fbpx

Kokkola Ullava metsätila 16ha

Kokkola Ullava metsätila 16ha

Kokkola, Ullava, metsätila 16,14 ha

Kokkolan ja Ullavan välissä Kälviäntien ja Haapasalon teiden varsilla metsätila KIVIMÄKI 272-430-12-34 kolmessa palstassa  pinta-alaltaan kiinteistörekisterin mukaan 16,140 ha. Metsätilalla on pienet osuudet yhteisiin maa- ja vesialueisiin rekisteriotteen mukaisesti. Rasitustodistus on ns. puhdas.

Kiinteistörekisteriote-Kivimäki         Metsäarvio Kivimäki 12 34

Tuoreen metsäarvion mukaan alle 10 vuotiasta taimikkoa on 0,8 ha muu osa eli 15,3 ha metsätilasta on nuoria alle 60 vuotiaita kasvatusmetsiä. Rehevimmissä paikoissa jo varttuneena kasvatusmetsänä.  Puustoa on  noin 1775 m3 ja sen hakkuuarvo on noin 49.000 €. Odotusarvolisää on laskettu harvennuksen jälkeiselle puustolle noin 14.000 €. Käypä metsäarvo 29,5 %:n kokonaisarvon korjauksen jälkeen 47.000 €.

Metsätila myydään kokonaisuutena tai palstoittain erikseen riippuen saatavista ostotarjouksista.  Tarjoukset viimeistään 28.12.2023 klo 24.

 

Tee tarjous tästä Kokkola Ullava Metsätila Kivimäki 12:34  16,14 ha alla olevalla lomakkeella.

Kälviän Rantalan Yhteismetsän osuuksia

Kälviän Rantalan Yhteismetsän osuuksia

Kälviän Rantalan Yhteismetsän osuuksia

Kälviän Rantalan Yhteismetsä  272-874-1-1  on pinta-alaltaan kiinteistörekisterin mukaan 1065,5 ha. Metsä sijaitsee Kokkolan Ullavan Sepäkylässä Akkalankankaan metsätien molemmin puolin. Puuston määrä on julkisen metsävaratiedon mukaan noin 112.000 m3  ja kasvu 3,8 m3/ha/v eli noin 4.000 m3 vuodessa.

Nyt myydään tilan Uusimäki II 8:124  Kälviän Rantalan Yhteismetsän osuudet. Myytävä on joko osuusluku 0,010796 / 0,974118 vastaa noin 11,8 ha osuutta yhteismetsästä tai vaihtoehtoisesti osuusluku 0,031552/0,974118  noin 34,5 ha.

Laskennallinen metsäarvo keskimääräisellä hehtaarihinnalla 3300 €/ha on pienemmälle osuusluvulle 38.940 € ja isommalle 113.900 €. Osuuden laskennallinen arvio on yliarvio osuuden metsätaloudellisesta arvosta. Käypä osuuden metsäarvo riippuu vuotuisesta keskimääräisestä metsätalouden jako-osuudesta.

Hakkuusuunnite on 2500 m3/v ja jakosumma on ollut 60.000 €/v. Koko Uusimäki II tilan Kalvian Rantalan Yhteismetsan osuuspotin jako-osuus on ollut  1943,42 €/v.

Rantalan yhteismetsä rasitustodistus
Rantalan yhteismetsän kiinteistorekisteriote

Rantalan yhteismetsän alueella on tuulipuistokaavailuja, mitkä voivat johtaa osuuden arvon merkittävään lisäkysyntään. Rasitustodistuksen mukaan tuulivoimaa varten vuokrasopimus on tehty 2022 ja on voimassa 2057 vuoden loppuun asti 909,53  ha:n alueella vuokralaisena Neoen Renewables Finland Oy, 2945811-1.  Kaavoitus on aloitettu ja arviovuosi on  2026, tehoväli on 100-270 MW ja voimaloiden lukumäärä 15-30.

Yhteismetsäosuuden tarjouskauppa

Kälviän Rantalan Yhteismetsän osuudet myydään tarjouskaupalla. Tarjoukset viimeistään 30.11 klo 24.   Ostaja maksaa kaupanvahvistuksen 120 €, 3 %:n varainsiirtoveron  ja  lainhuudon hankintakulut ja yhteisalueosuuden erottamiskulut. Ilmoita tarjouksessa tarkoitatko pienempää vai isompaa myynnissä olevaa erää.

Tee ostotarjous Kälviän Rantalan Yhteismetsän osuuksista alla olevalla lomakkeella viimeistään 30.11.2023 klo 24 mennessä.

Kruunupyy rantatontti

Kruunupyy rantatontti

Kruunupyy metsätila 3,1 ha joen rannalla

Kruunupyyssä Perhonjoen ja Mustosen risteyksessä Karvalammentien päässä 3,1 ha metsätila Aarela 288-415-6-4. Kulku ja tieoikeus menee Paasilasta Sjövallintie 155 osoitteen kohdalta lähtevän Karvalammentien kautta. Ei osuuksia yhteisiin.

Alue on vielä kaavoittamaton. Kunnasta saadun sähköpostitiedon mukaan rantaviivaa on noin 295 metriä. Joten poikkeamislupahakemuksella yksi rantarakennuspaikka on varma. Jos alue aikanaan kaavoitetaan, niin siihen pitäisi saada vielä yksi tontti. Hyvä rakennuspaikka-aihio on sekä Mustosen puolella pohjoisrannalla että Perhonjoen puolella  etelärannalla oheisten kuvien ja kartan mukaisesti. Nevana olevaa vesijättöä voi tilan alueella poistaa toimenpideluvalla, eli sitä ei tarvitse ns. lunastaa. Tilan raja ulottuu vesialueen puolelle asti. 

Puusto metsätilan kangasalueella on hyvää varttunutta pitkää pääosin mäntyä kasvavaa kasvatusmetsää. Tuoreen metsäarvion mukaan puustoa on noin 350 m3 ja metsämaata 2,1 ha. Ranta on nevaa ja osin rämettä yhteensä 0,7 ha. Vesialuetta on 0,3 ha.  Metsätilan käypä metsäarvo on 15.000 €. 

Rantarakennuspaikkojen arvot vaihtelevat voimakkaasti paikan ja sijainnin ja rannan mukaan 10.000 €:sta aina 80.000 €:oon asti. Tilan arvioon rakennuspaikan arvo on laitettu tasoon 18.000 €. Ja siten koko metsätilan arvio on 33.000 €.

Kiinteistorekisteriote     Arvio Aarela 6 4

Rantametsätila myydään tarjouskauppa lähtöhinnalla 25.000 € / sen yli korkein tarjous.

Kauppahinnan lisäksi ostaja maksaa kaupanvahvistuksen 120 € ja omat  lainhuudonhaun kulut sekä varainsiirtoveron 4 %. 

 

Tee ostotarjous kohteesta alla olevalla lomakkeella.

Heinävesi 1/3 osa 74,9 ha

Heinävesi 1/3 osa 74,9 ha

1/3 metsämääräosat 74,9 ha:sta

Tilakartta

Pohjois-Karjalassa Heinävedellä Tynnörilammentien vaikutusalueella  kolmen tilan kokonaisuus koostuen metsätiloista 6:19, 6:46 ja 6:50. Yksi omistajista luopuu määräosastaan 1/3 näihin metsätiloihin. Kauppa tehdään ensisijaisesti 1/3 määräosasta kuhunkin kolmeen metsätilaan. Toissijaisesti voi tarjota jotakin kolmesta metsätilasta siten, että sen arvo metsätilana ja rahalla tasattuna summautuu kolmen tilan kokonaisuuden käyvän arvon kolmasosaan. 2/3 osan omistajat eivät ole myymässä omistustaan. 

Tiloilla on yhteensä 74,9 ha metsämaata.  Puuston määrä on julkisen metsävaratiedon mukaan noin 11.900 m3 ja sen hakkuuarvo noin 524.000 €. Taimikoilla on arvoa noin 10.000 € ja metsämaapohjilla 60.000 €. Summa-arvomenetelmän ns. summa-arvo on noin 595.000 € ja käypä metsäarvo noin 482.000 €. Energiapuutakin on paljon.  Julkinen metsävaratieto tarkentuu maastoarvion valmistumisen jälkeen kesäkuun aikana.

1/3-metsämääräosa myydään tarjouskaupalla hintapyynnöllä 180.000 €. Tarjouskaupan tarjousajan päättyminen kirjataan näkyviin sitten kun varteenotettavia tarjouksia on saatu.  Ostaja maksaa kaupanvahvistuksen 120 € 4 % varainsiirtoveron ja lainhuutokulut MML:n hinnaston mukaan.

Metsätila KUMPULA 90-432-6-46  25,34 ha

Puuston määrä on noin 4350 m3 ja arvo 213.000 €. Taimikoiden arvo 4200 € ja metsämaapohjat 20.000 €. Käypä arvo noin 190.000 €.  Kiinteistorekisteriote tilasta kumpula.

Metsätila KYPÄRÄLAHTI 90-432-6-50  21,39 ha

Puuston määrä on noin 3600 m3 ja arvo noin 154.000 €, taimikot 2100 €, maapohjat 18.000 € ja käypä arvo noin 141.000 €. Kiinteistorekisteriote tilasta kypärälahti.

Metsätila RAUHALA 90-432-6-19  27,61 ha

Puustoa noin 4000 m3 hakkuuarvoltaan 158.000 €, taimikoita 4000 €, metsämaapohjat 20.000 € ja käypä arvo noin 148.000 €. Kiinteistorekisteriote tilasta rauhala.

Tee tarjous 1/3 -metsämääräosista Heinävedellä alla olevalla lomakkeella tai sähköpostilla.

Kälviä 13,7 ha maa- ja metsätila Saaralantie

Kälviä 13,7 ha maa- ja metsätila Saaralantie

Maa- ja metsätila 13,1 ha Kälviällä

Kokkolassa Kälviällä sijaitseva maa- ja metsätila Saarala, jolla on n 11,3 ha metsämaata, n. 2,4 ha peltoa. Pelto voidaan myydä määräala erikseen tai yhdessä koko metsän kanssa. Hirsimetsäosuudet on jo myyty.

Pellon vuokrasopimus on voimassa 31.12.2025 asti.

Kiinteistorekisteriote Saarala    Metsäarvio Saarala

Tilan metsä on puustoista. Varttunutta ja uudistuskypsää metsää valtaosa ja ainespuustoa 2100 m3 ja energiapuut päälle. Puuston hakkuuarvon arvio on liki 100.000 €. Ja käypä metsäarvo mm uudistamiskulut ja metsäverot huomioon ottaen 79.100 €. Pellon hinta-arvio  2,4 ha:lle on 10.000 €.

 

Tee tarjous 13,1 ha maa- ja metsäkohteesta alla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse jos tarjoat vain osasta esim. pellosta.

Ostotoimeksianto Vissaveden rantaa

Ostotoimeksianto Vissaveden rantaa

Etsitään Vissaveden rantaa

Asiakkaamme etsii sopivaa 0,2 ha- 50 ha:n suuruista Vissaveteen rajoittuvaa määräalaa tai metsätilaa Kaustiselta tai Vetelistä vapaa-ajan mökki- ja / tai puuhapalstaksi tai metsää sijoituskohteeksi.   

Etsinnässä ”mökkitontti”, veteen rajoittuva metsäpalsta tai mökkikin, valmis tai keskeneräinen, mikä sijaitsee rannassa tai sen läheisyydessä.  Budjetti mökille enintään 50.000 € ja metsätilat käyvän arvon mukaan. Vissaveden ranta-alueella ei ole kaavaa, joten rakentamismahdollisuudet menee kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Kaustisen kunnan rakennusjärjestyksen mukaan rakennuspaikan on oltava vähintään 2000 m2 ja rantaviivaa pitää olla vähintään 40 metriä.

Ostaja maksaa välitys-, ja kauppakulut sekä mahdolliset lohkomiskulut, joten myyjältä ei mene näitä kuluja. Ostaja myös arvioi kohteen itse, joten siltäkin osin helppo laittaa tarjolle. Tarjoa oheisella lomakkeella tilaasi (kunta, kylä, tilannimi ja rekisterinumero) tai lähetä sähköpostilla tai whatsApp kuvana karttaluonnos mahdollisesta palstasta,  niin katsotaan mihin asiassa päästään.  

Ilmoita ostotoimeksiantoon sopiva metsäpalsta  alla olevalla lomakkeella tai soita LKV Manu Purola 0400564433

Kaustinen Lomakangas 34,9 ha

Kaustinen Lomakangas 34,9 ha

Metsätila Kaustinen Virkkala 

Kaustisella Virkkalassa Lehmäjärventieltä lähtevän Lomakankaan pistotien päässä metsätila Anttola 16:170/1 pinta-alaltaan noin 34,9 ha.  Tieoikeus em. teiden kautta.  Tilalla on osuuksia kymmeneen yhteiseen maa- ja vesialueeseen kiinteistörekisteriotteen mukaisesti. Metsäpalsta  saa pinta-alaansa vastaavan osuuden tilan osuuksista yhteisiin alueisiin. Metsätilan tarkka pinta-ala määräytyy peltomääräalan lohkomistoimituksessa eikä pinta-ala ole hinnan määräytymisen peruste.  

Metsäarvion mukaan puustoa on energiapuineen 1320 m3. Käypä arvo on 45.000 €.  Isoa Kemera -hoidettua T2 -taimikkoa on noin 6 ha. Pientä T1 -taimikkoa 2021 istutettuna männylle ja osin kuuselle on 7,2 ha. Nuorta kasvatusmetsää on 3,1 ha ja varttunutta kasvatusmetsää 4,7 ha. Tilan alueella on kalliomaata metsälakikohteena 1,1 ha ja ns. erityisen tärkeänä elinympäristönä vähäpuustoista suota ja kalliomaata 9,4 ha. Suot ovat luonnontilaisia ja metsäojittamattomia. Mikontanhuan alueen yleiskaava ulottuu metsäpalstan länsipäähän asti. Samoin ehdotusvaiheessa oleva yleiskaava oheisten kuvien kaavaotteen mukaisesti. Länsipäässä on myös maakunnallisesti tärkeä maisema-alue kuvion 16 kalliomaan kohdalla. 

Metsäarvio Lomakangas        Anttola kiinteistörekisteriote

Metsäpalsta myydään kantatilana tarjouskaupalla ja myyjä pidättää oikeuden hyväksyä korkein ostotarjous.  Ostaja maksaa lisäksi kaupanvahvistuksen, varainsiirtoveron 4 % kauppahinnasta sekä lainhuudonhakemiskulut. Näiden summasta 60 % on ostajalle metsäverotuksessa metsävähennykseen  oikeuttavaa.

 

 

Tee tarjous kohteesta Kaustinen Lomakangas 236-401-16-170/1  metsätilasta alla olevalla lomakkeella viimeistään 11.12.  

Kälviä Porkola metsätila

Kälviä Porkola metsätila

Pienmetsätila Kälviä Uusimaa 65

Kokkolassa Kälviällä Porkolassa Uusimaa 65 osoitteen kohdalla 1,67 ha metsätila Uusimaa 272-418-68-2. Kiinteistörekisterin mukaan tilan alueella on vuonna 2017 voimaan tullut Kokkolan Kälviän kirkonkylän lievealueen kyläasutuksen vaiheyleiskaava. Tilan alueella ei ole uusia ohjeellisia asuinrakennuspaikkoja, mutta silti tila on as-3/4 alueella, jolla isommalla alueella on yhteensä neljä ohjeellista rakennuspaikkaa. As-3 on asutusalue, jolla ei ole rakennuspainetta, maaseutumaiseen asumiseen ja täydennysrakentamiseen soveltuva alue.   

Tie tulee perille ja vieressä on asutusta, joten tila tai siitä lohkottava määräala voi soveltua rakennuspaikaksi.  

Kiinteistörekisteriote uusimaa      Rasitustodistus uusimaa

Metsätilalla on kaikenikäistä puustoa taimettumassa olevasta aukeasta (AO 0,1 ha, 02 0,6 ha,  03 0,7 ha 04 0,3 ha) uudistuskypsään metsään asti, vaikka tila itsessään on vain 1,67 ha kokoinen. Puustoa on neljällä kuviolla metsäarvion mukaan 230 m3 hakkuuarvoltaan 8.436 €. Metsämaapohjien arvoa on 503 € ja tilan metsätaloudellinen summa-arvio 8.939 €.  Puuston kasvu on 9.8 m3/vuosi.  Tila soveltuu myös polttopuumetsäksi.

Kyläsasutuksen vieressä oleva metsätila myydään hintapyynnöllä 20.000 €/tarjous. 

Tilasta on mahdollisuus tarjota ostettavaksi myös yleiskaavan mukainen vähintään 4000 m2 määräala rakennuspaikaksi. Jos kävisi niin ikävästi, että ostaja ei saisi vuoden sisällä kaupasta hakemaansa rakennuslupaa, niin osapuolet sitoutuvat siihen, että kauppa peruttaisiin käänteisessä järjestyksessä.    Ostaja maksaa kaupanvahvistuksen 120 €, varainsiirtoveron 4 % ja  omat lainhuudonhaun kulut.

Jos myydään 4000 m2 määräala niin ostaja maksaa lainhuudon saamisen jälkeen vireille tulevan lohkomisen  lohkomiskulun MML:n hinnaston mukaan.  Tällöin toimituksessa määrätään myös tieoikeus ko. kaupan kohteena olevalle palstalle.

 

Tee tarjous Kokkola, Kälviä, Porkola, Uusimaa 65 metsätilasta alla olevalla lomakkeella tai määräalasta sähköpostilla.

Veteli metsätila 4,5 ha

Veteli metsätila 4,5 ha

Metsätila Veteli 4,5 ha

Osoitteen Jyväskyläntie 259 ja Pilvilammentien risteyksen kohdalla valtatien eteläpuolella taimikkovaltainen metsätila Tikanpuisto 924-410-5-179. Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 4,462 ha. Metsätila sijaitsee Vetelin keskustan vuonna 2021 voimaan tulleen yleiskaavan M eli maa- ja metsätalousvaltaisella alueella ja valtatien varsi kaavaan merkityllä melualueella. Valtatien varteen on kirjattu myös ohjeellinen uusi kevyen liikenteen reitti. Tilalla ei ole osuuksia yhteisiin alueisiin. 

Siemenpuut on poistettu viimetalvena ja nyt alueella on nuori 1-2 vuotias männyntaimikko valtaosin lajittuneella kuivahkon kankaan maapohjalla. Metsäarvion mukaan tilan metsätaloudellinen käypä arvo on hyvän sijainnin ja saavutettavuuden ansiosta 5000 €. 

Sijainti ja yleiskaava tuovat myös mahdollisuuksia alueen maankäyttömuodon muuttamiseen, vaikka ollaankin pohjavesialueella. Kun turvemaiden peltomahdollisuuksia  heikennetään, lajittuneen kankaan pellonteko luo mahdollisuuksia. Aitaamalla alue syntyy vaikkapa iso hevoslaidun ja maasto on erittäin hyvää esimerkiksi ratsastustoimintaan. Hiekkaa on omaan tarpeeseen runsaasti.  Tilan käypä markkina-arvo onkin näiden mahdollisuuksien tuomana merkittävästi pelkkää metsätalousarvoa suurempi.  

Metsäarvio Tikanpuisto    Kiinteistörekisteriote Tikanpuisto

Tila myydään tarjouskaupalla hintapyynnöllä 9000 €. Määräpäivään mennessä ei saatu riittävän hyviä ostotarjouksia, joten myynti jatkuu.

Tee tarjous kohteesta Veteli metsätila 4,462 ha alla olevalla lomakkeella.