fbpx

Kaustinen Lumppio 27,2 ha

tulo metsätilalle

Kaustinen metsätila Lumppiossa 4:0  27,2 ha

Kaustisen ja Vetelin rajalla Lumppiossa metsätila Järvelä 236-407-4-0 ilman noin 1,7 ha rakennuspaikkaa ja sillä sijaitsevia rakennuksia osoitteessa Lumppiontie 682.   Kantatilan tarkka pinta-ala määräytyy myyjälle jäävän määralan lohkomistoimituksessa ja on noin 27,2 ha.  Metsätila sijaitsee Lumppiotie 648-699 ja itärajan osalta Pilvilammentie 1-48 kohdalla.  Ei osuuksia yhteisiin alueisiin.

Kiinteistörekisteriote 4 0

Metsätilalla on pääosin vuonna 2017 harvennettuja nuoria kasvatusmetsiä noin 30 % ja varttuneita mäntyvaltaisia kasvatusmetsiä noin 50 %  ja taimikoita noin 20 % metsämaan pinta-alasta.  Keskitilavuus on noin 110 m3/ha ja kasvu 161 m3/vuodessa. Puuston määrä on julkisen metsävaratiedon mukaan rakennuspaikka vähentäen noin 2600 m3 (tukkia 630 m3 kuitua 1993 m3) 44 %:sti mäntyä, 43 % koivua ja 12 % kuusta ja arvo noin 96.000 €, mutta molemmat tarkentuvat kesäkuun alussa maastoarvion kuvien ja videon valmistumisen jälkeen. Kuviolle 6 esitetään avohakkuuta, kuviolle 23 ylispuiden poistoa, kuviolle 19 harvennusta ja kuviolle 27 ensiharvennusta. Nuoren metsän hoitoa esitetään kuviolle 5, 8, 9 ja 17.

Metsäpalsta myydään tarjouskaupalla. Tarjousten eräpäivä päätetään kesäkuussa varteenotettavan ostotarjouksen saamisen jälkeen. Ostaja maksaa 3 %:n varainsiirtoveron, kaupanvahvistuksen 128 € sekä lainhuudon hankinnan kulut.

 

Tee tarjous tästä metsätila Kaustinen Järvelä 4:0  27,2 ha  alla olevalla lomakkeella tai sähköpostilla yhdessä metsätilan Lisäkuusela 18:40 37,28 ha kanssa.