HALSUA 9,5 ha maa- ja metsätila

Halsualla Venetjoella Kalliokoskentie 344 kohdalla maa- ja metsätilapari Männikkökangas 74-402-9-31 pinta-alaltaan 6,769 ha ja Pikkumännikkö 74-402-9-22 pinta-alaltaan 2,712 ha. Yhteensä tilojen kokonaispinta-ala on 9,481 ha, mistä metsää 6,5 ha ja peltoa 2,65 ha,...

Metsätila 31 ha Reisjärvellä

Hyvin hoidettu taukotuvallinen iso 31 ha metsätila Reisjärvellä lähellä Lestijärven rajaa Kivinevantie 276 osoitteessa metsätien päässä. Ojitettu ja puustoiset kuviot valtaosin ensiharvennettu. Nuoria alle 10 vuotiaita taimikoita vuosien 2013 ja 2014 uudistushakkuiden...

KANNUS Maa- ja metsätila 3,9 ha

Kannuksen Eskolassa Leppilammella kolmipalstainen maa- ja metsätila Mäkitalo 2:64 rakennuksineen pinta-alaltaan kiinteistörekisterin mukaan 3,937 ha. Tilalla on osuuksia yhteiseen vesialueeseen 876:1 (Leppilampi) sekä somero- ja savimaihin 878:10. Kannuksen kaupungin...

PERHO kaksi metsätilaa

PERHO metsätilapari 15,4 haPerhossa Korkiakankaantien varressa kaksi vierekkäistä metsätilaa: Korkeakangas 584-401-235-4 6,419 ha ja  Tarmola 584-401-235-5  9,0 ha,  yhteensä 15,419 ha.   Metsätilojen päässä Korkiakankaantie 726 69980 Möttönen osoitteessa on 3000 m2...

PERHO vapaa-ajan tontti

PERHO 3000 m2 vapaa-ajan rakennuspaikkaPerhossa Korkiakankaantie 726 (69980 Möttönen)  osoitteessa 3000 m2:n suuruisena määräalana kahdesta metsätilasta tienvarsitontti. Vapaa-ajan rakennuspaikalla on kauniilla pihapiirillä kuvanmukaiset hirsiaitta, liiteri ja...