Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto ry

Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto ry on Keski-Pohjanmaalla metsänomistajien, metsäjäsenten ja jäsenyhteisöjen alueellinen elinkeino- ja edunvalvontajärjestö. Liitto edistää metsänomistajien metsätalouden yleistä kannattavuutta.

Liitto omistaa pääosan Keski-Pohjanmaan Metsämarkkinointi Oy:sta, josta jäsenet saavat jäsenetuhintaan maaseutukiinteistöjen omistukseen liittyviä palveluita.

 

Keski-Pohjanmaa jatkaa 1940 alkanutta työtään alueensa metsänomistajien ja metsäelinkeinojen puolustamista ry:nä ja metsänomistajien liittona.

Liiton jäseninä on yksityisiä metsänomistajia, metsää omistavia yhtiöitä, yhteisöjä ja yhteismetsiä. Jäsenet omistavat metsää tai asuvat laajan Keski-Pohjanmaa käsitteen mukaisella alueella. Alue mukailee Keskipohjanmaa -lehden levikkialuetta. Yhteisenä nimittäjänä on metsänomistajien liiton toiminnan tarkoituksen tukeminen ja jäsenetujen sekä jäsenpalvelujen nauttiminen asuipa tai olipa metsä missä tahansa. 

Keski-Pohjanmaan metsätalouden visio

Metsiä hoidetaan ja käytetään taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti. Metsien tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään lisääntyvästi maaseudun elinvoimaisuuden vahvistamiseksi ja työllisyyden parantamiseksi. Metsätalous ja sen tuotteet sekä palvelut on sopeutettu monimuotoiseen metsäluontoon, maaseutuvaltaisuuteen ja keskipohjalaiseen kulttuuriin. Puunjalostuksen edellytykset ovat parantuneet ja puunjalostustuotteiden jalostusaste on noussut.

Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto ry

 

Ajankohtaista

 

Historiaa

 

Puun ostajat

 

Puheenjohtaja
Hannu Lassila
4.1.2019 alkaen

Toiminnanjohtaja
Manu Purola
0400-564433
kpmto@anvianet.fi

 

Liity jäseneksi
jäsenmaksu 30 €/vuosi

Liiton tarkoitus ja toiminta

Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto ry on toimialueellaan jäsentensä alueellinen elinkeino- ja edunvalvontajärjestö. Liiton tarkoituksena on omalla toimialueellaan edistää metsänomistajien harjoittaman metsätalouden yleistä kannattavuutta. Liitto edistää metsänomistajien metsätaloudelleen asettamien tavoitteiden, kuten hyvän metsänhoidon ja metsän monipuolisen käytön toteumista. Liitto parantaa metsänomistajien sosiaalista ja yhteiskunnallista asemaa, edistää puun käyttöä, edistää maaseudun säilymistä elinvoimaisena sekä muilla vastaavilla tavoilla parantaa metsätalouden harjoittamisen yleisiä edellytyksiä.

 

Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi liitto

  • huolehtii toimialueellaan puukauppaan ja muuhun metsätalouteen liittyvästä jäsentensä ja alueen metsänomistajien edunvalvonnasta
  • vaikuttaa päätöksentekijöihin metsätalouden harjoittamisen edellytysten parantamiseksi
  • edistää puun käyttöä
  • avustaa, kouluttaa ja opastaa jäseniään kaikissa metsätalouteen liittyvissä asioissa
  • edistää toimialueellaan metsänomistajille edullisten tavoitteiden toteutumista
  • harjoittaa jäsenkuntansa tarvitsemaa palvelu- ja liiketoimintaa
  • pyrkii muilla samantapaisilla keinoilla parantamaan toiminta-alueensa metsänomistajien harjoittaman metsätalouden kannattavuutta
  • Liitto toimii pääomistajana Keski-Pohjanmaa Metsämarkkinointi Oy LKV:ssa ja mahdollistaa metsätilakaupan ja sukupolvenvaihdosten käytännön toteuttamisen ja lisämetsähankinnat ja ylipäätään arvonlisäverolliset metsänomistajien ja asiakkaiden palvelut Oy:n kautta.
Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-