerkintä on 17 RA eli loma-asuntojen alueella on 17 tilaa ja niillä 17 vähintään 2000 m2:n rakennuspaikkaa, joille saa rakentaa kullekin yhteensä enintään 160 kerrosneliötä  –  loma-asunnon (max 80 m2), saunan (max 25 m2), vierasmajan (max 25 m2) ja talousrakennuksia. Kaavan takia tilaa ei siis kannata jakaa kahdeksi 1100 m2 tontiksi, vaan järkevää on pitää tilaa yhteisenä 2200 m2 tilana ja vain rakennuksia erillisinä. Näin ollen rakennusoikeutta on vielä hyvin jäljellä, sillä siitä on käytetty rakennuslupien mukaan eteläpään 1996 valmistuneeseen huvilaan 50,22 m2 ja pohjoispään 1976 valmistuneeseen saunaan 21,3 m2. Vanha lautavuorinen nyt myytävä huvila on purkukuntoinen, joten sen paikalle voisi hyvin ajatella rakennettavan ainakin kaavan mukaisen vierasmajan ja poikkeamisluvalla toisenkin huvilan.  Sillä alunperin tilan alueella on vanhastaan ja jo ennen kaavoitusta ollut kaksi huvilaa, mitkä ilmenevät vuoden 1976 rakennusluvasta ja sen hyväksytystä asemapiirroksesta. Eteläpään huvila purettiin ja sen paikalle tuli 1996 valmistunut toisen 1/2 osa-omistajan huvila.

Tontti on arvokas, rakennukset eivät niinkään. Saunatuvasta ja vanhasta huvilasta on tehty 4.6.2020 kuntotarkastus. Sen mukaan arvioiden huvila (4*6m) on purkukuntoinen, mutta vaatii kaavan mukaisesti ennen vuotta 1969 rakennettuna rakennusvalvontaviranomaisen myöntämän purkamisluvan ja museoviranomaisen lausunnon.  Saunamökki on peruskorjauksilla pelastettavissa. Isoin ongelma on hevosmuurahaisten esiintymä (vaatii myrkyttämisen) ja katolla piipun pellityksen puute ja siitä aiheutunut piipun kosteus sekä terassin, portaiden ja laiturin puutteet. Pyöröhirsirakenteisessa saunatuvassa on sauna puukiukaalla ja betonipohjalla, eteinen ja tupa altapäin tuulettuvalla lankkulattialla. Lämmönlähteenä on takka. Asumispinta-alaa yhteensä 20 m2 (ulkomitat 4,14*5,14m). Öjan rantaan rajoittuvat tontit ovat hyvin suosittuja. Parhaista 2000-luvun meren rantaan rajoittuvista vapaa-ajan kohteista on maksettu rakennuksineen yli 200.000 € keskiarvon kaikista vapaa-ajan paikoista ollessa noin 108.000 €. Vuosina 2008-2020 23 myydyn kohteen joukossa mediaanihinta on 95.000 €. Tämä nyt myynnissä oleva on kalliotonttina selvästi muita myytyjä parempi ja siten arvokkaampi, mutta rakennus on vaatimaton ja korjauksen tarpeessa. Lisäksi hintaan vaikuttavana on tilan maapohjan omistus 1/2 -määräosin. vaikka rakennukset kumpikin osakas omistaa omilla puoliskoillaan yksin. Omistajan hintapyyntö on alueella toteutuneen käyvän arvon mukaan. Myydään tarjouskaupalla lähtöhinta 50.000 €. Ostotarjoukset osoitteella mmoy@anvianet.fi / 0400-564433. Ostaja maksaa kaupanvahvistuksen maanmittauslaitoksen kulloisenkin hinnaston mukaan ( 120 €) 4 %:n varainsiirtoveron, ja lainhuudonhaun kulut.

Tee ostotarjous kohteesta