LESTIJÄRVI 0,7 ha

Lestijärvi 0,7 ha, peltoa 0,5 ha, tieyhteys Lestijärveen, Niementie 620, Mh 25.000 € Lestijärven rantaan rajoittuva erillinen pyykitetty määräalapasta  421-401-5-98/3  Niementie 620 osoitteen kohdalla. Peltoa tien Reisjärvenpuolella n 2400 m2 ja pellolla takaraja on...

LESTIJÄRVI Rantasauna

Lestijärvi, 3821 m2 rantatontti, Niementie 587, Mh 49.900 € Lestijärven rannalla Niementie 587 osoitteen kohdalla  hyvä ranta-asemakaavan mukainen korttelin 25  tontti  nro 2 erillisenä pyykitettynä määräalana kiinteistöstä 5:98 (421-401-5-98/2) alla olevan ilmakuvan,...

Lestijärvi, 2300 m2 rantatontti

Lestijärven rannalla 2300 m2:n rantarakennuspaikka, Vareskarintie 65 Hp 39.900 € / t Lestijärven rannalla Niemenkylän Reisjärvenpuolella  Vareskarintie 65 osoitteen kohdalla ranta-asemakaavan mukainen tontti nro 2 korttelissa 255 erillisenä pyykitettynä määräalana nro...

LESTIJÄRVI 0,45 ha rantarakennuspaikka 12.000 € / tk

Rantamääräala 0,45 ha Lestijärvi, Iso-Lemmistö, rantaviivaa 50 m Lestijärven kalastusvedet, metsästys- ja erämaat, polut ja reitit ovat Keski-Pohjanmaan maakunnan ja luontomatkailun kärkeä.  Nyt tarjolla upea Lestijärven osayleiskaavan mukainen omarantainen...