fbpx

Kalajoki metsätila 26,5 ha

Kalajoki metsätila 26,5 ha

sijaintikartta Yliniitty

Metsätila 26,5 ha Kalajoen Rautilassa

Metsätila Yliniitty 208-437-28-4 sijaitsee Kokkolantie 1955, Kalajoki osoitteen kohdalla Himangalla Rautilan ja Kekolahden välissä 8-tien meren puolella.  Sopimustieoikeudet kartalla näkyviä kulku-uria myöden.  Vesijohtolinja menee metsätilan läpi ja näkyy mm maastossa ja ilmakuvalla. Tilan rasitustodistus on ns. puhdas.

Kiinteistörekisteriote Yliniitty 28 4        Metsäarvio Yliniitty 28 4

Metsäarvio

Tuoreen metsäarvion mukaan metsätila on hyvin hoidettu pääosin varttuneita kasvatusmetsiä sisältävä kunnostusojitettu tila. Taimikoita, aukkoja ja uudistuskypsää metsää ei ole ollenkaan. Nuoria kasvatusmetsiä on 3,3 ha.  Puuston määrä on drone -avusteisen maastoarvion mukaan 3192 m3. Mänty- ja kuusitukkia likipitäen yhtä paljon ja yhteensä noin 925 m3 ja kuitupuuta 2165 m3. Odotusarviolisä on laskettu nuorimmille kasvatusmetsille harvennuksen jälkeiselle puustolle.  Puuston vuotuinen kasvu on noin 160 m3/v, joten odotusarvolle on vastinetta.  Käypä metsäarvo on noin 21 %:n kokonaisarvion korjauksen jälkeen liki 100.000 €. 

Tarjouskauppa

Metsätila Yliniitty 26,52 ha myydään tarjouskaupalla hintapyyntö on 89.000 €.

Tee tarjous Kalajoki Rautila Yliniitty 28:4 26,52 ha metsätilasta alla olevalla lomakkeella tai osasta siitä esim johtolinjaan asti sähköpostilla.