Kannuksessa määräosa Metsämärsylää 73,74 ha:n metsätilasta 1.33 % = 0,98 ha 

 

Kannuksessa olevasta Metsämärsylä 73,74 ha:n metsäkiinteistöstä määräosa vastataen 1,33 %: osuutta ja noin 1,0 ha. Metsämärsylä sijaitsee alla olevan kartan ja ilmakuvan osoittamassa paikassa Selkämaan metsäautotien molemmin puolin.

Metsäarvion (2017) mukaan koko kiinteistöllä on puuta 5020 m3 hakkuuarvoltaan 76094 €, taimikoita 8,2 2870 €, nuorten metsien odotusarvolisää 79.895 €. Metsämaapohjat 14.365 €. Summa-arvo 173.224 € ja käypä metsätalousarvo 95.273 €. Määräosuuden käypä metsäarvo 1267 € + kolmen vuoden kasvut. Soveltuu esim. virkistys- ja metsästyskäyttöön ja lisäosuudeksi näitä osuuksia jo omaavalle.

Myyntihinta 1400 € / tarjoukset. Tarjoukset viimeistään 20.10.

Tee ostotarjous