fbpx

Lohtaja metsää määräala 4 ha

Lohtaja metsää määräala 4 ha

Metsäpalsta määräala 4,2 ha Lohtaja Ala-Viirre

Viirretie 223-253 osoitteen kohdalla Haankalliolla metsäpalstamääräala 4,2 ha Kokkolan kaupungissa Lohtajan Ala-Viirteellä. Myös saman tilan pelto 5,2 on myytävänä erikseen tai yhdessä metsäpalstan kanssa.  Tilan rasitustodistus on ns puhdas.

Kiinteistörekisteriote Peltola I 12 42

Metsästä noin 1,4 ha on kallioalueena kitu-/osin joutomaata, mutta 2,8 ha on varttunutta kasvatusmetsää iältään 60 vuodesta 80 vuoteen.

 

Tee tarjous Lohtaja metsäpalstamääräala  4,2 ha Viirretie 223-253 Ala-Viirre alla olevalla lomakkeella viimeistään 2.1.2024 klo 24

Lohtaja peltoa määräalana 5 ha

Lohtaja peltoa määräalana 5 ha

Peltopalstat 5,2 ha määräalana Lohtaja

Nyt tarjolla peltoa kahdessa palstassa yhteensä noin 5,2 ha  Kokkolan kaupungissa Lohtajan Ala-Viirteellä Viirretien ja Viirrejoen välissä osoitteessa Haantie 21.  Pelto on tukioikeuskelpoista jokirantapeltoa. Rakennukset noin 4000 m2 kantatilana ja rakennusten ja joen välinen peltokaista rantaan asti jää myyjälle.

Lohtajan pelto

Lohtajan pelto

Pellon hinta 

8 km säteellä on tehty viimevuosina 20 peltokauppaa, joiden perusteella hehtaarihinta  olisi 9400 €/ha. Kaksitoistakauppaa on alle 10.000 €/ha ja 8 kauppaa yli 10.000 €/ha. Myytävän 5,2 ha alalle sovitettuna pellon hinta-arvio olisi  48.000 €.

peltokaupat

peltokaupat

 

 

Tee tarjous Lohtaja peltoa 5,2 ha Haantie 21 Ala-Viirre alla olevalla lomakkeella viimeistään 2.1.2024 klo 24

Veteli peltomääräala 6,4 ha

Veteli peltomääräala 6,4 ha

Peltopalsta 6,4 ha määräalana Veteli

Nyt tarjolla peltoa kahdessa palstassa yhteensä noin 6,3 ha  Vetelin kunnassa, Pulkkisen kylässä.  Myydään  6,4 hehtaarin määräalana hintapyynnöllä yli 4500 €/ha.   Pelto on tukioikeuskelpoista, salaojitettua ja vuokrattuna vuoden 2024 loppuun asti ja on pääosin turvemaapohjaista.

Kiinteistörekisteriote Keto 7 316 

11 km säteellä on tehty viimevuosina 20 peltokauppaa, joiden perusteella keskiarvo olisi 4740 €/ha. Eli 6,4 ha alalle sovitettuna pellon hinta-arvio on  30.000 €.

Tee tarjous kohteesta Veteli Pulkkinen Keto peltomääräala 6,4 ha  alla olevalla lomakkeella. Jos tarjoat vain jostakin palstasta erikseen  jätä tarjous sähköpostilla ja yksilöi mitä palstaa tarjous koskee.

Kälviä 13,7 ha maa- ja metsätila Saaralantie

Kälviä 13,7 ha maa- ja metsätila Saaralantie

Maa- ja metsätila 13,1 ha Kälviällä

Kokkolassa Kälviällä sijaitseva maa- ja metsätila Saarala, jolla on n 11,3 ha metsämaata, n. 2,4 ha peltoa. Pelto voidaan myydä määräala erikseen tai yhdessä koko metsän kanssa. Hirsimetsäosuudet on jo myyty.

Pellon vuokrasopimus on voimassa 31.12.2025 asti.

Kiinteistorekisteriote Saarala    Metsäarvio Saarala

Tilan metsä on puustoista. Varttunutta ja uudistuskypsää metsää valtaosa ja ainespuustoa 2100 m3 ja energiapuut päälle. Puuston hakkuuarvon arvio on liki 100.000 €. Ja käypä metsäarvo mm uudistamiskulut ja metsäverot huomioon ottaen 79.100 €. Pellon hinta-arvio  2,4 ha:lle on 10.000 €.

 

Tee tarjous 13,1 ha maa- ja metsäkohteesta alla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse jos tarjoat vain osasta esim. pellosta.